Diagnostika třídního kolektivu na základě prožitkových aktivit

VZD02839
Cílová skupina
Metodik prevence
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Prevence sociálně-patologických jevů
Hodinová dotace kurzu
24
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Je zřejmé, že čím lepší vztahy mezi členy ve třídě jsou, tím pozitivnější klima je uvnitř.

Popis kurzu

Jedná se o interaktivní výcvik pro práci se třídou. Tento praktický, zážitkový seminář, vedený formou interaktivních her, díky, kterým se vám podaří zajistit pozitivní klima třídy.

Program je určen metodikům prevence, kteří chtějí pomocí pedagogické diagnostiky ovlivňovat sociální klima třídy.

Sebezkušenostní forma semináře nabízí využití interaktivních prožitkových metod, které jsou založené na přímém pozorování jednoduchých jevů, které lze následovně jednoduše diagnostikovat. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji žáků.

Cíl kurzu

Osvojíte si techniky, kterými lze pozitivně působit na sociální vztahy v třídním či jiném kolektivu.

Budete disponovat základními dovednostmi, díky kterým budete schopní v určitých situacích účinněji komunikovat s žáky a podporovat aktivní růst jejich osobnosti.

Získáte motivaci k proměně postojů ve vaší profesní činnosti.


Obsah kurzu v bodech

 • Skupinová dynamika - na základě vlastního prožitku si ověříte, co je skupinová dynamika jak vzniká a probíhá.

 • Reflexe - seznámíte se s technikami vedení reflexe a její důležitostí.

 • Sebepoznání, sebepojetí – diagnostika vztahů ve třídě zacílená na komunikačně zaměřené aktivity: řešení konfliktů, vyjednávání, řeč těla. Nejrůznějšími technikami sebereflexe (převážně výtvarnou formou) dojde k hlubšímu poznání, jak důležité je v pedagogické diagnostice formování žákovy osobnosti a zároveň, jak zpětná vazba v rámci vrstevnického hodnocení přispívá k dotváření vlastní osobnosti.      

 • Komunikace – uvědomění si, jak důležitým prvkem, při aktivním komunikačním tréninku, je postoj žáka při řešení, zvládání konfliktů, vyjednávání a dosahování konsenzu v rámci jeho zařazení do třídního kolektivu.

 • Kooperace, skupinová práce - soutěž, kooperace, postoje k vlastnímu názoru diagnostika skupiny v rámci kooperativního učení.

 • Interaktivním sebezkušenostním výcvikem si vyzkoušíte, zda a jakým způsobem je skupina schopna spolupracovat a komunikovat.

 • Diskuse a výměna zkušeností

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Je zřejmé, že čím lepší vztahy mezi členy ve třídě jsou, tím pozitivnější klima je uvnitř.

Popis kurzu

Jedná se o interaktivní výcvik pro práci se třídou. Tento praktický, zážitkový seminář, vedený formou interaktivních her, díky, kterým se vám podaří zajistit pozitivní klima třídy.

Program je určen metodikům prevence, kteří chtějí pomocí pedagogické diagnostiky ovlivňovat sociální klima třídy.

Sebezkušenostní forma semináře nabízí využití interaktivních prožitkových metod, které jsou založené na přímém pozorování jednoduchých jevů, které lze následovně jednoduše diagnostikovat. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji žáků.

Cíl kurzu

Osvojíte si techniky, kterými lze pozitivně působit na sociální vztahy v třídním či jiném kolektivu.

Budete disponovat základními dovednostmi, díky kterým budete schopní v určitých situacích účinněji komunikovat s žáky a podporovat aktivní růst jejich osobnosti.

Získáte motivaci k proměně postojů ve vaší profesní činnosti.


Obsah kurzu v bodech

 • Skupinová dynamika - na základě vlastního prožitku si ověříte, co je skupinová dynamika jak vzniká a probíhá.

 • Reflexe - seznámíte se s technikami vedení reflexe a její důležitostí.

 • Sebepoznání, sebepojetí – diagnostika vztahů ve třídě zacílená na komunikačně zaměřené aktivity: řešení konfliktů, vyjednávání, řeč těla. Nejrůznějšími technikami sebereflexe (převážně výtvarnou formou) dojde k hlubšímu poznání, jak důležité je v pedagogické diagnostice formování žákovy osobnosti a zároveň, jak zpětná vazba v rámci vrstevnického hodnocení přispívá k dotváření vlastní osobnosti.      

 • Komunikace – uvědomění si, jak důležitým prvkem, při aktivním komunikačním tréninku, je postoj žáka při řešení, zvládání konfliktů, vyjednávání a dosahování konsenzu v rámci jeho zařazení do třídního kolektivu.

 • Kooperace, skupinová práce - soutěž, kooperace, postoje k vlastnímu názoru diagnostika skupiny v rámci kooperativního učení.

 • Interaktivním sebezkušenostním výcvikem si vyzkoušíte, zda a jakým způsobem je skupina schopna spolupracovat a komunikovat.

 • Diskuse a výměna zkušeností

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.