mail tisk

E-LEARNINGOVÝ KURZ Čtenářská a informační gramotnost

Studium probíhá formou e-learningu ze svého PC
a nemusíte nikam cestovat. Není ani stanoven pevný termín. Kurzu se můžete věnovat kdykoliv a podle Vašich časových možností.

Účastnický poplatek: 300,- Kč 400,- Kč

Přihlaste se zde.

 

Kurz je akreditován MŠMT č. j.: MSMT - 10770/2014-2-272

ČASOVÁ DOTACE: 6 hod.

Obsahem kurzu "Čtenářská a informační gramotnost (e-learningová forma)" je analýza procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a nakládání s informacemi, které učitelé mají k dispozici při práci se žáky. Účastníci získají informace pro rozvoj čtenářské gramotnosti, informace k postupnému budování požadovaného cílového stavu - čtenářsky a informačně zdatného absolventa dané školy. Na konkrétních příkladech budou mít možnost získat představu, jak k čtenářské gramotnosti přistupovat.

Obsah kurzu (9 lekcí):

  1. Co je a co není čtenářská gramotnost (praktické příklady).
  2. Jak naučit žáky skutečně rozumět textu (doslovné porozumění).
  3. Vytváření úsudku a hodnocení textu.
  4. Sdílení čtenářských zkušeností a zážitků.
  5. Využití čtení.
  6. Vlastní tvorba textů v souvislosti se čtenářstvím (čtenář a autor).
  7. Vztah ke čtení.
  8. Umění se učit (čtení jako nástroj učení).
  9. Hodnocení rozvoje čtenářství ve vztahu k jednotlivým složkám čtenářství (čtenářské gramotnosti) - kritéria evaluace, referenční rámec.
Po vyplnění přihlášky bude vystavena faktura,
po jejím zaplacení obdržíte přihlašovací jméno a heslo.

K e-learningovému kurzu se můžete přihlásit
na stránce www.infracz.cz/elearning/.
 

<< zpět