PhDr. Galina Jarolímková

Galina Jarolímková

Galina Jarolímková je psycholožka, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Praha (1, 2, 4), v poradenství pracuje od roku 1997, má i devítiletou praxi jako školní psycholožka na gymnáziu. Ve své odborné praxi se primárně věnuje dětské problematice od předškolního věku do věku středoškolského. Ráda pracuje jak v individuální práci s klienty, tak i skupinové.  Je absolventkou 5tiletého sebezkušenostního terapeutického výcviku směru SUR, ráda pracuje i v širším rodinném systému. Za 20 let odborné praxe absolvovala řadu kurzů (Ostrov rodiny (1 a 2), Krizová intervence, Práce s terapeutickými kartami (1 a 2) a mnoho jiných. Má letité zkušenosti s prací pedagogů v rámci Balintovských skupin, rozvoje pedagogických kompetencí a komunikačních dovedností a schopností.