Čtenářská a informační gramotnost

Obsahem kurzu "Čtenářská a informační gramotnost (ČaIG)" je analýza procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a nakládání s informacemi, které učitelé mají k dispozici při práci se žáky. Na konkrétních příkladech budou mít možnost získat představu, jak k čtenářské gramotnosti přistupovat.