Vzdělávací program je určen pro učitele MŠ, ZŠ, SPPG, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Absolvent získá odborné kompetence k vykonávání činnosti logopedického asistenta dle čl. V Metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61.

Vzdělávací program je určen pro učitele MŠ, ZŠ, SPPG, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Absolvent získá odborné kompetence k vykonávání činnosti logopedického asistenta dle čl. V Metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61.

Vzdělávací program je určen pro učitele MŠ, ZŠ, SPPG, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Absolvent získá odborné kompetence k vykonávání činnosti logopedického asistenta dle čl. V Metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61.

Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.3.50/02.0011

Projekt je určen pedagogům mateřských škol kraje Vysočina

Celý projekt je rozdělen na dva bloky.
I. blok
  • I. seminář - Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku
  • II. seminář - Role dospělého při vytváření emočně podporující prostředí
  • III. seminář - Příběh a emoce
II. blok
  • I. seminář - Fonologické uvědomění jazyka
  • II. seminář - Rizikové faktory čtenářské gramotnosti, individuální diagnostikaČtenářská a informační gramotnost

Obsahem kurzu "Čtenářská a informační gramotnost (ČaIG)" je analýza procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a nakládání s informacemi, které učitelé mají k dispozici při práci se žáky. Na konkrétních příkladech budou mít možnost získat představu, jak k čtenářské gramotnosti přistupovat.

Elearningový kurz pro účastníky projektu Uplatnění neslyšících na trhu práce, který je realizován APPN, o.s. (Agentura pro neslyšící)v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/63.00160.


Materiály pro grantový projekt v Telči

Tento kurz je přístupný hostům!

Tento kurz je určen k získání znalosti základních pojmů, které se váží k agresi a agresivitě. Na reálných příkladech z každodenního školního či rodinného života se účastníci naučí poznat souvislosti s agresívním chováním. Zjistí, jaké mohou být příčiny agresívního chování, jeho projevy a jak mu účinně předcházet.

Autorem kurzu je PaedDr. Zdeněk Martínek.