EST-108.8 Polytechnické hrátky v MŠ

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03001
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
56 Kč
+ -
Záměr celku: Prostřednictvím polytechnickýchčinnostíaaktivitděti rozvíjejí svou tvořivost,
fantazii a zručnost. Seznamují se s tím, že výtvarné i jiné materiály lze
zpracovat tvořivým a výtvarným způsobem. Děti si postupně vyzkouší různé
výtvarné techniky a učí se vnímat vlastnosti výtvarného materiálu všemi
smysly. Většina námětů je zaměřena neutrálně a v různých obměnách je lze
využívat celoročně. Současně je díky polytechnickým hrám s výtvarným
materiálem rozvíjenataképředstavivostdětí,jemná motorika,tvořivé myšlení
a vzájemná spolupráce mezi dětmi. Učitelce se nabízí možnost poznat blíže
individualitu jednotlivých dětí prostřednictvím jejich tvořivých experimentů,
polytechnických činností a výtvarných dílek.

Činnosti: Polytechnickéhryaaktivity s výtvarným materiálem avýtvarnéexperimenty.

Výstupy: Býttvořivý, zručnýpři činnosti s výtvarnýmanetradičnímvýtvarným materiálem;
mít rozvinutoufantaziiapředstavivost;tvořitdílaz různých materiálů; zacházet
s různým výtvarným materiálem; využívat tvořivě různé materiály; zvládnout
zacházení s výtvarným materiálem a pomůckami; prožívat radost z tvorby,
umět ocenit tvorbu vlastní i druhého.
Záměr celku: Prostřednictvím polytechnickýchčinnostíaaktivitděti rozvíjejí svou tvořivost,
fantazii a zručnost. Seznamují se s tím, že výtvarné i jiné materiály lze
zpracovat tvořivým a výtvarným způsobem. Děti si postupně vyzkouší různé
výtvarné techniky a učí se vnímat vlastnosti výtvarného materiálu všemi
smysly. Většina námětů je zaměřena neutrálně a v různých obměnách je lze
využívat celoročně. Současně je díky polytechnickým hrám s výtvarným
materiálem rozvíjenataképředstavivostdětí,jemná motorika,tvořivé myšlení
a vzájemná spolupráce mezi dětmi. Učitelce se nabízí možnost poznat blíže
individualitu jednotlivých dětí prostřednictvím jejich tvořivých experimentů,
polytechnických činností a výtvarných dílek.

Činnosti: Polytechnickéhryaaktivity s výtvarným materiálem avýtvarnéexperimenty.

Výstupy: Býttvořivý, zručnýpři činnosti s výtvarnýmanetradičnímvýtvarným materiálem;
mít rozvinutoufantaziiapředstavivost;tvořitdílaz různých materiálů; zacházet
s různým výtvarným materiálem; využívat tvořivě různé materiály; zvládnout
zacházení s výtvarným materiálem a pomůckami; prožívat radost z tvorby,
umět ocenit tvorbu vlastní i druhého.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Špačková Renata