Fonologické uvědomění si jazyka

VZD00037
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Český jazyk a literatura
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO

Na tomto semináři se budeme zabývat rozvojem foneticko-fonologické roviny jazyka.

Formou prožitkových aktivit se seznámíte s metodikou rozvíjení sluchového vnímání a fonologického uvědomění si jazyka u předškolních dětí. Úroveň uvědomění si fonémů spolu s úrovní oromotoriky ovlivňuje výslovnost dětí.

V další části se budeme věnovat přípravným cvičením ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Činnosti budou prezentovány jako součást integrovaného vzdělávání. Rozšíříte si tak zásobu aktivit, které budete moci využít ve své praxi.

Stručný obsah:

 • Vysvětlení základních pojmů
 • Hry a cvičení na rozlišování zvuků a tónů řeči
 • Ukázka práce s dětmi
 • Rozbor ukázky a pojmenování užitých technik
 • Přípravná cvičení ke správné výslovnosti
 • Fonologické řečové schopnosti a příběh

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.
Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na tomto semináři se budeme zabývat rozvojem foneticko-fonologické roviny jazyka.

Formou prožitkových aktivit se seznámíte s metodikou rozvíjení sluchového vnímání a fonologického uvědomění si jazyka u předškolních dětí. Úroveň uvědomění si fonémů spolu s úrovní oromotoriky ovlivňuje výslovnost dětí.

V další části se budeme věnovat přípravným cvičením ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Činnosti budou prezentovány jako součást integrovaného vzdělávání. Rozšíříte si tak zásobu aktivit, které budete moci využít ve své praxi.

Stručný obsah:

 • Vysvětlení základních pojmů
 • Hry a cvičení na rozlišování zvuků a tónů řeči
 • Ukázka práce s dětmi
 • Rozbor ukázky a pojmenování užitých technik
 • Přípravná cvičení ke správné výslovnosti
 • Fonologické řečové schopnosti a příběh

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.