Formativní hodnocení žáků základní školy - zkušenosti, metody a techniky z praxe

VZD01608
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
HodnoceníEnvironmentální vzdělávání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

„Mění se svět, mění se žáci, mění se vzdělávání, je třeba i měnit způsoby hodnocení žáků“.


Popis kurzu
Seminář odpoví na otázky:
• Co je formativní hodnocení žáků?
• Proč používat formativní hodnocení?
• Jak zvládnout ve škole formativní hodnocení žáků?


Zaměříme se na proměnu vzdělávání a potřebu adaptace nových metod hodnocení žáků. Seznámíte se s formativním hodnocením, jeho výhodami a způsoby implementace do školní praxe. Dále budou probrány strategie pro úspěšné zavádění této metody, specifické postupy pro hodnocení žáků s různými vzdělávacími potřebami, ale i možná rizika a příklady osvědčených postupů.


V druhé části programu budou představeny konkrétní techniky formativního hodnocení a diskutovány pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu. Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o této moderní metodě hodnocení a její praktické aplikaci.


Cíl kurzu
Cílem je seznámit vás s formativním hodnocením žáků, jeho důležitostí a způsoby implementace do výuky. Naučíte se, jak pracovat s cíli, kritérii a indikátory, jak hodnotit specifické skupiny žáků a jak využívat konkrétní techniky formativního hodnocení.
Také Vám budou poskytnuty informace o pravidlech pro hodnocení v školním vzdělávacím programu a školním řádu.


Obsah kurzu v bodech:
• co je formativní hodnocení, proč jej používat a jak ho zvládnout ve škole;
• strategie formativního hodnocení;
• práce s cíli, kritérii a indikátory, vrstevnickým hodnocením a sebehodnocením žáka;
• hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků;
• možnosti využití asistentů pedagoga při formativním hodnocení a jak pracovat s výstupy formativního hodnocení na triádách;
• pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu;
• konkrétní techniky formativního hodnocení, jako je Semafor, Pravidlo A-B-C, Uznání a otázka, Vzájemné hodnocení prací, Pohyby, Hodnotící komunitní kruh a další;
• příklady z praxe: využití kritérií a indikátorů při hodnocení žáků v pololetí, při hodnocení dosažených cílů vzdělávání, klíčových kompetencí, týdenní plány, metoda V – Ch – D, hodnocení práce v hodině, myšlenková mapa a mnoho dalších technik.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Mění se svět, mění se žáci, mění se vzdělávání, je třeba i měnit způsoby hodnocení žáků“.


Popis kurzu
Seminář odpoví na otázky:
• Co je formativní hodnocení žáků?
• Proč používat formativní hodnocení?
• Jak zvládnout ve škole formativní hodnocení žáků?


Zaměříme se na proměnu vzdělávání a potřebu adaptace nových metod hodnocení žáků. Seznámíte se s formativním hodnocením, jeho výhodami a způsoby implementace do školní praxe. Dále budou probrány strategie pro úspěšné zavádění této metody, specifické postupy pro hodnocení žáků s různými vzdělávacími potřebami, ale i možná rizika a příklady osvědčených postupů.


V druhé části programu budou představeny konkrétní techniky formativního hodnocení a diskutovány pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu. Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o této moderní metodě hodnocení a její praktické aplikaci.


Cíl kurzu
Cílem je seznámit vás s formativním hodnocením žáků, jeho důležitostí a způsoby implementace do výuky. Naučíte se, jak pracovat s cíli, kritérii a indikátory, jak hodnotit specifické skupiny žáků a jak využívat konkrétní techniky formativního hodnocení.
Také Vám budou poskytnuty informace o pravidlech pro hodnocení v školním vzdělávacím programu a školním řádu.


Obsah kurzu v bodech:
• co je formativní hodnocení, proč jej používat a jak ho zvládnout ve škole;
• strategie formativního hodnocení;
• práce s cíli, kritérii a indikátory, vrstevnickým hodnocením a sebehodnocením žáka;
• hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků;
• možnosti využití asistentů pedagoga při formativním hodnocení a jak pracovat s výstupy formativního hodnocení na triádách;
• pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu;
• konkrétní techniky formativního hodnocení, jako je Semafor, Pravidlo A-B-C, Uznání a otázka, Vzájemné hodnocení prací, Pohyby, Hodnotící komunitní kruh a další;
• příklady z praxe: využití kritérií a indikátorů při hodnocení žáků v pololetí, při hodnocení dosažených cílů vzdělávání, klíčových kompetencí, týdenní plány, metoda V – Ch – D, hodnocení práce v hodině, myšlenková mapa a mnoho dalších technik.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.