mail tisk

Evaluace od účastníků našich kurzů

 

Rok 2014

Vzdělávací akce: Studium pro koordinátory ŠVP 250 - elearningová forma
Termín a místo konání: probíha nepřetržitě od roku 2008
Lektor: PaedDr. Karel Tomek. Mgr. Anna Doubková, Mgr. Jana Kazíková, Mgr. Zdeněk Brom

Studium mé očekávání splnilo, protože:

"Celý kurz byl přehledný, získal jsem velké množství materiálů (některé budu studovat ještě v budoucnu), oceňuji vstřícný a profesionální přístup lektorů a jejich odbornou úroveň, kvalitně zpracovanou metodiku, atd…Děkuji lektorům zvláště panu PaedDr. Tomkovi za jeho práci a profesionální přístup."

"Jsem získala dostatečný, systematický, fungující a ověřený systém infomací, ať odborných – profesních, tak osobních pro práci koordinátora. Mohla jsem pracovat svým tempem. Pomáhaly mi konzultace od ostatních. V průběhu studia vedoucí řešily aktuální problémy s tvorbou či prováděním ŠVP v práci školy samotné. Dobře vedené konzultace k závěrečné práci – její dobrá organizace a vstřícný přístup."

"Elearningová forma mi vyhovovala (odpadá časově náročné dojíždění na jednotlivé přednášky), časové rozvržení bylo odpovídající a mohla jsem si určovat tempo studia se zpětnou vazbou od tutora. Jako součást studia hodnotím kladně i pravidelné schůzky přes skype."

"Získala jsem certifikát potřebný pro moji práci, využila jsem nabídky konzultací a předávání zkušeností mezi kolegy, uvědomila jsem si důležité souvislosti v návaznosti na ŠVP a RVP, o kterých jsem dříve neuvažovala."

"Kvalitně připravený obsah kurzu, úzká souvislost se školní praxí – není akademické, vstřícní a kvalitní lektoři"

"Bylo přiměřeně náročně, poskytlo velké množství inspirace a materiálů pro praktické využití…Velmi oceňuji kvality lektorů."

"Přehlednost, podrobnost, mnoho podnětných příkladů, vstřícnost lektora, možnost konzultovat s ostatními respondenty, nadále jsem v kontaktu s některými účastníky kurzu, pomáháme si..."

"Dostala jsem odpověď na všechny mé otázky a studium mne ukázalo, jak mnohé věci šlo udělat jednoduše a dostat se také k cíli rychleji a efektivněji. Důležité pro mne byly zkušenosti mých kolegů během tvorby ŠVP i při realizaci ŠVP v praxi, protože jsem měla srovnání, například, jak jinak a ještě lépe…Studium mne obohatilo a všem, co váhají doporučuji!"


 

Vzdělávací akce: Podpora logopedické prevence v mateřské škole
Lektor: Mgr. Marika Kropíková
Termín a místo konání: 27. května v Praze

"Lektorka mi skvěle vysvětlila kdy mohu co dělat a jak postupovat."

"Akce mé očekávání splnila, protože jsem se dozvěděla řadu informací. Těším se, až je vyzkouším ve své MŠ."

"Informace byly konkrétní, z praxe, všechny dotazy byly zodpovězeny."

"Získala jsem podnětné nápady a dobré příklady. Názornost byla velmi dobrá."

"Seminář byl názorný a obsáhlý, vše bylo dobře vysvětleno a dostala jsem přínosná doporučení do praxe."

"Vše bylo zajímavé, poutavé a především ne nudné."

"Na semináři jsem si rozšířila své vědomosti a dovednosti."

"Seminář byl velmi zajímavý, protože lektorka uváděla hodně příkladů z praxe."

"Skvělý byl pozitivní a vtipný přístup lektorky."

"Byly zodpovězeny dotazy, vysvětleny vady řeči a ukázány fajn cvičení."

 

Vzdělávací akce: Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ
Lektor: Mgr. Dana Karmasinová
Termín a místo konání: 19. května v Praze

"Paní přednášející hezky povídala, mluvila "selským rozumem", je vidět, že má v MŠ dlouhodobou praxi."

"Zejména mě zaujala věta hned na první straně materiálů: Příprava dítěte na dokonalé lidství, které poskytuje nejen láska, ale i kázeň a pevné mravní vědomí. - TOHLE BYCH TESALA DO KAMENE. Děkuji."

"Nyní mám jasnější představu o tom, jak vytvořit a doplňovat ŠVP, odnáším si nové informace k tomuto tématu, dostala jsem odpovědi k různým otázníkům z této oblasti."

"Názornost byla výborná,paní Karmasinová, je výborná. Líbí se mi, že svůj výklad konkretizuje."

"Seminář mé očekávání splnil, protože mi vysvětlil postupy při zpracování ŠVP, TVP. Zodpověděl mi dotazy. Umožnil mi obohacení a diskusi s kolegyněmi."

"Paní Karmasinová nemluvila úředním jazykem, propojila nám tedy tvorbu ŠVP PV s praxí a konkrétními příklady. Myslím, že děti přišly o úžasnou pan učitelku a my učitelky jsme získaly lidskou inspektorku."

"Vysvětlila mi jak správně postupovat při tvorbě ŠVP tak, abych měla vše v pořádku a nemusela jsem se obávat ČŠI."

"Tato akce byla naprosto bezchybná, pomohla mi se lépe orientovat v RVP a ŠVP."

"Dozvěděla jsem se teoretické i praktické informace, a to jasným a srozumitelným způsobem."

"Paní Karmasinová srozumitelně odpovídala na naše dotazy. Diskutovala s námi o našich zkušenostech a názorech."

"Na semináři jsem si utřídila poznatky o tématu a získala jsem nové."

 

Vzdělávací akce: Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga
Lektor: Mgr. Dana Karmasinová
Termín a místo konání: 14. dubna v Praze a 23. května v Brně

"Naprostá spokojenost. Celé dopoledne proběhlo v příjemné přátelské atmosféře. V semináři se objevili příklady z praxe, náměty i odkazy na literaturu."

"Získala jsem nadhled v problematice, mimo jiné také sdílením zkušeností, konkrétními příklady. Dále také praktické informace, které určitě v MŠ využiji."

"Lektorka byla příjemná, vstřícná, dobře připravená."

"Úžasný seminář díky lektorce. Dobrá a kvalitní diskuse v dané problematice. Názornost byla výborná, bylo dostatek příkladů z praxe i z teorie."

"Skvělá diskuze k tématu. Konkrétní odpovědi, přátelská atmosféra. Hodnotím velmi kladně příklady z praxe."


Vzdělávací akce: Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín a místo konání: 6. března 2014 v Brně

"Dozvěděla jsem se mnoho nového, přednášející byla velmi ochotná a vzdělaná v teorii i praxi."

"Seminář splnil mé očekávání, protože byly uvedeny konkrétní příklady, vysvětlení "proč", zodpovězení dotazů, zkušenost bývalé učitelky a mnoho dalšího."

"Na semináři jsem se dozvěděla spoustu nových informací a naučila jsem se nové hry, které určitě hned zítra vyzkouším."

"Přístup paní Svobodové je velmi profesionální a sešli jsme se s úžasnými scénkami přímo ze života. Seminář byl velmi příjemný a odjedu s pocitem, že budu nesmírně potěšena, potkám-li se s paní Svobodovou ještě mnohokrát."

"Seminář byl velmi inspirativní, prakticky zaměřený. Textové podklady jsou velmi kvalitní. Jen více takových seminářů."

"Profesionální a empatický přístup, radost (oboustranná) z předávání zkušeností - Perfektní postřehy z praxe!! Seminář hodnotím velmi pozitivně. Děkuji za výborné nápady a klíče k řešení situací."

"Za jeden den spousta námětů pro další práci, vymýšlení některých problémů a zprostředkované zkušenosti jiných kolegyň."

 

Vzdělávací akce: Školní internetová prezentace a školní informační systém
Lektor: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Termín a místo konání: 26. února 2014 v Brně

"Na semináři mi byly poskytnuty názorné ukázky a praktické rady."

"Jsem maximálně spokojen. Vše, co bylo ukázáno, je využitelné v praxi, názornost byla výborná."

"Získala jsem inspiraci na rozšiřování webu i o jeho náležitostech."

"Získal jsem praktické ukázky řešení konkrétní problémů."

"Dozvěděla jsem se spoustu užitečných informací."

"Seminář splnil mé očekávání, protože jsem se dozvěděl to, co jsem potřeboval."

"Bylo uvedeno dostatečné množství informací, byl prostor i pro praktické informace a pro diskusi a výměnu zkušeností."

"Byla poskytnuta možnost srovnání, inspirace a náhled na časté chyby a možnosti jejich řešení a zviditelnění školy."


Vzdělávací akce: Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín a místo konání: 4. února 2014 v Praze

"Paní Svobodová je velmi lidská a dovede vše logicky a prostě vysvětlit."

"Výborné příběhy a příklady, úžasný přístup a skvělá lektorka."

"Dozvěděla jsem se nové věci, se kterými souhlasím a určitě je použiji v praxi."

"jsem poznala některé nové hry, vyzkouším uvedená pravidla a postup na problémové děti. Spoustu věcí se musím naučit nejprve sama, abych mohla pracovat jinak s dětmi."

"Akce splnila mé očekávání, protože jsem se dozvěděla spoustu užitečných informací. Výborné byly tréningové hry a ukázky. Paní Svobodová je skvělá, celý seminář byl velmi poutavý."

"Seminář mi dal mnoho zajímavých nápadů a rad."

"Zaznělo spoustu skvělých nápadů, informací a příběhů."

"Bylo to úžasné."

"Ze semináře si odnáším spoustu nápadů."

"Jsem obohacena ve své práci."

"Akce splnila mé očekávání, dozvěděla jsem se nové, ale hlavně praktické věci."

"Výborné nápady."

"Dozvěděla jsem se nové a zajímavé informace a nápady, seminář mě zaujal."


Vzdělávací akce: Vyhodnocování efektivnosti praxe ŠVP
Lektor: Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek
Termín a místo konání: 13. února 2014 v Praze

"Kurz pomohl vyřešit nesrovnalosti v učebním plánu. Jeho názornost hodnotím kladně."

"Kurz splnil moje očekávání, neboť jsem se mohla zapojit do diskuze a vyměnit si vlastní zkušenosti s ostatními pedagogy."

"Seminář byl fajn, podnětný a profesionální. Byl o zkušenostech kolegů z jiných škol. Těším se na další setkání."

"Na kurzu jsem nalezla odpovědi na otázky, které jsem si kladla."

"Na semináři jsem měla možnost se zeptat na otázky, které jsem si kladně, i se vyjádřit k jiným otázkám. Ráda přijedu příště."

"Kurz mi pomohl vyřešit dosavadní problémy se ŠVP na naší škole. Bude někdy další kurz?"


Vzdělávací akce: Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování

"Dozvěděla jsem se mno úžasných metod, které využiji v praxi."

"Seminář splnil mé očekávání, neboť bylo dáno mnoho praktických činností a nápadů."

"Učím češtinu jen velmi krátce, proto vítám veškeré rady, zkušenosti a nápady. Zde jsem se jich dozvěděla mnoho."

"Děkuji za podněty pro práci s dětmi."

"Velmi názorná, příjemná lektorka - člověk na svém místě, ví velmi dobře o čem mluví."

"Na semináři jsem dostala nové metody a hry, které mohu zařazovat do své výuky."

"Dozvěděla jsem se odpovědi na svoje otázky a naučila jsem se nové věci."

"Na semináři byly ukázány názorné metody, které budou přínosem do mé práce."

"Je skvělé, že seminář byl zaměřen prakticky, uvedeny konkrétní příklady práce v dané oblasti."

 

Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědy

"Získala jsem inspiraci, řadu aktivit netradičně zpracované výuky. Oceňuji, že praktická část převládala nad teoretickou, příjemná atmosféra, práce lektora, prvky OSV."

"Seminář splnil mé očekávání, byla uvedena spousta příkladů z praxe, praktické ověřování na textech."

"Přinesla mi přehled o použitelných metodách kolektivní práce se třídou."

"Osvěžila jsem si metody kritického čtení. Diskuze byla velmi hodnotná."

"Velmi dobré nápady, kreativita, použitelnost!"

"Pochopila jsem metodiku některých metod z čtenářské gramotnosti na konkrétních ukázkách, nejen v obecné rovině. Zaujal mě postup, jak přivést žáky ke skupinovému učení."

"Seminář mi opět ukázal, že i když dělám nějaké věci ve výuce, které považuji za marné, ve skutečnosti marné nejsou - bylo to pro mě motivující."

"Velmi kvalitní kurz. Hlavně vše názorně ukázáno. Pozitivně hodnotím, že se dá použít na všech stupních ZŠ." 

Rok 2013

Vzdělávací akce: Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání
Termín a místo konání: 12.2.2013
Lektor: Mgr. Eva Svobodová

Seminář obsahoval spoustu názorů, příkladů z praxe, návodů jak s dětmi pracovat a komunikovat.

Lektorka nám ukázala příklady z praxe, výborná názornost, zajímavé a velmi přínosné.

Krásné ukázky prožitkového učení, nové nápady.

Naučial jsem se spoustu praktických her a dovedností k porhloubení prosociálního chování, jak to dělat správně.

Výborná ukázka s dětmi, mnoho námětů pro praxi.

Skvělá názornost, mohla jsem přímo vidět různé druhy chování dětí, následné reakce a řešení.

Nové praktické náměty, možnost dotazů, praktická práce s dětmi k nezaplacení.


Vzdělávací akce: Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ
Termín a místo konání: 25.2.2013
Lektor: Mgr. Marika Kropíková

Obohatily mě příklady řešení pro mu práci s dětmi. Lektroka uvedla mnoho příkladů z prax a dokázala nám poradit.

Hodnotím velmi dobře, bylo uvedeno hodně případů z praxe, přednáška byla živá, zajímavá, získané výstupy určitě použiji v praxi, pomohou při komunikaci s rodiči, děkuji.

Akce mé očekkávání splnila o dost výše než jsem čekala. Srozumitelnost, praktičnostnázornost, zaujetí přednášející.

Paní Mgr. Kropíková byla velice profesionální, otevřená, ochotná vše vysvětlit. Jevýborná přednášející, přirozenám ráda bych doporučila dál.

Děkuji za milé občerstvení, prostředí, lektorka byla moc milá a profesionální.


Vzdělávací akce: Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ
Termín a místo konání: 15.3.2013
Lektor: Mgr. Dana Karmasinová

Seminář mé očekávání splnil, byl jasný srozumitelný.

Výborná lektorka, seminář hodnotím kladně.

Akce mé očekávání splnila, protože jsem si ověřila správnost zpracování ŠVP.

Dozvědela jsme se o úpravách ŠVP PV co jsem vědět potřebovala zajímavým způsobem.

Akce očekávání splnila, protože mi ujasnila některé nejasnosti.

Konkrétní, názorná vyčerpávající.

Lektorka podala informace jasně, srozumitelně, uplatnila své zkušenosti z praxe.


Vzdělávací akce: Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
Termín a místo konání: 9.5.2013
Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Úžasný lektor, dobře sestavený seminář se spoustou praktických cvičení.

Prolínající se aktivity praktické s teoretickými.

Velice kladně. Zajímavý seminář srozumitelný s praktickými cvičeními.

Vynikajíci. Teorie byla prokádána praktickými ukázkámi, dostatek informací.

Poskytla mi nové informace, praktické rady, mnoho zajímavých relax cvičení.

Příklady z praxe. Důležitá oblast, pro potřeby práce s dětmi.Rok 2012

Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 24. 2. 2012, Ostrava
Lektor: PaedDr. Dagmar Tomášová

Chtěl bych poděkovat za výborný seminář. Zaujalo mě především to, jakými způsoby lze žáky motivovat k četbě a vzbudil u nich zájem o literaturu vůbec (a to nejen o beletrii).

Názornost hodnotím velice kladně! Paní lektorka nám ukázala hodně příkladů (pracovních listů, organizérů…) i příkladů z praxe jak a kdy je aplikovat v hodinách.

Velmi hodnotím některé metody, které určitě použiji ve své výuce.

Získala jsem konkrétnější představu o rozvíjení čtenářské gramotnosti a návod jak postupovat se žáky, abych dosáhla určitého výsledku. Cenná byla i předaná zkušenost a upozornění na možné chyby.

Lektorka je zapálená pro věc – to osvěží.

Upřímně děkuji za mnoho dobrých rad.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 5. 4. 2012, Brno
Lektor: PaedDr. Dagmar Tomášová

Byla jsem překvapena, jak lze pracovat se čtenářskou gramotností. Velmi se mi to líbilo.

Názornost hodnotím velmi dobře – názorné, praktické.

Zaujalo mne zaujetí lektorky, praxe a zkušenosti lektorky. Nové metody, organizmy. Zle použít ve šech předmětech.

Velmi inspirativní, názorné, srozumitelné, hodně příkladů z praxe. Vše hodnotím velmi kladně. Názornost hodnotím: 1*.

Konečně někdo ukázal, jak se to dělá v praxi. Hodně inspirativní.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost – kurz pro sborovnu
Termín a místo konán: 5. 4. 2012, Tyršova ZŠ a MŠ, Praha 6 - Jinonice
Lektor: Mgr. Zdeněk Brom

Akce dodala mnoho námětů pro práci. Zaujaly mne praktické zkušenosti lektora, schopnost zaujmout posluchače.

Velmi podnětné, hodně příkladů z praxe, poutavá přednáška! Názornost hodnotím výborně.


Vzdělávací akce: Inovativní metody výuky na ZŠ – kurz pro sborovnu
Termín a místo konání: 5. 4. 2012, Základní škola Jana Wericha, Praha 6 - Řepy
Lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Akce mé očekávání splnila, protože byla zajímavá, názorná, pestrá a poučná.

Dozvěděla jsem se nové vyučovací styly, metody, efektivita ve vyučování, příjemné doplnění.

V některých případech změním přístup k dětem. Přednáška byla vedená ke zlepšení výuky.

Zajímavé, poučné, atraktivní a velmi lidské. Názornost hodnotím: 1 – výborně.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 12. 4. 2012, Brno
Lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Akce mé očekávání splnila, protože jsem se seznámila s poznatky a zkušenostmi mimo svůj obor. Názornost hodnotím ve vztahu k výuce a pedagogům kladně. (hodnocení knihovnice)

Ráda bych se zúčastnila nějakého dalšího semináře.

Akce mé očekávání splnila, protože se rozvinula diskuse, která mi předala cenné informace k dané problematice.

Získala jsem mnoho zajímavých informací a námětů pro práci se svými žáky.Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
T
ermín a místo konání: 3. 5. 2012, Praha
Lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Akce mě nutila přemýšlet a tím mě posunula dál.

Akce odpověděla na mé dotazy a dozvěděla jsem se informace, které mi pomohou při mé práci. Názornost hodnotím kladně.

Akci hodnotím velmi dobře. Bezvadné informace využitelné pro praktickou školu, kde působím.

Dobré zpracování metod ČG. Skvělé informace se dostanou k účastníkům semináře. Měly by vyjít jako metodika ke čtení pro učitele základních škol.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 9. 5. 2012, České Budějovice
Lektor: Mgr. Dana Forýtková

Akce mé očekávání splnila. Bylo to přínosné pro aktivizační učení.

Výborná lektorka.

Akce byla přínosem k mé další práci.

Názorné, dozvěděla jsem se plno nových metod.

Věcné, konkrétní, výborné.

Akce mé očekávání splnila, protože jsem si zopakovala metody z kritického čtení a získala jsem další náměty pro práci s dětmi.


Vzdělávací akce: Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
Termín a místo konání: 11. 5. 2012, Jihlava
Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Akce mé očekávání splnila, výklad byl vynikající. Zaujala mne osobnost lektora, nabídka materiálů.

Akce byla příjemně odlehčená, plná skvělých příkladů. Názornost hodnotím jako vynikající. Kéž by všichni rodiče mohli absolvovat podobný seminář.

Velice zajímavý a poučný seminář.

Poučné, super.

Akce mé očekávání maximálně splnila. Pan Martínek je úžasný praktik. Jsem se seminářem spokojena.

Akce byla úžasná, splnila mé očekávání. Názornost hodnotím velice kladně, vše perfektní. Děkuji!


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 17. 5. 2012, Praha
Lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Seminář byl dobře vedený, vše pro mne srozumitelné a smysluplné. Dobře promyšlené. Hodně mi pomohl srovnat myšlenky a znalosti. Seminář mne obohatil o nové informace. Dobré rady!

Velmi názorné. Oba lektoři se skvěle doplňují. Udrželi moji pozornost. Jen tak dál. Děkuji.

Dozvěděla jsem se, co všechno čtenářská gramotnost zahrnuje, co dělat jinak, jaké metody využít. Názornost hodnotím výborně. Děkuji skvělým lektorům za příjemně strávený den při skvěle prezentovaných metodách čtenářské gramotnosti.

Akce mé očekávání splnila, protože jsem si ucelila představu o čtení a čtenářské gramotnosti jako takové. Vyzkoušela jsem si a poznala některé nové aktivizující metody práce.

Akce mi zase připomněla důležitost poslání učitele, obtížnost správné volby vedení a přístupu k jednotlivým žákům.

Akce mé očekávání splnila, protože tým lektorů naprosto perfektně spolupracuje, úroveň přednášek je velmi vysoká a rozsah plně odpovídá potřebám. Děkuji!


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 28. 5. 2012, Praha
Lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Ujasnila jsem si postup, jak při výuce pracovat. Bylo mi „příjemno“. Našla jsem odpovědi na mé otázky.

Akce doplnila mé teoretické poznatky v oblasti čt. gramotnosti, seznámili jsme se s různými metodami. Názornost hodnotím velice kladně.

Lektoři byli z praxe, tudíž se nejednalo pouze o zahlcení teorii, ale praktické věci. Názornost hodnotím kladně.

Akce ucelila poznatky, obohatila o nové metody, postřehy a zkušenosti.


Vzdělávací akce: Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
Termín a místo konání: 7. 6. 2012, Třebíč
Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Seminář detailně rozebral typy agresivního chování, se kterými se velmi často setkáváme při své práci s dětmi, toto považuji za velice přínosné. Názornost hodnotím velmi kladně, usnadňuje chápání konkrétního problému/typu chování.

Vtipný, názorný seminář s mnoha příklady z praxe. Osobnost lektora – sympatický projev, upoutal, zaujal, věděl „o čem mluví“. Výborný seminář! Čas rychle utekl, ani nevím jak.

Přednáška byla super.

Pán mi mluvil z duše. Výborně!!!

Chceme další pokračování.

Akce mé očekávání splnila, protože mi pomohla v profesním i osobním životě. Akce otevřela oči k řešení problémů a situací.

Akce mé očekávání předčila.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 14. 6. 2012, České Budějovice
Lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Akce mé očekávání splnila, protože potvrdila mé poznatky získané za léta praxe, rozšířila o další metody a nápady, které využiji. Názornost hodnotím: skvělá, konkrétní příklady.

Získala jsem řadu nápadů a návodů. Líbil se mi příst školitelů, velice přínosné. Názornost hodnotím výborně.

Akce mé očekávání splnila, protože u seminářů od INFRY je to tak vždycky.

Zaujala mě metoda „Mistrovské čtení“, které zařadím do své výuky. Dále jsem se inspirovala rozborem „Práce s nákupním lístkem“ a rozstříhaným příběhem „Jak přelstít vlka“.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost – kurz pro sborovnu
Termín a místo konání: 27. 8. 2012, Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava
Lektor: Mgr. Dana Svobodová

Akce mé očekávání splnila, protože byly použity některé metody z práce, které neznám. Názornost hodnotím velmi kladně.

Výborná lektorka, praktické ukázky…

Naučila jsem se novým metodám, které mi pomohou ve výuce ČJ. Zaujala mě připravenost lektorky.

Akce přispěla k mé práci. Názornost hodnotím kladně.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 28. 8. 2012, Brno
Lektor: Mgr. Dana Svobodová

Dozvěděla jsem se jak naložit se čtenářskou gramotností.

Naučila jsem se spoustu nového. Děkuji za příjemně strávený den.

Seznámila jsem s několika novými metodami, vyzkoušela jsem si je a vyhovují. Názornost hodnotím výborně.

Odvezla jsem si plno nových informací, nápadů a motivaci pro nový školní rok. Bude nějaké další pokračování semináře?

Akce mé očekávání splnila, protože jsem získala nové náměty do své práce a navodila novou energii. S paní lektorkou se opět ráda setkám.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 29. 8. 2012, Praha
Lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Akce mé očekávání splnila, protože doplnila mé mezery čtenářské a informační gramotnosti.

Získala jsem mnoho nových poznatků. Názornost hodnotím velmi dobře.

Lektoři byli připraveni, dobré nápady pro mou práci.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 30. 8. 2012, Ostrava
Lektor: PaedDr. Dagmar Tomášová

Akce mé očekávání splnila, protože jsem si připomněla a zopakovala práci se třídou.

Akce mě namotivovala do výuky v tomto novém školním roce.  Názornost hodnotím výborně.

Paní lektorka je z praxe, ví, o čem přednáší, užívá příklady z praxe, motivuje. Výborné školení s využitím v praxi.

Akce mé očekávání splnila, namotivovala mě k další tvůrčí práci, „vybudila“ k tvořivosti.


Vzdělávací akce: Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ
Termín a místo konání: 27. 9. 2012, Praha
Lektor: Mgr. Eva Svobodová

Akce mé očekávání splnila, protože jsem se dozvěděla, co pro svou práci potřebuji. Názornost hodnotím: vysoce kvalitní – teorie spojená s praxí.

Seminář byl konkrétní, jasný, smysluplný. Měl svá pravidla, řád. Těším se na další setkání.

Lektorka byla příjemná, využila náměty i názory z praxe, zapojila zúčastněné do vymýšlení pravidel. Vše co jsem se dozvěděla, lze pozitivně využít v praxi. Seminář byl zajímavý. Děkuji.

Velmi dobrá ukázka konkrétních situací vycházejících skutečně z praxe.

Akce mé očekávání splnila, protože jsem se dozvěděla mnoho zajímavých věcí, které se mi budou hodit do mé práce zábavnou a zajímavou formou.

Kurz splnil mé očekávání. Odnáším si spoustu námětů pro práci, které určitě vyzkouším. Po celou dobu panovala příjemná atmosféra, školení bylo přínosné do praxe.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 1. 10. 2012, Olomouc
Lektor: Mgr. Dana Svobodová

Akce mé očekávání splnila, protože jsem se seznámila s mnoha metodami, které jistě zkvalitní mou práci. Názornost hodnotím vysoce kladně.

Získala jsem mnoho nových námětů.

Seminář byl prakticky a užitečně zaměřen.

Odcházím spokojená, naplněná velkými poznatky… Všechno mě zaujalo!

Seminář se mi velmi líbil. Těším se na další.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost – kurz pro sborovnu
Termín a místo konání: 23. 10. 2012, Základní a Mateřská škola Strakonice, Plánkova 430
Lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Získala jsem mnoho námětů pro další práci.

Perfektní…

Byly předvedeny konkrétní metody (a s humorem). Názornost hodnotím výborně.

Věcné, jasné, stručné, výstižné a motivující pro další práci.


Vzdělávací akce: Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ
Termín a místo konání: 25. 10. 2012, Jihlava
Lektor: Mgr. Dana Karmasínová

Akce mé očekávání splnila, protože jsem se dozvěděla mnoho informací o ŠVP a spoustu novinek. Přínosem byly diskuse na různá témata.

Dozvěděla jsem se informace, které jsem potřebovala vědět a zajímavé poznatky z praxe.

Seminář vedla kvalifikovaná osoba, která věděla, o čem mluví. Mluvila srozumitelně, předávala hodně věcí z praxe, což seminář velice obohatilo.

Byli mi zodpovězeny otázky, dozvěděla jsem, se co jsem potřebovala. Oceňuji příklady z její praxe.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 12. 11. 2012, Brno
Lektor: Mgr. Dana Forýtková

Akce mé očekávání splnila, protože vše bylo praktické. Děkuji. Doporučuji určitě opakovat toto školení.

Nové poznatky, náměty použitelné v praxi. Výborné. Děkuji!

Dozvěděla jsem se jak lépe využít text ve skupinách a jak lépe pracovat s žáky při skupinové práci a hlavně s použitím textu. Názornost hodnotím velmi dobře. Vše jsme si prakticky vyzkoušeli.

Srozumitelné, konkrétní příklady použitelné v praxi, ne pouhé teoretizování.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost – kurz pro sborovnu
Termín a místo konání: 19. 11. 2012, ZŠ Aléská, Bílina
Lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Dozvěděla jsem se mnoho dalších užitečných informací. Vše bylo skvěle připravené.

Akce mé očekávání splnila, protože jsem si ujasnila pojmy a načerpala jsem inspiraci. Názornost hodnotím: super, přehledné.

Akce mé očekávání splnila, protože mi potvrdila, že mé metody a formy jsou správné. Dále mi nabídka další techniky. Názornost hodnotím kladně.

Dozvěděla jsem se novinky, které jsem potřebovala.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost – kurz pro sborovnu
Termín a místo konání: 20. 11. 2012, ZŠ Mánesova Otrokovice
Lektor: Mgr. Dana Svobodová

Akce mé očekávání splnila, protože jsem se dozvěděla praktické a použitelné věci.

Metody využiji ve vyučování. Názornost hodnotím velmi kladně.

Praktické ukázky byly názorné. Celé odpoledne bylo příjemné. Konečně něco, co lze v praxi okamžitě použít.

Akce mé očekávání splnila, protože mě inspirovala v další práci.


Vzdělávací akce: Čtenářská a informační gramotnost
Termín a místo konání: 26. 11. 2012, Plzeň
Lektor: Mgr. Dana Svobodová

Akce mé očekávání splnila, byla názorná a velmi kvalitní! Názornost hodnotím: 1*. Takové by mělo být každé školení.

Výborně připravená akce.

Mám nové nápady do výuky. Názornost hodnotím: na výbornou.

Akce byla dobře připravená, plná příkladů z praxe, kladně motivovaná. Názornost hodnotím: profesionální, skvělá. Děkuji. Těším se na další Vaše akce.


Vzdělávací akce: Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání
Termín a místo konání: 23. 11. 2012, Praha
Lektor: Mgr. Eva Svobodová

Lektorka pracovala s dětmi a povídala své zkušenosti. Spousta her a nápadů jak řešit problémy. Metodický materiál je super.

Akce mé očekávání splnila, protože se týkala konkrétních situací ze školek a našich problémů. Celý seminář se mi moc líbil, byl prostor pro diskusi. Moc se mi líbily nápady na prosociální hry.

Názorná ukázka her, lektorka aktivně zapojila učitelky. Názornost hodnotím: super!

Jsou vidět osobní zkušenosti lektory s prací v MŠ!

Lektorka je správná osobnost, která dovede vše dobře předat.

 

<< zpět