Hodnocení v předškolním vzdělávání

VZD00269
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-746/2021-7-50
Zaměření kurzu (kategorie)
Hodnocení
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Cílem semináře je seznámit Vás s významem hodnocení pro rozvoj dítěte v předškolním vzdělávání, poskytnout východiska pro používání formativního hodnocení, poukázat na možnosti a význam dětského sebehodnocení.

Utřídíte si a vyjasníme Vám pojmy vztahující se k hodnocení v předškolním vzdělávání v kontextu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a způsoby jeho realizace.

Obsah vzdělávacího programu v bodech:

 • Teoretická východiska
 • Systém pojmů: autoevaluace, hodnocení, pedagogická diagnostika
 • Definice hodnocení
 • Typy hodnocení: sumativní, formativní, pro učení, bezděčné x záměrné, kriteriální, normativní, podle individuální vztahové normy
 • Formy hodnocení: verbální, nonverbální, číselná, grafická
 • Funkce hodnocení: motivační, poznávací, korektivní, rozvíjející
 • Význam hodnocení
 • Zásady hodnocení: používat popisný jazyk, znalost cílů vzdělávání, používat kritéria
 • Systém podporující rozvoj dítěte
 • Hodnocení podmínek pro vzdělávání (RVP PV)
 • Hodnocení tematické části
 • Sebehodnocení dětí a jak ho rozvíjet
 • Propojení s pedagogickou diagnostikou
 • Spolupráce s rodinou – průběžné hodnocení výsledků vzdělávání a rozvoje dítěte
 • Praktické činnosti, příklady dobré praxe
 • Sdílení zkušeností s hodnocením v mateřské škole

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Cílem semináře je seznámit Vás s významem hodnocení pro rozvoj dítěte v předškolním vzdělávání, poskytnout východiska pro používání formativního hodnocení, poukázat na možnosti a význam dětského sebehodnocení.

Utřídíte si a vyjasníme Vám pojmy vztahující se k hodnocení v předškolním vzdělávání v kontextu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a způsoby jeho realizace.

Obsah vzdělávacího programu v bodech:

 • Teoretická východiska
 • Systém pojmů: autoevaluace, hodnocení, pedagogická diagnostika
 • Definice hodnocení
 • Typy hodnocení: sumativní, formativní, pro učení, bezděčné x záměrné, kriteriální, normativní, podle individuální vztahové normy
 • Formy hodnocení: verbální, nonverbální, číselná, grafická
 • Funkce hodnocení: motivační, poznávací, korektivní, rozvíjející
 • Význam hodnocení
 • Zásady hodnocení: používat popisný jazyk, znalost cílů vzdělávání, používat kritéria
 • Systém podporující rozvoj dítěte
 • Hodnocení podmínek pro vzdělávání (RVP PV)
 • Hodnocení tematické části
 • Sebehodnocení dětí a jak ho rozvíjet
 • Propojení s pedagogickou diagnostikou
 • Spolupráce s rodinou – průběžné hodnocení výsledků vzdělávání a rozvoje dítěte
 • Praktické činnosti, příklady dobré praxe
 • Sdílení zkušeností s hodnocením v mateřské škole

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.