EST-115.3 Malíři podzimu

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03008
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -
Záměr celku: Prostřednictvím výtvarných činností a aktivit děti rozvíjejí svou tvořivost,
fantazii a zručnost. Děti se seznamují s tím, že výtvarné i jiné materiály lze
zpracovat tvořivým způsobem. Náměty jsou zaměřeny na období podzimu.
Současně je díky výtvarným hrám rozvíjena také představivost dětí, jemná
motorika, tvořivé myšlení a vzájemná spolupráce mezi dětmi. Pedagogovi
senabízí možnostpoznatblížeindividualitujednotlivýchdětí prostřednictvím
jejich tvoření a výtvarných dílek.

Činnosti: Výtvarné hry a aktivity, tvořivé hry s výtvarným a různým materiálem,
přírodninami.

Výstupy: Býttvořivý, zručnýpři činnosti s výtvarnýmanetradičnímvýtvarným materiálem;
mít rozvinutou fantazii a představivost; tvořit díla z různých materiálů včetně
přírodnin; zacházet s různým výtvarným materiálem a pomůckami; prožívat
radost z tvorby, umět ocenit tvorbu vlastní i druhého
Záměr celku: Prostřednictvím výtvarných činností a aktivit děti rozvíjejí svou tvořivost,
fantazii a zručnost. Děti se seznamují s tím, že výtvarné i jiné materiály lze
zpracovat tvořivým způsobem. Náměty jsou zaměřeny na období podzimu.
Současně je díky výtvarným hrám rozvíjena také představivost dětí, jemná
motorika, tvořivé myšlení a vzájemná spolupráce mezi dětmi. Pedagogovi
senabízí možnostpoznatblížeindividualitujednotlivýchdětí prostřednictvím
jejich tvoření a výtvarných dílek.

Činnosti: Výtvarné hry a aktivity, tvořivé hry s výtvarným a různým materiálem,
přírodninami.

Výstupy: Býttvořivý, zručnýpři činnosti s výtvarnýmanetradičnímvýtvarným materiálem;
mít rozvinutou fantazii a představivost; tvořit díla z různých materiálů včetně
přírodnin; zacházet s různým výtvarným materiálem a pomůckami; prožívat
radost z tvorby, umět ocenit tvorbu vlastní i druhého
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Špačková Renata