EST-106.3 Zpíváme o květinách

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02999
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -
Záměr celku: Tematicky zaměřené písničky motivují děti k radosti ze zpěvu, tance, pohybu
apoznávánípřírodníchkrás.Procvičujíaposilujíakustickoupaměť, výslovnost,
inspirují k tvořivým aktivitám.

Činnosti: Zpěv – sborový i sólo, hra na dětské doprovodné nástroje; dechová cvičení;
hudebně–pohybové aktivity, rytmická cvičení; prohlížení obrázků květin;
poslech pohádky.

Výstupy: Naučit senovoupíseň,porozumětjí;prožívat radost zezpěvuapohybu;umět
vnímat melodii a rytmus; poznat některé květiny; naslouchat přiměřeně
dlouhému textu a porozumět mu.
Záměr celku: Tematicky zaměřené písničky motivují děti k radosti ze zpěvu, tance, pohybu
apoznávánípřírodníchkrás.Procvičujíaposilujíakustickoupaměť, výslovnost,
inspirují k tvořivým aktivitám.

Činnosti: Zpěv – sborový i sólo, hra na dětské doprovodné nástroje; dechová cvičení;
hudebně–pohybové aktivity, rytmická cvičení; prohlížení obrázků květin;
poslech pohádky.

Výstupy: Naučit senovoupíseň,porozumětjí;prožívat radost zezpěvuapohybu;umět
vnímat melodii a rytmus; poznat některé květiny; naslouchat přiměřeně
dlouhému textu a porozumět mu.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Jakešová Lenka