Dyslexie a dysortografie prakticky

VZD00028
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO

Mnoho pedagogů zná teoretické základy SPU. Mnohdy ale neví, jak s dětmi pracovat a jaké pomůcky použít.

Na tomto semináři si osvojíte základní metody reedukace dyslexie a dysortografie. Seznámíte se s pomůckami pro reedukaci i s technikami kompenzace. V úvodu Vám připomeneme nezbytná teoretická východiska.

Obsah kurzu v bodech:

 • Reedukace kognitivních funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní: zraková a sluchová percepce, řeč, paměť krátkodobá a pracovní, proces automatizace, exekutivní funkce, koncentrace pozornosti, motorika a další
 • Reedukace dyslexie: dekódování, porozumění, využití poznatků při vyučování čtení metodou analyticko-syntetickou i genetickou
 • Reedukace dysortografie: grafická stránka písemného projevu, aplikace gramatických pravidel, amostatný písemný projev, specifické dysortografické chyby a chyby pravopisné
 • Hodnocení a klasifikace
 • Možnosti kompenzace poruch

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Mnoho pedagogů zná teoretické základy SPU. Mnohdy ale neví, jak s dětmi pracovat a jaké pomůcky použít.

Na tomto semináři si osvojíte základní metody reedukace dyslexie a dysortografie. Seznámíte se s pomůckami pro reedukaci i s technikami kompenzace. V úvodu Vám připomeneme nezbytná teoretická východiska.

Obsah kurzu v bodech:

 • Reedukace kognitivních funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní: zraková a sluchová percepce, řeč, paměť krátkodobá a pracovní, proces automatizace, exekutivní funkce, koncentrace pozornosti, motorika a další
 • Reedukace dyslexie: dekódování, porozumění, využití poznatků při vyučování čtení metodou analyticko-syntetickou i genetickou
 • Reedukace dysortografie: grafická stránka písemného projevu, aplikace gramatických pravidel, amostatný písemný projev, specifické dysortografické chyby a chyby pravopisné
 • Hodnocení a klasifikace
 • Možnosti kompenzace poruch

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.