Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole

Kód: VZD00023
Dostupnost: Skladem
1 990 Kč
+ -

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na tomto semináři získáte informace a materiály pro individuální i skupinovou logopedickou intervenci, pro práci na interaktivní tabuli a na počítači.

Na základě získaných poznatků budete schopni, pod vedením logopeda, s dětmi cíleně pracovat a zavést včasnou intervenci. Budete se také věnovat vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů.

Stručný obsah:

1. Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku

 • Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku – jazykové roviny
 • Příklady z logopedické praxe – audio nahrávky a jejich rozbor
 • Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe
 • Pomůcky, počítačové programy, interaktivní tabule, tablety v logopedické praxi

2. Dítě s diagnózou vývojová dysfázie

 • Definice, příčiny, formy, příznaky v hloubkové i povrchové struktuře řeči a v dalších oblastech
 • Diagnostika, výskyt
 • Předškolní vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

3. Metodická část pro učitelky MŠ a logopedické asistentky

 • Postupy aplikované v logopedické intervenci u dětí s vývojovou dysfázií v předškolním věku
 • Obecné principy využívané u dítěte s vývojovou dysfázií
 • Opatření pro zvýšení efektivity v komunikaci mezi dítětem a komunikačním partnerem
 • Vytváření logopedických deníků – spolupráce logopeda, rodičů a logopedického asistenta
 • Individuální vzdělávací plán

4. Aplikace speciálních pracovních listů

 • Prezentace speciálních pracovních listů – rozvoj komunikační schopnosti u dětí předškolního věku – jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná slova, jednoslovné, dvojslovné, trojslovné věty, užití předložkových vazeb, zvratných zájmen
 • Základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, komunikační tabulky, slovní
  a větná pexesa
 • Prezentace baterie her – cíleně zaměřené hry na rozvoj komunikace v předškolním věku
 • Prezentace audio nahrávek dětí s diagnózou vývojová dysfázie a jejich rozbor

Na tomto semináři získáte informace a materiály pro individuální i skupinovou logopedickou intervenci, pro práci na interaktivní tabuli a na počítači.

Na základě získaných poznatků budete schopni, pod vedením logopeda, s dětmi cíleně pracovat a zavést včasnou intervenci. Budete se také věnovat vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů.

Stručný obsah:

1. Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku

 • Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku – jazykové roviny
 • Příklady z logopedické praxe – audio nahrávky a jejich rozbor
 • Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe
 • Pomůcky, počítačové programy, interaktivní tabule, tablety v logopedické praxi

2. Dítě s diagnózou vývojová dysfázie

 • Definice, příčiny, formy, příznaky v hloubkové i povrchové struktuře řeči a v dalších oblastech
 • Diagnostika, výskyt
 • Předškolní vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

3. Metodická část pro učitelky MŠ a logopedické asistentky

 • Postupy aplikované v logopedické intervenci u dětí s vývojovou dysfázií v předškolním věku
 • Obecné principy využívané u dítěte s vývojovou dysfázií
 • Opatření pro zvýšení efektivity v komunikaci mezi dítětem a komunikačním partnerem
 • Vytváření logopedických deníků – spolupráce logopeda, rodičů a logopedického asistenta
 • Individuální vzdělávací plán

4. Aplikace speciálních pracovních listů

 • Prezentace speciálních pracovních listů – rozvoj komunikační schopnosti u dětí předškolního věku – jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná slova, jednoslovné, dvojslovné, trojslovné věty, užití předložkových vazeb, zvratných zájmen
 • Základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, komunikační tabulky, slovní
  a větná pexesa
 • Prezentace baterie her – cíleně zaměřené hry na rozvoj komunikace v předškolním věku
 • Prezentace audio nahrávek dětí s diagnózou vývojová dysfázie a jejich rozbor

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.