EST-037.2 Pohádkové muzicírování s PASTELKOU

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01303
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Využití: Rozvíjení hudebnosti dětí. Ve školním roce 2005/2006 Vám opět časopis PASTELKA nabídne každý měsíc pravidelnou hudební stránku. V rámci každé hudební stránky na kratičký, pohádkově laděný příběh navazuje písnička, hra dětí na nástroje Orffova instrumentáře nebo taneček a podobně.

Pro potřebu začínajících nebo méně zkušených pedagogů uvádím některé z mnoha možností, jak na pohádkové povídánky a písničky lze dále navázat rozmanitými, didakticky cílenými činnostmi. Tyto v praxi ověřené náměty nejsou návodem, ale ukazují některé z možných cest, jak je možno s hudebními stránkami časopisu PASTELKA dále pracovat. Záleží na učitelích, co z nabízených možností přijmou a co se rozhodnou ve své práci využít v takové podobě, která bude odpovídat potřebám dětí v jejich třídě a způsobu jejich práce. Zda a jak budou náměty využity a dále rozvíjeny záleží na tvořivosti pedagogů a dětí.

Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet cit pro rytmus a hudbu, koordinovat pohyb s rytmem (BIO), sluchově rozlišovat zvuky a tóny, ovládat dech, vést k šetrnému zacházení s hudebními nástroji (BIO), učit se zpaměti krátké texty, prožívat radost ze zvládnutého, soustředit se na činnost, vyjadřovat svoji představivost a fantazii (PSY), spolupracovat (SOC), respektovat a být respektován (INT), osvojit si elementární poznatky (ENV)

Činnosti - vokální činnosti, hudebně pohybové činnosti, rytmizace, melodizace, využití nástrojů Orffova instrumentáře, sluchové hry, poslech hudby

Využití: Rozvíjení hudebnosti dětí. Ve školním roce 2005/2006 Vám opět časopis PASTELKA nabídne každý měsíc pravidelnou hudební stránku. V rámci každé hudební stránky na kratičký, pohádkově laděný příběh navazuje písnička, hra dětí na nástroje Orffova instrumentáře nebo taneček a podobně.

Pro potřebu začínajících nebo méně zkušených pedagogů uvádím některé z mnoha možností, jak na pohádkové povídánky a písničky lze dále navázat rozmanitými, didakticky cílenými činnostmi. Tyto v praxi ověřené náměty nejsou návodem, ale ukazují některé z možných cest, jak je možno s hudebními stránkami časopisu PASTELKA dále pracovat. Záleží na učitelích, co z nabízených možností přijmou a co se rozhodnou ve své práci využít v takové podobě, která bude odpovídat potřebám dětí v jejich třídě a způsobu jejich práce. Zda a jak budou náměty využity a dále rozvíjeny záleží na tvořivosti pedagogů a dětí.

Směřujeme ke kompetencím - rozvíjet cit pro rytmus a hudbu, koordinovat pohyb s rytmem (BIO), sluchově rozlišovat zvuky a tóny, ovládat dech, vést k šetrnému zacházení s hudebními nástroji (BIO), učit se zpaměti krátké texty, prožívat radost ze zvládnutého, soustředit se na činnost, vyjadřovat svoji představivost a fantazii (PSY), spolupracovat (SOC), respektovat a být respektován (INT), osvojit si elementární poznatky (ENV)

Činnosti - vokální činnosti, hudebně pohybové činnosti, rytmizace, melodizace, využití nástrojů Orffova instrumentáře, sluchové hry, poslech hudby

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Rozvíjí se
Tvořivost
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Hurdová Eva