Fake news X informace: mediální gramotnost - práce s informacemi z médií psaných i audiovizuálních

VZD02049
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňAsistent pedagogaŠD/ŠKSVČ
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-6875/2022-4-263
Zaměření kurzu (kategorie)
GramotnostiMédia a sociální sítěEnvironmentální vzdělávání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Žáci dnešních vzdělávacích institucí často přicházejí z rodinného prostředí, kde televize, rozhlas a sociální média jsou především využívány k rozptýlení, jako „paní na hlídání“, jako kulisa, která ale stále útočí na mozkové receptory jak dospělých, tak dětí. Tím v mozku stále vytváří nové synaptické spoje, které příjemci mediálních informací nemají pod kontrolou. Do hlavy se jim tedy dostávají informace, které nejsou dávány do souvislostí. U dětí to pak vytváří dojem chaosu, ze kterého utíkají do dalšího chaosu, například do světa počítačových her, sociálních sítí a podobně. 

Schopnost vnímat přicházející informace jako části světa, které je potřeba dát do kontextu, je něco, co je nutné trénovat. Je třeba poznat, jak se vytváří názor, kdo na jeho tvorbě participuje, jak si vybrat médium, které chceme následovat. 

V dnešním světě je důležitější, KDO zprávu přináší než to, JAKÁ zpráva to je. To si lidé neuvědomují a díky tomu se vede válka o tzv. fake news. Pojďme se tedy podívat na to, jak se informace dělají, zpracovávají, k čemu jsou využívané a jak se v nich přebrat. Pojďme najít další možnosti, jak dětem pomoct orientovat se v dnešním přeinformovaném světě. 

Učitelé si v semináři vyzkouší, jak jednoduché je vytvořit fake news, pomluvu a informaci. Naučí se pracovat se všímavostí a mindfulness jako účinnou ochranou proti vnitřnímu chaosu. Dostanou nové informace, které budou moci uplatnit v hodinách mediální gramotnosti ve školách.

Obsahem teoretické části jsou tato témata: 
 • Vlivy utvářející základní názor. 
 • Média a jejich různé vyjadřovací možnosti.  
 • Reakce mysli, emocí a těla n informace.  
 • Cvičení k okamžitému zklidnění mysli.
 • Konkrétní pořady v jednotlivých médiích. 


Příklady aktivit a metod:

Vlivy, které utvářejí náš základní názor na svět, dobro a zlo, slušnost a odpor, spravedlnost a trest. Cesta médií do dětského světa od narození. Praktický nácvik možností koncentrace dětí – mindfulness jako hradba před chaosem.

Média a jejich různé vyjadřovací možnosti: manipulace slovy, zvukem a obrazem. Historie a příklady manipulace diváků. Reklama a jak ji sledovat. Videoukázky. Stručný úvod do principů mediálního marketingu jako základny cílení všech programů. 

Reakce mysli, emocí a těla na informace: ovlivnění nálady, myšlenkového schématu. Stres a panika jako tvůrce zdravotních potíží. Práce s emocemi a myšlenkami v médiích.

Cvičení k okamžitému zklidnění mysli: Hakomi, Gregg Braden – cvičení „mozeksrdce“, zapojení všímavosti do každodenního života.

Konkrétní pořady v jednotlivých médiích: práce se scénářem, moderátorem a publikem ve studiu i u televizí doma. Úloha dramaturga a scénáristy. Videoukázky. Praktické vyzkoušení slovní, obrazové a hlasové manipulace: vytvoření vlastní reklamy a programu. Účastníci si sami vyzkouší, jak snadné je manipulovat s výrazovými prostředky tak, aby dosáhli kýženého účinku. Vyzkouší si sami přípravu pořadu či reklamy na téma, které si sami vyberou. Vyzkouší si práci s manipulativními technikami.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Žáci dnešních vzdělávacích institucí často přicházejí z rodinného prostředí, kde televize, rozhlas a sociální média jsou především využívány k rozptýlení, jako „paní na hlídání“, jako kulisa, která ale stále útočí na mozkové receptory jak dospělých, tak dětí. Tím v mozku stále vytváří nové synaptické spoje, které příjemci mediálních informací nemají pod kontrolou. Do hlavy se jim tedy dostávají informace, které nejsou dávány do souvislostí. U dětí to pak vytváří dojem chaosu, ze kterého utíkají do dalšího chaosu, například do světa počítačových her, sociálních sítí a podobně. 

Schopnost vnímat přicházející informace jako části světa, které je potřeba dát do kontextu, je něco, co je nutné trénovat. Je třeba poznat, jak se vytváří názor, kdo na jeho tvorbě participuje, jak si vybrat médium, které chceme následovat. 

V dnešním světě je důležitější, KDO zprávu přináší než to, JAKÁ zpráva to je. To si lidé neuvědomují a díky tomu se vede válka o tzv. fake news. Pojďme se tedy podívat na to, jak se informace dělají, zpracovávají, k čemu jsou využívané a jak se v nich přebrat. Pojďme najít další možnosti, jak dětem pomoct orientovat se v dnešním přeinformovaném světě. 

Učitelé si v semináři vyzkouší, jak jednoduché je vytvořit fake news, pomluvu a informaci. Naučí se pracovat se všímavostí a mindfulness jako účinnou ochranou proti vnitřnímu chaosu. Dostanou nové informace, které budou moci uplatnit v hodinách mediální gramotnosti ve školách.

Obsahem teoretické části jsou tato témata: 
 • Vlivy utvářející základní názor. 
 • Média a jejich různé vyjadřovací možnosti.  
 • Reakce mysli, emocí a těla n informace.  
 • Cvičení k okamžitému zklidnění mysli.
 • Konkrétní pořady v jednotlivých médiích. 


Příklady aktivit a metod:

Vlivy, které utvářejí náš základní názor na svět, dobro a zlo, slušnost a odpor, spravedlnost a trest. Cesta médií do dětského světa od narození. Praktický nácvik možností koncentrace dětí – mindfulness jako hradba před chaosem.

Média a jejich různé vyjadřovací možnosti: manipulace slovy, zvukem a obrazem. Historie a příklady manipulace diváků. Reklama a jak ji sledovat. Videoukázky. Stručný úvod do principů mediálního marketingu jako základny cílení všech programů. 

Reakce mysli, emocí a těla na informace: ovlivnění nálady, myšlenkového schématu. Stres a panika jako tvůrce zdravotních potíží. Práce s emocemi a myšlenkami v médiích.

Cvičení k okamžitému zklidnění mysli: Hakomi, Gregg Braden – cvičení „mozeksrdce“, zapojení všímavosti do každodenního života.

Konkrétní pořady v jednotlivých médiích: práce se scénářem, moderátorem a publikem ve studiu i u televizí doma. Úloha dramaturga a scénáristy. Videoukázky. Praktické vyzkoušení slovní, obrazové a hlasové manipulace: vytvoření vlastní reklamy a programu. Účastníci si sami vyzkouší, jak snadné je manipulovat s výrazovými prostředky tak, aby dosáhli kýženého účinku. Vyzkouší si sami přípravu pořadu či reklamy na téma, které si sami vyberou. Vyzkouší si práci s manipulativními technikami.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, SVČ, ŠD/ŠK, Asistent pedagoga, ZŠ 2. stupeň, ZŠ 1. stupeň
Termín kurzu
11.11.2022 - 11.11.2022
Město konání
Praha
Poznámka k termínu
11. 11. 2022 (9.00 - 15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
1 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, , ŠD/ŠK
Termín kurzu
25.11.2022 - 25.11.2022
Poznámka k termínu
25. 11. 2022 (9.00 - 15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
1 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.