Digitální infrastruktura ve škole aneb co všechno ve škole může být "digi"

VZD00481
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementInformační technologie a robotika
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
V úvodu vzdělávací akce se společně zamyslíme nad smyslem informačních technologií ve vzdělávání. Jaký je přínos IT? Proč je vůbec do školy přinášet?

V dalších částech Vám lektor předloží své zkušenosti se zaváděním informačních technologií na ZŠ a MŠ Pohořelice z pohledu vedení školy (případová studie). Poukáže na výhody a nevýhody vybraných prvků digitální infrastruktury od nákupu, přes správu až po zavádění do vyučovacích hodin (př. počítače, projektory, tablety atd.). Podělí se také o své zkušenosti z distanční výuky a ukáže několik v praxí osvědčených výukových nástrojů (př. Wordwall, umimeto.org atd.). Představí nástroje pro výuku cizích jazyů a přírodních věd s využitím informačních technologií. Vyhodnotí několik let trvající výuku se zapojením tabletových učeben a elektronických učebnic.

V poslední části se lektor podělí o své zkušeností s čerpáním finančních prostředku z EU (IROP) k nákupu digitálních technologií a řízením technologií ve škole.

Obsah kurzu v bodech:
 • Mapování současného stavu na školách účastníků, úloha informačních technologií na školách účastníků, sdílení nápadů na možné využití ICT
 • Pojem digitální gramotnost
 • Porovnání projekčních zařízení ve škole: projektor, interaktivní projektor, interaktivní displej
 • Porovnání typů počítačů do školy: stolní PC, All In One, notebook
 • Internet ve škole, bezdrátová síť, optická síť
 • Digitální jazyková učebna pro výuku cizích jazyků
 • Vyhodnocení práce s tabletovou učebnou
 • Elektronická čidla pro výuku přírodovědných předmětů
 • Elektronické učebnice, unimeto.org, wordwall
 • Školní e-mailové účty pro žáky
 • Google class room vs. Moodle
 • Využití vizualizérů a prezentérů
 • Zkušenosti z distanční výuky
 • Představení vybraných nástrojů k výuce nové informatiky: Ozobot, Blue-bot, Micro:bit
 • Sdílení zkušeností s čerpáním finančních prostředku z IROP
 • Motivace pedagogů k využívání informačních technologií
 • Jak technologie efektivně spravovat?

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

V úvodu vzdělávací akce se společně zamyslíme nad smyslem informačních technologií ve vzdělávání. Jaký je přínos IT? Proč je vůbec do školy přinášet?

V dalších částech Vám lektor předloží své zkušenosti se zaváděním informačních technologií na ZŠ a MŠ Pohořelice z pohledu vedení školy (případová studie). Poukáže na výhody a nevýhody vybraných prvků digitální infrastruktury od nákupu, přes správu až po zavádění do vyučovacích hodin (př. počítače, projektory, tablety atd.). Podělí se také o své zkušenosti z distanční výuky a ukáže několik v praxí osvědčených výukových nástrojů (př. Wordwall, umimeto.org atd.). Představí nástroje pro výuku cizích jazyů a přírodních věd s využitím informačních technologií. Vyhodnotí několik let trvající výuku se zapojením tabletových učeben a elektronických učebnic.

V poslední části se lektor podělí o své zkušeností s čerpáním finančních prostředku z EU (IROP) k nákupu digitálních technologií a řízením technologií ve škole.

Obsah kurzu v bodech:
 • Mapování současného stavu na školách účastníků, úloha informačních technologií na školách účastníků, sdílení nápadů na možné využití ICT
 • Pojem digitální gramotnost
 • Porovnání projekčních zařízení ve škole: projektor, interaktivní projektor, interaktivní displej
 • Porovnání typů počítačů do školy: stolní PC, All In One, notebook
 • Internet ve škole, bezdrátová síť, optická síť
 • Digitální jazyková učebna pro výuku cizích jazyků
 • Vyhodnocení práce s tabletovou učebnou
 • Elektronická čidla pro výuku přírodovědných předmětů
 • Elektronické učebnice, unimeto.org, wordwall
 • Školní e-mailové účty pro žáky
 • Google class room vs. Moodle
 • Využití vizualizérů a prezentérů
 • Zkušenosti z distanční výuky
 • Představení vybraných nástrojů k výuce nové informatiky: Ozobot, Blue-bot, Micro:bit
 • Sdílení zkušeností s čerpáním finančních prostředku z IROP
 • Motivace pedagogů k využívání informačních technologií
 • Jak technologie efektivně spravovat?

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.