Efektivní komunikace s rodiči při řešení konfliktních situací

VZD01852
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
KomunikaceSpolupráce školy a rodičů
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
„Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zároveň ohleduplný.“
- John Powell


Jednou z povinností učitele je i komunikovat s rodiči žáka. To bývá v dnešní době mnohdy větší oříšek než si poradit si se samotným problémovým žákem. Jak na to?

Popis kurzu

Vzdělávací program zdůrazňuje potřebu efektivní komunikace pedagogů při řešení konfliktních situací ve školním prostředí se zaměřením na jednání s problémovým rodičem.

Seznámíte s různými typy a příčinami konfliktů, osobnostními typy pedagogických pracovníků a způsoby chování v konfliktních situacích.

Představíme Vám efektivní způsoby řešení konfliktů.Pod vedením zkušených lektorů se naučíte zásady vedení efektivní komunikace, vytváření a dodržování jejich pravidel.

Součástí semináře je i představení zákonné opory pro jednání pedagogů s rodiči.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k efektivní komunikaci při řešení konfliktních situací, k budování důvěrné atmosféry a ke spolupráci s problémovým rodičem.  

Obsah kurzu v bodech:
 • legislativní rámec – zákonná opora pro jednání pedagogů s rodiči (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník);
 • konflikt a jeho proces ve školním prostředí;
 • osobnostní typy pedagogických pracovníků (sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik);
 • chování v konfliktních situacích (asertivní, agresivní, pasivní, pasivně agresivní);
 • hraní rolí v konfliktu (oběť, pronásledovatel, ochránce);
 • efektivní způsoby řešení konfliktů a komunikační dovednosti pedagoga;
 • postoje při řešení konfliktů;
 • vytváření a dodržování pravidel efektivní komunikace ve školním prostředí;
 • zásady efektivní komunikace mezi rodiči a učiteli;
 • vedení rozhovorů s problémovým rodičem;
 • písemné záznamy z jednání s rodiči.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zároveň ohleduplný.“
- John Powell


Jednou z povinností učitele je i komunikovat s rodiči žáka. To bývá v dnešní době mnohdy větší oříšek než si poradit si se samotným problémovým žákem. Jak na to?

Popis kurzu

Vzdělávací program zdůrazňuje potřebu efektivní komunikace pedagogů při řešení konfliktních situací ve školním prostředí se zaměřením na jednání s problémovým rodičem.

Seznámíte s různými typy a příčinami konfliktů, osobnostními typy pedagogických pracovníků a způsoby chování v konfliktních situacích.

Představíme Vám efektivní způsoby řešení konfliktů.Pod vedením zkušených lektorů se naučíte zásady vedení efektivní komunikace, vytváření a dodržování jejich pravidel.

Součástí semináře je i představení zákonné opory pro jednání pedagogů s rodiči.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k efektivní komunikaci při řešení konfliktních situací, k budování důvěrné atmosféry a ke spolupráci s problémovým rodičem.  

Obsah kurzu v bodech:
 • legislativní rámec – zákonná opora pro jednání pedagogů s rodiči (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník);
 • konflikt a jeho proces ve školním prostředí;
 • osobnostní typy pedagogických pracovníků (sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik);
 • chování v konfliktních situacích (asertivní, agresivní, pasivní, pasivně agresivní);
 • hraní rolí v konfliktu (oběť, pronásledovatel, ochránce);
 • efektivní způsoby řešení konfliktů a komunikační dovednosti pedagoga;
 • postoje při řešení konfliktů;
 • vytváření a dodržování pravidel efektivní komunikace ve školním prostředí;
 • zásady efektivní komunikace mezi rodiči a učiteli;
 • vedení rozhovorů s problémovým rodičem;
 • písemné záznamy z jednání s rodiči.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.