Didaktika AJ - Zábavná slovní zásoba aneb od slov k příběhům

VZD00276
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Vzdělávací program je určený učitelům anglického jazyka, kteří chtějí svoji výuku nějak oživit a nabídnout ve svých hodinách zajímavou a motivující výuku.

Kdo by nechtěl, aby jeho vyučování bylo živé, aby žáky bavilo a motivovalo k dalším, stále lepším výkonům?

Na slovní zásobu si děti zakládají slovníčky a doma se učí slovíčka, ze kterých se bude v další hodině psát test. Tento způsob učení není sám o sobě moc zábavný a motivující. Zábavnou slovní zásobou s využitím pohybových aktivit, kartiček, deskových her a různých dalších zajímavých pomůcek můžeme žákům pomoci osvojit si slovní zásobu potřebnou ke komunikaci v angličtině a budovat u žáků pozitivní vztah ke studiu jazyků.

Budeme se zabývat aktivitami, kterými mohou učitelé oživit různé části hodiny. Jedná se z velké části o aktivity procvičující jednotlivou slovní zásobu a její plynulé zařazení do běžné konverzace a využití tematické slovní zásoby v zábavných textech a písních. Zábavná slovní zásoba obsahuje učivo, které žáky baví, a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem. 

Součástí semináře bude příprava vhodného jazykového prostředí. Ukážeme si vhodné aktivity vedoucí k efektivním postupům a jejich posloupnost, rituály pro pravidelně se opakující akce. Metodický vzdělávací program je zaměřený především na rozvoj tvořivých aktivit při výuce anglického jazyka s využitím obrazového a zvukového materiálu (propojení pohybu, ostatních předmětů, jako jsou výtvarná výchova, pracovní činnosti apod., práce s obrazovým materiálem, aktualizace učiva dle dnů v týdnu, částí dne, tematicky sjednocené hry, příběhy a písničky).

Dále budou nabídnuty aktivity podporující procvičování gramatických jevů zábavnou formou a náměty činností k rozšíření slovní zásoby žáků (povely, interaktivní předměty, doplňovačky, písně, příběhy, pracovní listy, křížovky, kvízy, interaktivní cvičení, aktivity zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází apod.). Součástí bude rozbor jednotlivých aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.

Mezi hry na procvičování slovní zásoby budou zařazeny např.: hry s asociacemi, individuální tvorba krátkého příběhu, obrázkové kartičky, hry Gone fishing, Oposites, Fiday I am in love, Dobble, Bingo, Crazy shapes atd.

Pro skladbu vět a využití jednotlivých témat budou využity například hry: Ball bearing, Sentence run, market of words, not me, Run, run as fast as you can, Translator, Gapmiming.

 Mezi konverzační hry bychom mohli zařadit např. Pen, 3 truths 1 lie, Fun questions, What’s up, Tenses dance, Picture description, Paper strip, Fortune teller, Story cards.

Zaměříme se na rozbor jednotlivých aktivit a prodiskutujeme jejich možné využití pro jinou tematickou oblast. V neposlední řadě se podělíme o vlastní zkušenosti s využitím her ve výuce a zamyslíme se nad tím, jak je možné jednotlivé hry obměnit a například na jaké gramatické jevy by je bylo možné aplikovat.

Náměty k seminářům jsou čerpány z různých seminářů, které lektorka absolvovala a vedla v průběhu své několikaleté praxe. Vznikaly sdílením zkušeností učitelů, průzkumem internetu a úpravou rozličných jazykových cvičení.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Vzdělávací program je určený učitelům anglického jazyka, kteří chtějí svoji výuku nějak oživit a nabídnout ve svých hodinách zajímavou a motivující výuku.

Kdo by nechtěl, aby jeho vyučování bylo živé, aby žáky bavilo a motivovalo k dalším, stále lepším výkonům?

Na slovní zásobu si děti zakládají slovníčky a doma se učí slovíčka, ze kterých se bude v další hodině psát test. Tento způsob učení není sám o sobě moc zábavný a motivující. Zábavnou slovní zásobou s využitím pohybových aktivit, kartiček, deskových her a různých dalších zajímavých pomůcek můžeme žákům pomoci osvojit si slovní zásobu potřebnou ke komunikaci v angličtině a budovat u žáků pozitivní vztah ke studiu jazyků.

Budeme se zabývat aktivitami, kterými mohou učitelé oživit různé části hodiny. Jedná se z velké části o aktivity procvičující jednotlivou slovní zásobu a její plynulé zařazení do běžné konverzace a využití tematické slovní zásoby v zábavných textech a písních. Zábavná slovní zásoba obsahuje učivo, které žáky baví, a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem. 

Součástí semináře bude příprava vhodného jazykového prostředí. Ukážeme si vhodné aktivity vedoucí k efektivním postupům a jejich posloupnost, rituály pro pravidelně se opakující akce. Metodický vzdělávací program je zaměřený především na rozvoj tvořivých aktivit při výuce anglického jazyka s využitím obrazového a zvukového materiálu (propojení pohybu, ostatních předmětů, jako jsou výtvarná výchova, pracovní činnosti apod., práce s obrazovým materiálem, aktualizace učiva dle dnů v týdnu, částí dne, tematicky sjednocené hry, příběhy a písničky).

Dále budou nabídnuty aktivity podporující procvičování gramatických jevů zábavnou formou a náměty činností k rozšíření slovní zásoby žáků (povely, interaktivní předměty, doplňovačky, písně, příběhy, pracovní listy, křížovky, kvízy, interaktivní cvičení, aktivity zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází apod.). Součástí bude rozbor jednotlivých aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.

Mezi hry na procvičování slovní zásoby budou zařazeny např.: hry s asociacemi, individuální tvorba krátkého příběhu, obrázkové kartičky, hry Gone fishing, Oposites, Fiday I am in love, Dobble, Bingo, Crazy shapes atd.

Pro skladbu vět a využití jednotlivých témat budou využity například hry: Ball bearing, Sentence run, market of words, not me, Run, run as fast as you can, Translator, Gapmiming.

 Mezi konverzační hry bychom mohli zařadit např. Pen, 3 truths 1 lie, Fun questions, What’s up, Tenses dance, Picture description, Paper strip, Fortune teller, Story cards.

Zaměříme se na rozbor jednotlivých aktivit a prodiskutujeme jejich možné využití pro jinou tematickou oblast. V neposlední řadě se podělíme o vlastní zkušenosti s využitím her ve výuce a zamyslíme se nad tím, jak je možné jednotlivé hry obměnit a například na jaké gramatické jevy by je bylo možné aplikovat.

Náměty k seminářům jsou čerpány z různých seminářů, které lektorka absolvovala a vedla v průběhu své několikaleté praxe. Vznikaly sdílením zkušeností učitelů, průzkumem internetu a úpravou rozličných jazykových cvičení.

*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat kurz na klíč? Kontaktujte nás