Didaktika AJ – zábavná gramatika

VZD00278
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Vzdělávací program je určený učitelům anglického jazyka, kteří chtějí svoji výuku oživit a nabídnout ve svých hodinách zajímavou a motivující výuku.

 Při výuce gramatiky žáci často jen mechanicky vyplňují cvičení a papouškují předpřipravené věty z učebnic. Už jen samotné slovo gramatika představuje pro mnohé noční můru a je to zejména gramatika, která bývá obávaným strašákem všech žáků. Studenti se děsí nudného vyplňování cvičení a biflování pro ně nepochopitelných pravidel. Zábavnou gramatikou s využitím pohybových aktivit, kartiček, deskových her a různých dalších zajímavých pomůcek můžeme žákům pomoci překonat nechuť z dlouhého sezení a budovat u žáků pozitivní vztah ke studiu gramatiky.

 Zábavná gramatika obsahuje učivo, které žáky baví, a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem. Místo toho, aby se žáci gramatiky děsili, budou se na hodiny naopak těšit a budou mít radost, že si budou moci zase „hrát“ a osvojit si tak nenásilnou formou gramatická pravidla. Budou nadšeni, motivováni a učivo si zapamatují výrazně lépe. K tomu přispívá i to, že je hravou formou osloveno více smyslů.

 V jednotlivých částech semináře budeme prakticky trénovat jednotlivé hravé aktivity, které sahají od jednoduchých úkolů s písmeny, slovy a pojmy přes práci s větami, texty a obrázky až po komplexní jazykové aktivity, jako jsou diskuse a argumentace. Sami si tak prakticky vyzkoušíte, jaký pozitivní vliv mohou mít hry na dynamiku a atmosféru ve třídě a jak mohou i slabší žáky motivovat k učení cizího jazyka.

 • Na začátku semináře se budeme věnovat hrám týkajícím se tvorby slov (předpony, přípony, jednotlivé slovní druhy atd.), budou zde zařazeny např. hry: Speedy Gonzales, Flyswater, Roots, Speech parts run, Line, Strips, Steps.
 • Dále se budeme věnovat frázovým slovesům, předložkám, členům, stupňování přídavných jmen. Budou využity kartičky, zábavné texty, mimika. Můžeme zde zmínit například hry: Mice, Phrasal verbs, Superlatives, Simon says, Jump, Places puzzle.
 • V další části budeme procvičovat slovesa a různé časy a formy. Budeme se zabývat tvorbou vět oznamovacích a otázek a větným slovosledem. V této části je hodně využíván pohyb spojený se soutěžemi, pantomimou. Dále je využíván také poslech a v neposlední řadě je vše opět doplněno i tištěnou formou v podobě pracovních listů, skládáním kartiček, vyplňováním doplňovaček. Zde můžeme zmínit například hry: The crazy taxi driver, My precious, Mime, Story bottle, Questrips, Shopping, Dominoes, Numberloons, Punctuation, Gap miming.
 • V poslední části budete vyzváni i k vlastní aktivitě – abyste se podělili o svá nápaditá a zajímavá cvičení na gramatiku. Zamyslíme se nad tím, jak je možné jednotlivé hry obměnit a na jaké další gramatické jevy by je bylo možné aplikovat.

Náměty k seminářům jsou čerpány z různých seminářů, které lektorka absolvovala a vedla v průběhu své několikaleté praxe. Vznikaly sdílením zkušeností učitelů, průzkumem internetu a úpravou rozličných jazykových cvičení.

Dále bylo čerpáno z následujících publikací:

 • Hladík, P.: 111 her pro aktivní výuku angličtiny. Grada, 2013
 • Hanšpachová, J a Z. Řandová: Angličtina plná her, Portál, 2010
 • Wilkening, Nina: DaZ mit dem ganzen Körper. 50 Bewegungsspiele zum Deutschlernen. Verlag an der Ruhr, 2017
 • Piel, Alexandra: DaZ lernen mit Bewegung. 90 Spiele und Übungen zur Grammatik. Verlag an der Ruhr, 2016

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vzdělávací program je určený učitelům anglického jazyka, kteří chtějí svoji výuku oživit a nabídnout ve svých hodinách zajímavou a motivující výuku.

 Při výuce gramatiky žáci často jen mechanicky vyplňují cvičení a papouškují předpřipravené věty z učebnic. Už jen samotné slovo gramatika představuje pro mnohé noční můru a je to zejména gramatika, která bývá obávaným strašákem všech žáků. Studenti se děsí nudného vyplňování cvičení a biflování pro ně nepochopitelných pravidel. Zábavnou gramatikou s využitím pohybových aktivit, kartiček, deskových her a různých dalších zajímavých pomůcek můžeme žákům pomoci překonat nechuť z dlouhého sezení a budovat u žáků pozitivní vztah ke studiu gramatiky.

 Zábavná gramatika obsahuje učivo, které žáky baví, a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem. Místo toho, aby se žáci gramatiky děsili, budou se na hodiny naopak těšit a budou mít radost, že si budou moci zase „hrát“ a osvojit si tak nenásilnou formou gramatická pravidla. Budou nadšeni, motivováni a učivo si zapamatují výrazně lépe. K tomu přispívá i to, že je hravou formou osloveno více smyslů.

 V jednotlivých částech semináře budeme prakticky trénovat jednotlivé hravé aktivity, které sahají od jednoduchých úkolů s písmeny, slovy a pojmy přes práci s větami, texty a obrázky až po komplexní jazykové aktivity, jako jsou diskuse a argumentace. Sami si tak prakticky vyzkoušíte, jaký pozitivní vliv mohou mít hry na dynamiku a atmosféru ve třídě a jak mohou i slabší žáky motivovat k učení cizího jazyka.

 • Na začátku semináře se budeme věnovat hrám týkajícím se tvorby slov (předpony, přípony, jednotlivé slovní druhy atd.), budou zde zařazeny např. hry: Speedy Gonzales, Flyswater, Roots, Speech parts run, Line, Strips, Steps.
 • Dále se budeme věnovat frázovým slovesům, předložkám, členům, stupňování přídavných jmen. Budou využity kartičky, zábavné texty, mimika. Můžeme zde zmínit například hry: Mice, Phrasal verbs, Superlatives, Simon says, Jump, Places puzzle.
 • V další části budeme procvičovat slovesa a různé časy a formy. Budeme se zabývat tvorbou vět oznamovacích a otázek a větným slovosledem. V této části je hodně využíván pohyb spojený se soutěžemi, pantomimou. Dále je využíván také poslech a v neposlední řadě je vše opět doplněno i tištěnou formou v podobě pracovních listů, skládáním kartiček, vyplňováním doplňovaček. Zde můžeme zmínit například hry: The crazy taxi driver, My precious, Mime, Story bottle, Questrips, Shopping, Dominoes, Numberloons, Punctuation, Gap miming.
 • V poslední části budete vyzváni i k vlastní aktivitě – abyste se podělili o svá nápaditá a zajímavá cvičení na gramatiku. Zamyslíme se nad tím, jak je možné jednotlivé hry obměnit a na jaké další gramatické jevy by je bylo možné aplikovat.

Náměty k seminářům jsou čerpány z různých seminářů, které lektorka absolvovala a vedla v průběhu své několikaleté praxe. Vznikaly sdílením zkušeností učitelů, průzkumem internetu a úpravou rozličných jazykových cvičení.

Dále bylo čerpáno z následujících publikací:

 • Hladík, P.: 111 her pro aktivní výuku angličtiny. Grada, 2013
 • Hanšpachová, J a Z. Řandová: Angličtina plná her, Portál, 2010
 • Wilkening, Nina: DaZ mit dem ganzen Körper. 50 Bewegungsspiele zum Deutschlernen. Verlag an der Ruhr, 2017
 • Piel, Alexandra: DaZ lernen mit Bewegung. 90 Spiele und Übungen zur Grammatik. Verlag an der Ruhr, 2016

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.