Mgr. Bc. Eliška Opatřilová

Vzdělání

  • Speciální pedagogika - Ostravská univerzita, Právo sociálního zabezpečené – Masarykova univerzita

Praxe

  • Speciální pedagog v mateřské škole, speciální pedagog na základní škole
  • Pedagog VOŠ Prigo – preprimární pedagogika, lektorka dalšího vzdělávání pro dospělé – učitelky i rodiče,
  • Autorka pracovního sešitu Grafomotorická cvičení s pohybem (Edika, 2023), vlastní praxe – poradenství v oblasti grafomotoriky, autorka webu www.grafomotorikahrave.cz

Zaměření

  • Předškolní vzdělávání, čtenářská pregramotnost, logopedická prevence
  • Sluchové vnímání, zrakové vnímání, smyslové vnímání, grafomotorika
  • Rozvoj hrubé a jemné motoriky, vizuomotorika, matematická pregramotnost, dítě mladší 3 let v MŠ
  • Školní zralost, odklad školní docházky, dechová cvičení

Kurzy

Studium pro logopedické asistenty (kombinovaná forma)

Od 8 990 Kč
Město konání:On-line+Brno+další 1
Hodinová dotace kurzu:60
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.03.2024, 05.04.2024, 18.09.2024