EST-109.6 Zvířátka z jarní louky

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03002
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
+ -
Záměr celku: Prostřednictvím tvorby si děti uvědomují, že je možné si hrát s krabičkami
různých velikostí, seznámí se s obrázky i životem zvířátek, která mohou najít
na loukách a zahradách. Děti tvoří s atypickými výtvarnými podklady,
materiály i nástroji, vyzkouší si různé výtvarné techniky, kultivují dovednost
práce s barvami.

Činnosti: Výtvarnéčinnosti;tvoření z jižnepotřebnýchkrabičekanetradičníchzbytkových
materiálů;prácesešablonami, kultivováníprácesbarvami, malbaatypickými
výtvarnýminástroji;prožitkovéaktivityvetříděavpřírodě;vycházkydopřírody.

Výstupy: Tvořit samostatně, ale i spolupracovat ve dvojici nebo skupině, podporovat
pracovní činnosti a tvořivost; aktivně naslouchat, být tvořivý, rozvíjet fantazii;
být citlivý kpřírodě, rozšiřovatpoznatkyorůznýchzvířátkáchz loukyazahrady,
chovat se citlivě a ohleduplně. nebát se tvorby s rozmanitými krabičkami
i materiály, vyzkoušet si rozmanitézpůsobyprácesbarvami, střídat výtvarné
nástroje, orientovat se v prostředí kolem sebe.
Záměr celku: Prostřednictvím tvorby si děti uvědomují, že je možné si hrát s krabičkami
různých velikostí, seznámí se s obrázky i životem zvířátek, která mohou najít
na loukách a zahradách. Děti tvoří s atypickými výtvarnými podklady,
materiály i nástroji, vyzkouší si různé výtvarné techniky, kultivují dovednost
práce s barvami.

Činnosti: Výtvarnéčinnosti;tvoření z jižnepotřebnýchkrabičekanetradičníchzbytkových
materiálů;prácesešablonami, kultivováníprácesbarvami, malbaatypickými
výtvarnýminástroji;prožitkovéaktivityvetříděavpřírodě;vycházkydopřírody.

Výstupy: Tvořit samostatně, ale i spolupracovat ve dvojici nebo skupině, podporovat
pracovní činnosti a tvořivost; aktivně naslouchat, být tvořivý, rozvíjet fantazii;
být citlivý kpřírodě, rozšiřovatpoznatkyorůznýchzvířátkáchz loukyazahrady,
chovat se citlivě a ohleduplně. nebát se tvorby s rozmanitými krabičkami
i materiály, vyzkoušet si rozmanitézpůsobyprácesbarvami, střídat výtvarné
nástroje, orientovat se v prostředí kolem sebe.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Vondrová Petra