EST-113 Tvoření s přírodními materiály a s přírodninami aneb polytechnické hrátky

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03006
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
35 Kč
+ -
Záměr celku: Prostřednictvím polytechnickýchčinnostíaaktivitděti rozvíjejí svou tvořivost,
fantazii a zručnost. Seznamují se s tím, že přírodní materiály a přírodniny lze
zpracovat tvořivým a výtvarným způsobem. Děti si postupně vyzkouší různé
výtvarnétechnikyaučí sevnímat vlastnostipřírodního materiáluvšemi smysly.
Některé náměty je možno využít na tvoření dárků k různým příležitostem.
Současnějedíkypolytechnickým hrám rozvíjenataképředstavivostdětí,jemná
motorika,tvořivé myšleníavzájemnáspolupráce mezidětmi. Učitelcesenabízí
možnost poznat blíže individualitu jednotlivých dětí prostřednictvím jejich
tvoření a výtvarných dílek.

Činnosti: Polytechnickéhryaaktivity spřírodními materiályaspřírodninami,tvořivéhry
spřírodním, výtvarnýmarůznýmmateriálem, výtvarnéexperimenty spřírodním
materiálem.

Výstupy: Býttvořivý, zručnýpři činnosti spřírodním materiálem; mít rozvinutou fantazii
a představivost; tvořit díla z různých přírodnin a materiálů; umět zacházet
tvořivě s různým přírodním a výtvarným materiálem a pomůckami; využívat
tvořivě přírodniny a přírodní materiál; prožívat radost z tvorby, umět ocenit
tvorbu vlastní i druhého.
Záměr celku: Prostřednictvím polytechnickýchčinnostíaaktivitděti rozvíjejí svou tvořivost,
fantazii a zručnost. Seznamují se s tím, že přírodní materiály a přírodniny lze
zpracovat tvořivým a výtvarným způsobem. Děti si postupně vyzkouší různé
výtvarnétechnikyaučí sevnímat vlastnostipřírodního materiáluvšemi smysly.
Některé náměty je možno využít na tvoření dárků k různým příležitostem.
Současnějedíkypolytechnickým hrám rozvíjenataképředstavivostdětí,jemná
motorika,tvořivé myšleníavzájemnáspolupráce mezidětmi. Učitelcesenabízí
možnost poznat blíže individualitu jednotlivých dětí prostřednictvím jejich
tvoření a výtvarných dílek.

Činnosti: Polytechnickéhryaaktivity spřírodními materiályaspřírodninami,tvořivéhry
spřírodním, výtvarnýmarůznýmmateriálem, výtvarnéexperimenty spřírodním
materiálem.

Výstupy: Býttvořivý, zručnýpři činnosti spřírodním materiálem; mít rozvinutou fantazii
a představivost; tvořit díla z různých přírodnin a materiálů; umět zacházet
tvořivě s různým přírodním a výtvarným materiálem a pomůckami; využívat
tvořivě přírodniny a přírodní materiál; prožívat radost z tvorby, umět ocenit
tvorbu vlastní i druhého.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci