Dítě s mutismem v běžné mateřské škole

VZD00435
Cílová skupina
Spec. školyAsistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřebyLogopedie
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Získáte přehled o dítěti s mutismem v předškolním věku. Budou vám poskytnuty informace a materiály pro individuální i skupinovou logopedickou intervenci, pro práci na interaktivní tabuli a na počítači. Na základě získaných poznatků budete schopni pod vedením logopeda a dalších odborníků s dětmi cíleně pracovat a zavést včasnou intervenci.

Obsah kurzu v bodech:
 • Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku, seznámení s komunikačními schopnostmi a jejich vývojem v raném a předškolním věku, s vhodnými pomůckami, počítačovými programy, využití interaktivní tabule, tablety v logopedické praxi.
 • Dítě s diagnózou mutismus. Definice, příčiny, formy, příznaky, diagnostika, diferenciální diagnostika, specifika, terapie, interdisciplinární spolupráce. Příklady z logopedické praxe.
 • Nejčastější chyby a omyly, rizikové faktory se zaměřením na mutismus. Předškolní vzdělávání dětí s mutismem (podpůrná opatření).
 • Metodická část. Zásadní přístupy a opatření využívané u dítěte s mutismem v předškolním věku. Metodické postupy a speciální hry pro logopedickou intervenci u dětí s mutismem v mateřské škole, skupinové, individuální hry, prezentace konkrétních kazuistik a rozbor zvolených metodických postupů. Spolupráce s SPC, PPP, závěrečná diskuse.

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Získáte přehled o dítěti s mutismem v předškolním věku. Budou vám poskytnuty informace a materiály pro individuální i skupinovou logopedickou intervenci, pro práci na interaktivní tabuli a na počítači. Na základě získaných poznatků budete schopni pod vedením logopeda a dalších odborníků s dětmi cíleně pracovat a zavést včasnou intervenci.

Obsah kurzu v bodech:
 • Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku, seznámení s komunikačními schopnostmi a jejich vývojem v raném a předškolním věku, s vhodnými pomůckami, počítačovými programy, využití interaktivní tabule, tablety v logopedické praxi.
 • Dítě s diagnózou mutismus. Definice, příčiny, formy, příznaky, diagnostika, diferenciální diagnostika, specifika, terapie, interdisciplinární spolupráce. Příklady z logopedické praxe.
 • Nejčastější chyby a omyly, rizikové faktory se zaměřením na mutismus. Předškolní vzdělávání dětí s mutismem (podpůrná opatření).
 • Metodická část. Zásadní přístupy a opatření využívané u dítěte s mutismem v předškolním věku. Metodické postupy a speciální hry pro logopedickou intervenci u dětí s mutismem v mateřské škole, skupinové, individuální hry, prezentace konkrétních kazuistik a rozbor zvolených metodických postupů. Spolupráce s SPC, PPP, závěrečná diskuse.

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Spec. školy, , Asistent pedagoga
Termín kurzu
30.10.2024 - 31.10.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
30.10. a 31.10.2024 (14.30 - 18.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 300 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.