Grafomotorika hrou

VZD02085
Cílová skupina
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-896/2022-5-47
Zaměření kurzu (kategorie)
Grafomotorika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“
- Albert Einstein


Dostatečně rozvinutá grafomotorika je jedním ze základních předpokladů k budoucí gramotnosti. Jak podpořit zábavnou formou její rozvoj a vyhnout se pozdějším obtížím? 

Popis kurzu

Vzdělávací akce je zaměřená na problematiku rozvoje jemné motoriky u dětí předškolního věku. 
Naučíte se, jak využívat k rozvoji grafomotoriky zajímavých aktivit a jak zatraktivnit práci s pracovními sešity, tak aby převažovala hra a činnostní učení.
Osvojíte si moderní techniky rozvoje grafomotoriky pomocí rytmických cvičení, hudebně pohybových aktivit a pohádek.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k úspěšnému zvládnutí grafomotoriky u dětí předškolního věku.

Obsah kurzu v bodech:
 • Úvod a organizace.
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky v předškolním věku.
 • Význam grafomotorických cvičení v předškolním a mladším školním věku.
 • Uvolňovací cvičení v pohybových a hudebně pohybových aktivitách.
 • Rytmická cvičení spojená s hudbou a pohybem.
 • Hudebně pohybové aktivity jako průprava pro grafomotorická cvičení.
 • Grafomotorická cvičení pro mladší děti předškolního věku.
 • Grafomotorická cvičení pro starší děti předškolního věku.
 • Grafomotorická cvičení a pohádka.
 • Grafomotorika na doma.
 • Závěrečná diskuse.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“
- Albert Einstein


Dostatečně rozvinutá grafomotorika je jedním ze základních předpokladů k budoucí gramotnosti. Jak podpořit zábavnou formou její rozvoj a vyhnout se pozdějším obtížím? 

Popis kurzu

Vzdělávací akce je zaměřená na problematiku rozvoje jemné motoriky u dětí předškolního věku. 
Naučíte se, jak využívat k rozvoji grafomotoriky zajímavých aktivit a jak zatraktivnit práci s pracovními sešity, tak aby převažovala hra a činnostní učení.
Osvojíte si moderní techniky rozvoje grafomotoriky pomocí rytmických cvičení, hudebně pohybových aktivit a pohádek.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k úspěšnému zvládnutí grafomotoriky u dětí předškolního věku.

Obsah kurzu v bodech:
 • Úvod a organizace.
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky v předškolním věku.
 • Význam grafomotorických cvičení v předškolním a mladším školním věku.
 • Uvolňovací cvičení v pohybových a hudebně pohybových aktivitách.
 • Rytmická cvičení spojená s hudbou a pohybem.
 • Hudebně pohybové aktivity jako průprava pro grafomotorická cvičení.
 • Grafomotorická cvičení pro mladší děti předškolního věku.
 • Grafomotorická cvičení pro starší děti předškolního věku.
 • Grafomotorická cvičení a pohádka.
 • Grafomotorika na doma.
 • Závěrečná diskuse.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.