Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.

Helena Kumperová

Vzdělání

 • Institut sociální terapie Bratislava - Výcvik v integrované neuromotorické terapii
 • Akademie Libchavy - psychoterapeutický výcvik
 • Dolnoslezská univerzita Wroclaw - státní zkoušky sociologie,pedagogika, polština, etnografický výzkum v sociologii a pedagogice, Skryté kurikulum v institucionální péči
 • Dolnoslezská univerzita Wroclaw - doktorandské studium
 • Hofgreefe - Testcentrum Praha - Výcvikový program Scénotest - Gerhild von Staabs
 • Rycon Consulting, s.r.o. - profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání - autorizovaná osoba
 • Studium pedagogiky - při NDIV K.Vary - učitelství odborných předmětů
 • Univerzita Karlova Praha - psychologie, poradenství, diagnostika a terapie u osob s PAS
 • Asociace logopedů ve školství - Logopedie
 • Univerzita J.A.Komenského Praha - psychologie, poradenství, diagnostika, speciální pedagogika, tyflopedie, logopedie, psychopedie, etopedie, somatopedie
 • Univerzita J.A.Komenského Praha - speciální pedagogika - psychopedie
 • Zdravotní laborant - klinická biochemie, hematologie, mikrobiologie
 • Asistent hygienické služby - epidemiologie, hygiena práce, mikrobiologie
 • Gymnázium Ostrov nad Ohří - všeobecné gymnázium

Praxe

 • Národní ústav pro vzdělávání
 • INFRA, s.r.o. lektor dalšího vzdělávání, autor publikací
 • Pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika
 • Gymnázium Ostrov - školní psycholog
 • Národní institut dalšího vzdělávání mentor, kouč, lektor dalšího vzdělávání, koordinátor péče o nadané
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku
 • Dolnoslezská univerzita Wroclaw
 • ANNA KK, o.s. pracovní psychologie
 • Curanum Holding, GmbH., München, Seniorzenter Herzog Albrecht, Vohburg, SRN - sociální psycholog
 • ISŠTE, odloučené pracoviště Loket n.Ohří - školní psycholog
 • Středni zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary
 • Speciálně pedagogické centrum vady řeči, Karlovy Vary
 • Speciálně pedagogické centrum, Karlovy Vary
 • Západočeská univerzita, Plzeň


Kurzy

 • Integrativní neuromotorická terapie
  Neuromotorická terapie zaměřená na děti i dospělé. Viz http://inpp.cz
 • Cesta vnitřní proměny
  sebezkušenostní výcvikový program
 • Konference Praha - Univerzita Karlova
  Filosofické a speciálně pedagogické konotace inkluze.
 • Diagnostika a terapie hrou
  Výcvikový program diagnostika a terapie hrou - Scénotest
 • Konference Univerzita Palackého Olomouc
  Přednesení autoreferátu k disertační práci
 • Bochumský inventář - pracovní diagnostika
  výcvikový program
 • Stáž Dětská a adolescentní psychiatrie Plzeň
  stáž na ambulanci dětské a adolescentní psychiatrie - MUDr. Rumlová
  stáž na lůžkovém oddělení
 • Muzikoterapie
  výcvikový program

Zaměření

 • Logopedie, rozvoj řeči a stimulace dítěte s NKS
 • Vliv pohybu na vývoj dítěte a jeho vzdělávací možnosti, neuromotorický vývoj dítěte
 • Poruchy autistického spektra
 • Psychohygiena pro pedagogy
 • Syndrom vyhoření
 • Psychosociální rozvoj pedagoga
 • Skryté kurikulum instituce
 • Nedirektivní komunikace
 • ADHD a další obtíže vývojového charakteru
 • Dítě se zdravotním postižením, či znevýhodněním ve vzdělávacím systému
 • Pedagogická diagnostika
 • Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
 • Svět pohádek trochu jinak
 • Maladaptivní projevy dítěte v předškolním vyučování
 • Potřeby dítěte s maladaptivními projevy ve školní výuce
 • Obtížné situace ve výuce a dynamika třídního kolektivu

Kurzy

Studium pro logopedické asistenty (kombinovaná forma)

Od 8 990 Kč
Lektor:Mgr. Martina Křivková+další 1
Město konání:On-line+Praha
Hodinová dotace kurzu:60
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.09.2024

Šikana

Od 2 100 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.09.2024

Jak přistupovat k dítěti s autismem

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.09.2024, 17.10.2024, 12.12.2024

Role učitele při podpoře rozvoje řeči

Od 2 100 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.11.2024