Mgr. Eva Svobodová

Eva Svobodová

Vzdělání

 • DAMU, Praha – Dramatická výchova, magisterské studium
 • PF UK, Praha – Speciální pedagogika pro učitelky MŠ

Praxe

 • Ředitelka MŠ

 • Pedagog na PF JČU v Českých Budějovicích, studijní obor Učitelství pro MŠ, zaměření: komunikace s dětmi, teorie a praxe her, RVP pro předškolní vzdělávání, evaluace, praktický výcvik se zpětnou vazbou pomocí videozáznamu, evaluace, dramatická výchova, filozofie s dětmi aj.
 • Lektor DVPP
 • Publikační činnost

Profesní růst:

 • Kurz celoživotního vzdělávání: Sociální vývoj dětí v mateřské škole FF UK, Praha
 • Kurz CŽV: Pedagogika Franze Ketta (200 hodin)
 • Absolvovala odborné semináře v oblasti Dramatická výchova, Komunikace, Filozofie pro děti

Zaměření

 • Komunikace s dětmi
 • Teorie a praxe her
 • RVP pro předškolní vzdělávání
 • Evaluace
 • Praktický výcvik se zpětnou vazbou pomocí videozáznamu
 • Dramatická výchova
 • Sociální vývoj dětí v mateřské škole
 • Filozofie s dětmi aj.