Mgr. Helena Vacková

Helena Vacková

Vzdělání:

 • PF UK Praha
 • Senzomotorická cvičení
 • Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí Brigitte Sindelar
 • Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina standart, FIE
 • LPAD základní – Způsob vyšetření učebních sklonů
 • Myofunkční terapie

Praxe:

 • Speciální pedagog – logoped v SPC pro děti s vadami řeči
 • Soukromá speciálněpedagogická a logopedická praxe
 • Lektorská činnost
 • Odborný konzultant, supervizor práce logopedických asistentek
 • Odborné a praktické přednášky pro veřejnost
 • Praktické workshopy pro učitele MŠ/ZŠ zaměřené na logopedickou prevenci

Zaměření:

 • Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na primární logopedickou prevenci
 • Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v praxi
 • Kolektivní logopedická péče vedená logopedickým asistentem
 • Orientační logopedické vyšetření
 • Vztah učitele s žákem
 • Pozornost dítěte
 • Odborný seminář zaměřený na Vývojovou dysfázii
 • Odborný seminář zaměřený na Opožděný vývoj řeči