KAFOMET pro základní školy je vydáván ve třech verzích. Pro I. stupeň, II. stupeň a pro I. a II. stupeň.
Všechny typy vám umožní jednoduchou orientaci pomocí vyhledávacího systému, který je členěný podle vzdělávacích oblastí jako RVP ZV, ročníků, klíčových pojmů, kompetencí, učiva a průřezových témat.