Mgr. Iva Freslová

Iva Freslová

VZDĚLÁNÍ:

1993 – 1997 STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA BEROUN

Obor: učitelství pro MŠ

 

1997 – 2003 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

Obor: pedagogika, specializace osobnostně-sociální rozvoj, ped. psych. poradenství, školní pedagogika

2014 – 2019 - psychodynamický výcvik, v rámci PVŠPS Praha.

od r. 2019 - kandidátní člen České asociace pro psychoterapii

08/2019 – 12/2021 - postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty

od 01/2022 - ČAP- stálý člen

ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE:

  • Práce s dětskou a adolescentní skupinou (PhDr. Václava Masáková)
  • Komunikační techniky (PhDr. Katarina Loneková, Ph.D.)
  • Práce se stresem (PhDr. Alena Halamová)
  • Rogersovská psychoterapie (E. Havrdová, S. Heidlerová)
  • Obsedantně-kompulzivní porucha a KBT (Mgr. Katarina Durecová)
  • Psychoterapie poruch příjmu potravy (PhDr. David Krch)
  • Skupinová psychoterapie (ČSPAP)
  • Základy psychoanalytické teorie I. (ČSPAP) 112 hodin
  • Práce s časovou osou (V. Chvála, L. Trapková) 20 hodin

ODBORNÉ STÁŽE:

09/2017- 06/2018 - adolescentní skupina - ESET

07-12/2018, 07-09/2019 – klinika adiktologie Apolinářská

PRAXE:

1999 – 2002 vychovatelka v dětském koutku

04/2002 – 06/2003 učitelka ve spec. MŠ Sluníčko, Motol

09/2003 – 12/2005 učitelka ve spec. MŠ Hurbanova, Krč

01/2006 – 08/2012 mateřská dovolená

09/2012 –  učitelka v MŠ Perunova, Praha 3

2019 - soukromá praxe – výchovné poradenství, dětská terapie

09/2020 – dosud – Montessori škola Andílek – školní psychoterapeut

2019 – dosud – Alkion centrum - lektor

Kurzy

Průvodce vzájemné spolupráce pedagoga a rodiče

Hodinová dotace kurzu : 8

Průvodce vzájemné spolupráce učitele a asistenta

Od 2 150 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.04.2024, 05.06.2024