Etická výchova v životě školy

VZD00034
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
KomunikaceOsobnostní a sociální výchova
Hodinová dotace kurzu
10
Vhodné i pro šablony
ANO

Co je cílem etické výchovy? Je to vedení žáků k prosociálnímu způsobu chování.

Tento seminář je zaměřen na základní aspekty etické výchovy – efektivní komunikaci. Podporuje rozvoj etických a sociálních dovedností žáka i učitele. Součástí semináře je rozbor nabízených aktivit a následná diskuse o reálných situacích v třídním kolektivu.

Seznámíte se s principy etické výchovy, získáte cenné náměty a inspiraci pro rozvoj sociálních a etických dovedností žáků, osvojíte si principy verbální a neverbální komunikace, schopnost asertivního jednání a porozumíte principům efektivní komunikace a spolupráce s rodiči.

Obsah kurzu v bodech:

 • 1. MODUL - Mezilidské vztahy a komunikace, asertivita
 • Verbální a neverbální formy komunikace
 • Verbální komunikace - zásady, komunikační chyby; dialog, komunikace ve ztížených
  podmínkách; aktivní naslouchání
 • Neverbální komunikace - řeč těla - porozumění druhým podle gest, mimiky, výrazu očí,…
 • Asertivní chování - přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, řešení konfliktu; obrana před manipulací, asertivní techniky
 • 2. MODUL - Tvořivost a základy spolupráce; spolupráce školy a rodiny 
 • Tvořivost v mezilidských vztazích - společné plnění úkolů, zbavování se strachu z řešení neznámého úkolu a z tvořivého experimentování; schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce;
 • Vytváření pozitivních vztahů mezi rodiči a školou - komunikace a spolupráce, tzn. cíle, smysl a principy třídních schůzek a konzultací, poskytování zpětné vazby - strategie vedení rozhovorů s rodiči, zvládání stresových situací při jednání s rodiči, konstruktivní řešení konfliktů, ….

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Co je cílem etické výchovy? Je to vedení žáků k prosociálnímu způsobu chování.

Tento seminář je zaměřen na základní aspekty etické výchovy – efektivní komunikaci. Podporuje rozvoj etických a sociálních dovedností žáka i učitele. Součástí semináře je rozbor nabízených aktivit a následná diskuse o reálných situacích v třídním kolektivu.

Seznámíte se s principy etické výchovy, získáte cenné náměty a inspiraci pro rozvoj sociálních a etických dovedností žáků, osvojíte si principy verbální a neverbální komunikace, schopnost asertivního jednání a porozumíte principům efektivní komunikace a spolupráce s rodiči.

Obsah kurzu v bodech:

 • 1. MODUL - Mezilidské vztahy a komunikace, asertivita
 • Verbální a neverbální formy komunikace
 • Verbální komunikace - zásady, komunikační chyby; dialog, komunikace ve ztížených
  podmínkách; aktivní naslouchání
 • Neverbální komunikace - řeč těla - porozumění druhým podle gest, mimiky, výrazu očí,…
 • Asertivní chování - přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, řešení konfliktu; obrana před manipulací, asertivní techniky
 • 2. MODUL - Tvořivost a základy spolupráce; spolupráce školy a rodiny 
 • Tvořivost v mezilidských vztazích - společné plnění úkolů, zbavování se strachu z řešení neznámého úkolu a z tvořivého experimentování; schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce;
 • Vytváření pozitivních vztahů mezi rodiči a školou - komunikace a spolupráce, tzn. cíle, smysl a principy třídních schůzek a konzultací, poskytování zpětné vazby - strategie vedení rozhovorů s rodiči, zvládání stresových situací při jednání s rodiči, konstruktivní řešení konfliktů, ….

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.