EST-110.5 Tvoření trojrozměrné aneb polytechnické hrátky

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03003
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
35 Kč
+ -
Záměr celku: Prostřednictvím polytechnických činností a aktivit děti rozvíjejí svou tvořivost,
fantaziiazručnost.Seznamují ses tím, ževýtvarnéi jiné materiály lzezpracovat
tvořivým a nápaditým způsobem. Děti si postupně vyzkouší různé výtvarné
technikyapostupy.Současněsedětiučí vnímat vlastnosti výtvarného materiálu
všemi smysly, včetněvnímáníprostoruaperspektivy. Díky výtvarným hrám je
rozvíjenataképředstavivostdětí,jemná motorika,tvořivé myšleníavzájemná
spolupráce mezi dětmi. Učitelce se nabízí možnost poznat blíže individualitu
jednotlivých dětí prostřednictvím jejich tvoření a výtvarných dílek.

Činnosti: Polytechnické hry a aktivity, tvořivé hry s výtvarným a různým materiálem,
výtvarné experimenty.

Výstupy: Býttvořivý, zručnýpři činnosti s výtvarnýmanetradičnímvýtvarným materiálem;
mít rozvinutoufantaziiapředstavivost;tvořitdílaz různých materiálů; zacházet
s různým výtvarným materiálem; využívat tvořivě různé materiály; zvládnout
zacházení s výtvarným materiálem a pomůckami; prožívat radost z tvorby,
umět ocenit tvorbu vlastní i druhého.
Záměr celku: Prostřednictvím polytechnických činností a aktivit děti rozvíjejí svou tvořivost,
fantaziiazručnost.Seznamují ses tím, ževýtvarnéi jiné materiály lzezpracovat
tvořivým a nápaditým způsobem. Děti si postupně vyzkouší různé výtvarné
technikyapostupy.Současněsedětiučí vnímat vlastnosti výtvarného materiálu
všemi smysly, včetněvnímáníprostoruaperspektivy. Díky výtvarným hrám je
rozvíjenataképředstavivostdětí,jemná motorika,tvořivé myšleníavzájemná
spolupráce mezi dětmi. Učitelce se nabízí možnost poznat blíže individualitu
jednotlivých dětí prostřednictvím jejich tvoření a výtvarných dílek.

Činnosti: Polytechnické hry a aktivity, tvořivé hry s výtvarným a různým materiálem,
výtvarné experimenty.

Výstupy: Býttvořivý, zručnýpři činnosti s výtvarnýmanetradičnímvýtvarným materiálem;
mít rozvinutoufantaziiapředstavivost;tvořitdílaz různých materiálů; zacházet
s různým výtvarným materiálem; využívat tvořivě různé materiály; zvládnout
zacházení s výtvarným materiálem a pomůckami; prožívat radost z tvorby,
umět ocenit tvorbu vlastní i druhého.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Špačková Renata