Tento kurz je určen k získání znalosti základních pojmů, které se váží k agresi a agresivitě. Na reálných příkladech z každodenního školního či rodinného života se účastníci naučí poznat souvislosti s agresívním chováním. Zjistí, jaké mohou být příčiny agresívního chování, jeho projevy a jak mu účinně předcházet.

Autorem kurzu je PaedDr. Zdeněk Martínek.