Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH

VZD00032
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Hodnocení
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Hodnocení žáků je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Hodnocení je velmi složité a dotýká se všech účastníků vzdělávacího procesu. Tento seminář je rozdělen na dva výukové dny:

1. den

Chcete posílit své dovednosti v hodnocení žáků? Díky semináři získáte nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka (předávání informací žákům o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších; vodítka a ukazatele, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli).

Hodnoticí dovednost učitele by měla obsáhnout i jiné aspekty, než na jaké jsou on a jeho žáci zvyklí. Seminář vám pomůže při tvorbě hodnoticích kritérií, která vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škole.

 • Reflexe jako základní kámen profesního i osobnostního rozvoje = Co, jak a proč chceme nebo potřebujeme hodnotit u žáků?
 • Vědomá zpětná vazba a co v ní musíme vidět = Jak získat kritéria hodnocení pro žáky?
 • Směřování moderního managementu vedení třídy na úroveň učení, které lze ve škole dosáhnout (pasivní, závislé, formativní, autonomní) = Jak koncipovat hodnocení v duchu kritérií?
 • Jak se učit formativnímu hodnocení za použití evaluace (zpětná vazba na přijatý plán učebních osnov) v hodnocení klíčových kompetencí?
 • Tvorba žákovských portfolií a jejich smysl

2. den

Druhá část je zaměřena na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u žáků se SPU, SPCH, případně u žáků integrovaných. Zároveň vyzdvihuje propojení závěrů speciálně pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení.

Vysvětlíme vám, jak je důležitý závěr pedagogické diagnostiky odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s přihlédnutím ke specifičnosti postižení žáka. Budeme také hovořit o tom, jak hodnocení vysvětlit rodičům a jak je informovat o pokrocích a nedostatcích žáka.

Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

 • Hodnocení žáků, význam hodnocení a jeho specifika u žáků se SPU, SPCH
 • Hodnocení, hodnocení kompetencí a sebehodnocení se zaměřením na motivační aspekt hodnocení u žáků se SPU, SPCH
 • Specifičnost hodnocení pro jednotlivé druhy SPU, SPCH
 • Praktické ukázky hodnocení a diskuse

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Hodnocení žáků je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Hodnocení je velmi složité a dotýká se všech účastníků vzdělávacího procesu. Tento seminář je rozdělen na dva výukové dny:

1. den

Chcete posílit své dovednosti v hodnocení žáků? Díky semináři získáte nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka (předávání informací žákům o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších; vodítka a ukazatele, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli).

Hodnoticí dovednost učitele by měla obsáhnout i jiné aspekty, než na jaké jsou on a jeho žáci zvyklí. Seminář vám pomůže při tvorbě hodnoticích kritérií, která vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škole.

 • Reflexe jako základní kámen profesního i osobnostního rozvoje = Co, jak a proč chceme nebo potřebujeme hodnotit u žáků?
 • Vědomá zpětná vazba a co v ní musíme vidět = Jak získat kritéria hodnocení pro žáky?
 • Směřování moderního managementu vedení třídy na úroveň učení, které lze ve škole dosáhnout (pasivní, závislé, formativní, autonomní) = Jak koncipovat hodnocení v duchu kritérií?
 • Jak se učit formativnímu hodnocení za použití evaluace (zpětná vazba na přijatý plán učebních osnov) v hodnocení klíčových kompetencí?
 • Tvorba žákovských portfolií a jejich smysl

2. den

Druhá část je zaměřena na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u žáků se SPU, SPCH, případně u žáků integrovaných. Zároveň vyzdvihuje propojení závěrů speciálně pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení.

Vysvětlíme vám, jak je důležitý závěr pedagogické diagnostiky odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s přihlédnutím ke specifičnosti postižení žáka. Budeme také hovořit o tom, jak hodnocení vysvětlit rodičům a jak je informovat o pokrocích a nedostatcích žáka.

Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

 • Hodnocení žáků, význam hodnocení a jeho specifika u žáků se SPU, SPCH
 • Hodnocení, hodnocení kompetencí a sebehodnocení se zaměřením na motivační aspekt hodnocení u žáků se SPU, SPCH
 • Specifičnost hodnocení pro jednotlivé druhy SPU, SPCH
 • Praktické ukázky hodnocení a diskuse

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.