Gramatika nemusí být nuda

VZD00274
Cílová skupina
ŠD/ŠKZŠ 2. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-6875/2022-4-263MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Cílem semináře je nabídnout učitelům němčiny soubor námětů, motivačních technik a aktivit, které odpovídají různým vyučovacím metodám a podporují efektivní osvojování, procvičování a upevňování gramatiky zábavnou formou. Seznámíte se s novými i méně známými kreativními výukovými metodami a novými trendy ve výuce německého jazyka.

Seminář probíhá formou workshopu a jde v něm o zábavné aktivity, pomocí nichž lze zvýšit motivaci žáků, rozvíjet jejich kreativitu a zároveň jim nenásilnou a hravou formou zprostředkovat výklad a procvičování gramatických struktur.

Výuka gramatiky představuje pro učitele většinou nejnáročnější část vyučovacího procesu, neboť je pro žáky monotónní a nepatří k nejoblíbenějším aktivitám. Řada žáků je navíc frustrována skutečností, že i když gramatická pravidla znají, nejsou schopni je při mluvení aplikovat. Z tohoto úhlu pohledu je tedy důležité vyučovat gramatiku takovým způsobem, který je pro žáky zajímavý a maximálně přínosný.

V tomto semináři se zaměříme zejména na procedurální znalosti gramatiky, tj. takové, které umožňují žákům použít gramatická pravidla při vlastní komunikaci. Přitom je důležité zohlednit odlišné učební styly a přístupy jednotlivých žáků, proto je třeba při zprostředkování a procvičování gramatiky střídat metody a aktivity.

V semináři se seznámíte s různými kategoriemi gramatických her, a to jak pro začátečníky, tak mírně pokročilé i pokročilé studenty. Sami v roli žáků vyzkoušíte nejrůznější deskové a karetní hry, hádanky, pohybové a rolové hry nebo generativní psaní, a v praxi si tak ověříte, jak tyto aktivity ovlivní dynamiku skupiny a motivaci žáků k učení.

Na příkladu her jako duel, domino, věštkyně, kvarteto, dixit nebo černý Petr si budeme osvojovat a procvičovat časování sloves, přítomný, budoucí i minulý čas sloves, skloňování přídavných jmen, slovotvorbu, vztažné věty a další jevy. Ukážeme si také, jak lze pro osvojení gramatiky využít písňový text nebo kreativní psaní. Průměrná plánovaná délka jednotlivých aktivit je 10 minut.

Budete mít rovněž možnost se podělit o vlastní zkušenosti a nápady a díky této interaktivní formě si odnesete ještě více podnětů pro své další pedagogické působení.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Cílem semináře je nabídnout učitelům němčiny soubor námětů, motivačních technik a aktivit, které odpovídají různým vyučovacím metodám a podporují efektivní osvojování, procvičování a upevňování gramatiky zábavnou formou. Seznámíte se s novými i méně známými kreativními výukovými metodami a novými trendy ve výuce německého jazyka.

Seminář probíhá formou workshopu a jde v něm o zábavné aktivity, pomocí nichž lze zvýšit motivaci žáků, rozvíjet jejich kreativitu a zároveň jim nenásilnou a hravou formou zprostředkovat výklad a procvičování gramatických struktur.

Výuka gramatiky představuje pro učitele většinou nejnáročnější část vyučovacího procesu, neboť je pro žáky monotónní a nepatří k nejoblíbenějším aktivitám. Řada žáků je navíc frustrována skutečností, že i když gramatická pravidla znají, nejsou schopni je při mluvení aplikovat. Z tohoto úhlu pohledu je tedy důležité vyučovat gramatiku takovým způsobem, který je pro žáky zajímavý a maximálně přínosný.

V tomto semináři se zaměříme zejména na procedurální znalosti gramatiky, tj. takové, které umožňují žákům použít gramatická pravidla při vlastní komunikaci. Přitom je důležité zohlednit odlišné učební styly a přístupy jednotlivých žáků, proto je třeba při zprostředkování a procvičování gramatiky střídat metody a aktivity.

V semináři se seznámíte s různými kategoriemi gramatických her, a to jak pro začátečníky, tak mírně pokročilé i pokročilé studenty. Sami v roli žáků vyzkoušíte nejrůznější deskové a karetní hry, hádanky, pohybové a rolové hry nebo generativní psaní, a v praxi si tak ověříte, jak tyto aktivity ovlivní dynamiku skupiny a motivaci žáků k učení.

Na příkladu her jako duel, domino, věštkyně, kvarteto, dixit nebo černý Petr si budeme osvojovat a procvičovat časování sloves, přítomný, budoucí i minulý čas sloves, skloňování přídavných jmen, slovotvorbu, vztažné věty a další jevy. Ukážeme si také, jak lze pro osvojení gramatiky využít písňový text nebo kreativní psaní. Průměrná plánovaná délka jednotlivých aktivit je 10 minut.

Budete mít rovněž možnost se podělit o vlastní zkušenosti a nápady a díky této interaktivní formě si odnesete ještě více podnětů pro své další pedagogické působení.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ŠD/ŠK, , ZŠ 2. stupeň
Termín kurzu
04.11.2022 - 04.11.2022
Město konání
Praha
Poznámka k termínu
4. 10. a 5. 10. 2022 (8.30 - 12.00 hodin)
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
1 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.