Didaktika AJ - Zábavná slovní zásoba aneb od slov k příběhům

VZD00276
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Vzdělávací program je určený učitelům anglického jazyka, kteří chtějí svoji výuku nějak oživit a nabídnout ve svých hodinách zajímavou a motivující výuku.

Kdo by nechtěl, aby jeho vyučování bylo živé, aby žáky bavilo a motivovalo k dalším, stále lepším výkonům?

Na slovní zásobu si děti zakládají slovníčky a doma se učí slovíčka, ze kterých se bude v další hodině psát test. Tento způsob učení není sám o sobě moc zábavný a motivující. Zábavnou slovní zásobou s využitím pohybových aktivit, kartiček, deskových her a různých dalších zajímavých pomůcek můžeme žákům pomoci osvojit si slovní zásobu potřebnou ke komunikaci v angličtině a budovat u žáků pozitivní vztah ke studiu jazyků.

Budeme se zabývat aktivitami, kterými mohou učitelé oživit různé části hodiny. Jedná se z velké části o aktivity procvičující jednotlivou slovní zásobu a její plynulé zařazení do běžné konverzace a využití tematické slovní zásoby v zábavných textech a písních. Zábavná slovní zásoba obsahuje učivo, které žáky baví, a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem. 

Součástí semináře bude příprava vhodného jazykového prostředí. Ukážeme si vhodné aktivity vedoucí k efektivním postupům a jejich posloupnost, rituály pro pravidelně se opakující akce. Metodický vzdělávací program je zaměřený především na rozvoj tvořivých aktivit při výuce anglického jazyka s využitím obrazového a zvukového materiálu (propojení pohybu, ostatních předmětů, jako jsou výtvarná výchova, pracovní činnosti apod., práce s obrazovým materiálem, aktualizace učiva dle dnů v týdnu, částí dne, tematicky sjednocené hry, příběhy a písničky).

Dále budou nabídnuty aktivity podporující procvičování gramatických jevů zábavnou formou a náměty činností k rozšíření slovní zásoby žáků (povely, interaktivní předměty, doplňovačky, písně, příběhy, pracovní listy, křížovky, kvízy, interaktivní cvičení, aktivity zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází apod.). Součástí bude rozbor jednotlivých aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.

Mezi hry na procvičování slovní zásoby budou zařazeny např.: hry s asociacemi, individuální tvorba krátkého příběhu, obrázkové kartičky, hry Gone fishing, Oposites, Fiday I am in love, Dobble, Bingo, Crazy shapes atd.

Pro skladbu vět a využití jednotlivých témat budou využity například hry: Ball bearing, Sentence run, market of words, not me, Run, run as fast as you can, Translator, Gapmiming.

 Mezi konverzační hry bychom mohli zařadit např. Pen, 3 truths 1 lie, Fun questions, What’s up, Tenses dance, Picture description, Paper strip, Fortune teller, Story cards.

Zaměříme se na rozbor jednotlivých aktivit a prodiskutujeme jejich možné využití pro jinou tematickou oblast. V neposlední řadě se podělíme o vlastní zkušenosti s využitím her ve výuce a zamyslíme se nad tím, jak je možné jednotlivé hry obměnit a například na jaké gramatické jevy by je bylo možné aplikovat.

Náměty k seminářům jsou čerpány z různých seminářů, které lektorka absolvovala a vedla v průběhu své několikaleté praxe. Vznikaly sdílením zkušeností učitelů, průzkumem internetu a úpravou rozličných jazykových cvičení.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vzdělávací program je určený učitelům anglického jazyka, kteří chtějí svoji výuku nějak oživit a nabídnout ve svých hodinách zajímavou a motivující výuku.

Kdo by nechtěl, aby jeho vyučování bylo živé, aby žáky bavilo a motivovalo k dalším, stále lepším výkonům?

Na slovní zásobu si děti zakládají slovníčky a doma se učí slovíčka, ze kterých se bude v další hodině psát test. Tento způsob učení není sám o sobě moc zábavný a motivující. Zábavnou slovní zásobou s využitím pohybových aktivit, kartiček, deskových her a různých dalších zajímavých pomůcek můžeme žákům pomoci osvojit si slovní zásobu potřebnou ke komunikaci v angličtině a budovat u žáků pozitivní vztah ke studiu jazyků.

Budeme se zabývat aktivitami, kterými mohou učitelé oživit různé části hodiny. Jedná se z velké části o aktivity procvičující jednotlivou slovní zásobu a její plynulé zařazení do běžné konverzace a využití tematické slovní zásoby v zábavných textech a písních. Zábavná slovní zásoba obsahuje učivo, které žáky baví, a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem. 

Součástí semináře bude příprava vhodného jazykového prostředí. Ukážeme si vhodné aktivity vedoucí k efektivním postupům a jejich posloupnost, rituály pro pravidelně se opakující akce. Metodický vzdělávací program je zaměřený především na rozvoj tvořivých aktivit při výuce anglického jazyka s využitím obrazového a zvukového materiálu (propojení pohybu, ostatních předmětů, jako jsou výtvarná výchova, pracovní činnosti apod., práce s obrazovým materiálem, aktualizace učiva dle dnů v týdnu, částí dne, tematicky sjednocené hry, příběhy a písničky).

Dále budou nabídnuty aktivity podporující procvičování gramatických jevů zábavnou formou a náměty činností k rozšíření slovní zásoby žáků (povely, interaktivní předměty, doplňovačky, písně, příběhy, pracovní listy, křížovky, kvízy, interaktivní cvičení, aktivity zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází apod.). Součástí bude rozbor jednotlivých aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.

Mezi hry na procvičování slovní zásoby budou zařazeny např.: hry s asociacemi, individuální tvorba krátkého příběhu, obrázkové kartičky, hry Gone fishing, Oposites, Fiday I am in love, Dobble, Bingo, Crazy shapes atd.

Pro skladbu vět a využití jednotlivých témat budou využity například hry: Ball bearing, Sentence run, market of words, not me, Run, run as fast as you can, Translator, Gapmiming.

 Mezi konverzační hry bychom mohli zařadit např. Pen, 3 truths 1 lie, Fun questions, What’s up, Tenses dance, Picture description, Paper strip, Fortune teller, Story cards.

Zaměříme se na rozbor jednotlivých aktivit a prodiskutujeme jejich možné využití pro jinou tematickou oblast. V neposlední řadě se podělíme o vlastní zkušenosti s využitím her ve výuce a zamyslíme se nad tím, jak je možné jednotlivé hry obměnit a například na jaké gramatické jevy by je bylo možné aplikovat.

Náměty k seminářům jsou čerpány z různých seminářů, které lektorka absolvovala a vedla v průběhu své několikaleté praxe. Vznikaly sdílením zkušeností učitelů, průzkumem internetu a úpravou rozličných jazykových cvičení.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.