E-book Hrave učení s ABECEDOU

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02906
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
130 Kč
+ -
Soubor pracovních listů nejen pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami na procvičování učiva 1. ročníku.

Narůstající počet žáků se specifickými vzdělávacími potřebami klade vyšší nároky na učitele a rodiče, na jejich přípravu a vedení výuky.

Tato publikace reaguje na danou problematiku a vznikla jako praktická pomůcka pro žáky 1. ročníku se specifickými vzdělávacími potřebami. Bohatý zásobník pracovních listů slouží k procvičování a upevňování učiva probíraného v předmětu český jazyk, s přesahy zahrnujícími učivo matematiky, prvouky a pohybových dovedností (zejm. jemná a hrubá motorika), využití však najde i v běžné třídě. Učivo je propojeno s rozvojem schopností zrakových, sluchových, grafomotorických, komunikačních a rozumových.

Publikaci mohou využít i začínající učitelé a rodiče, kteří tím získají zásobník námětů na opakování a procvičení učiva.

Publikace je rozdělena do 35 skupin podle jednotlivých písmen a slabik, které se v 1. ročníku probírají. Sled písmen je záměrně volen tak, aby byli žáci brzy schopni číst slabiky, slova i věty (např. hlásky a písmena M, A, slabiky MA, MÁ, slova MÁMA, MÁ, věty Máma má…). Přesahy do matematiky zahrnují zejména základní matematické představy, logické řady a jednoduché slovní úlohy. Učivo prvouky je součástí témat, která navazují na obsah básniček nebo krátkých textů a jejichž úkolem je zejména rozhovořit žáka a komunikovat s ostatními.

Prakticky zvolený elektronický formát publikace umožňuje učiteli pracovat jen s vybranou částí.


Soukromým osobám zasíláme přihlašovací údaje ke stažení e-booku po uhrazení celkové částky objednávky. Z toho důvodu doporučujeme zvolit platbu on-line platební kartou. Úhradu je možné provést i předem bankovním převodem na základě údajů z objednávky nebo faktury. Školy a organizace obdrží přihlašovací údaje přímo spolu fakturou do e-mailu.

Pomocí přihlašovacích údajů se přihlásíte a objednané e-booky si stáhnete do svého počítače.
Soubor pracovních listů nejen pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami na procvičování učiva 1. ročníku.

Narůstající počet žáků se specifickými vzdělávacími potřebami klade vyšší nároky na učitele a rodiče, na jejich přípravu a vedení výuky.

Tato publikace reaguje na danou problematiku a vznikla jako praktická pomůcka pro žáky 1. ročníku se specifickými vzdělávacími potřebami. Bohatý zásobník pracovních listů slouží k procvičování a upevňování učiva probíraného v předmětu český jazyk, s přesahy zahrnujícími učivo matematiky, prvouky a pohybových dovedností (zejm. jemná a hrubá motorika), využití však najde i v běžné třídě. Učivo je propojeno s rozvojem schopností zrakových, sluchových, grafomotorických, komunikačních a rozumových.

Publikaci mohou využít i začínající učitelé a rodiče, kteří tím získají zásobník námětů na opakování a procvičení učiva.

Publikace je rozdělena do 35 skupin podle jednotlivých písmen a slabik, které se v 1. ročníku probírají. Sled písmen je záměrně volen tak, aby byli žáci brzy schopni číst slabiky, slova i věty (např. hlásky a písmena M, A, slabiky MA, MÁ, slova MÁMA, MÁ, věty Máma má…). Přesahy do matematiky zahrnují zejména základní matematické představy, logické řady a jednoduché slovní úlohy. Učivo prvouky je součástí témat, která navazují na obsah básniček nebo krátkých textů a jejichž úkolem je zejména rozhovořit žáka a komunikovat s ostatními.

Prakticky zvolený elektronický formát publikace umožňuje učiteli pracovat jen s vybranou částí.


Soukromým osobám zasíláme přihlašovací údaje ke stažení e-booku po uhrazení celkové částky objednávky. Z toho důvodu doporučujeme zvolit platbu on-line platební kartou. Úhradu je možné provést i předem bankovním převodem na základě údajů z objednávky nebo faktury. Školy a organizace obdrží přihlašovací údaje přímo spolu fakturou do e-mailu.

Pomocí přihlašovacích údajů se přihlásíte a objednané e-booky si stáhnete do svého počítače.
*
*
*
S čím potřebujete pomoci?
Grafomotorika
Předmět ZŠ
Český jazyk
Určeno pro
I. stupeň ZŠ