Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga v MŠ

VZD00031
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-34418/2019-2-1028
Zaměření kurzu (kategorie)
Hodnocení
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář reaguje na potřeby MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí.

V první části Vám lektor představí základní postupy při hodnocení dětí a možnosti nastavení funkčních záznamů o dětech. Zaměří se na plánování vzdělávání a rozpracování výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku).

V další části se budete věnovat hodnocení postupů a výsledků vzdělávání, orientaci v pedagogické dokumentaci.

Způsob zpracování hodnocení vzdělávacích výsledků by si školy měly určovat v intencích zákona samy. Budete se věnovat odborné konzultaci nad osvědčenými formami.

Součástí semináře budou samozřejmě i příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky i se zaměřením na rozvoj funkčních gramotností (předmatematické, předčtenářské, sociální a přírodovědné). Dále pak náměty pro zpracování samostatné cílené pedagogické diagnostiky s využitím výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí.

V závěru proběhne společná diskuse všech zúčastněných.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář reaguje na potřeby MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí.

V první části Vám lektor představí základní postupy při hodnocení dětí a možnosti nastavení funkčních záznamů o dětech. Zaměří se na plánování vzdělávání a rozpracování výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku).

V další části se budete věnovat hodnocení postupů a výsledků vzdělávání, orientaci v pedagogické dokumentaci.

Způsob zpracování hodnocení vzdělávacích výsledků by si školy měly určovat v intencích zákona samy. Budete se věnovat odborné konzultaci nad osvědčenými formami.

Součástí semináře budou samozřejmě i příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky i se zaměřením na rozvoj funkčních gramotností (předmatematické, předčtenářské, sociální a přírodovědné). Dále pak náměty pro zpracování samostatné cílené pedagogické diagnostiky s využitím výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí.

V závěru proběhne společná diskuse všech zúčastněných.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.