Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

VZD01865
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
Hry a herní aktivityGramotnostiMatematika a její aplikace
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

„Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí.”
- Platón

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás seminář s praktickou dílnou, který je zaměřen na využití deskových a karetních her pro rozvoj matematické gramotnosti u žáků.  Naučíte, jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a maximálně zapojit žáky do výuky v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy.
Představíme Vám moderní formy a metody výuky, které podporují rozvoj matematické gramotnosti, které se osvědčily v praxi. 
Seznámíte se s různými typy didaktických her, které vedou děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. 
Pracovat budete v duchu konstruktivistické pedagogiky.
Naučíte se zohlednit individuální potřeby a požadavky žáků (rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj.).
Získáte pestrý zásobník praxí osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny a odpovědi na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele.
Všechny nové postupy si aktivně vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.

Cíl kurzu

Zkvalitnit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností. Dále pak zdokonalit schopnosti pedagogů vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Obsah kurzu v bodech:

 • rozdělení her dle jejich typu; 
 • didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.):
 • didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky (např. The Game),
 • hry pro rozvoj rovinné a prostorové představivosti (např. Digit, Klotz, Imagination, Blokus 3D, Penta, Cuts); 
 • hry pro rozvoj početních dovedností (např. Lobo 77, Cink, Math Fluxx); 
 • hry k procvičení aritmetických operací (např. Mix Match, Speedy). 

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí.”
- Platón

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás seminář s praktickou dílnou, který je zaměřen na využití deskových a karetních her pro rozvoj matematické gramotnosti u žáků.  Naučíte, jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a maximálně zapojit žáky do výuky v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy.
Představíme Vám moderní formy a metody výuky, které podporují rozvoj matematické gramotnosti, které se osvědčily v praxi. 
Seznámíte se s různými typy didaktických her, které vedou děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. 
Pracovat budete v duchu konstruktivistické pedagogiky.
Naučíte se zohlednit individuální potřeby a požadavky žáků (rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj.).
Získáte pestrý zásobník praxí osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny a odpovědi na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele.
Všechny nové postupy si aktivně vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.

Cíl kurzu

Zkvalitnit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností. Dále pak zdokonalit schopnosti pedagogů vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Obsah kurzu v bodech:

 • rozdělení her dle jejich typu; 
 • didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.):
 • didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky (např. The Game),
 • hry pro rozvoj rovinné a prostorové představivosti (např. Digit, Klotz, Imagination, Blokus 3D, Penta, Cuts); 
 • hry pro rozvoj početních dovedností (např. Lobo 77, Cink, Math Fluxx); 
 • hry k procvičení aritmetických operací (např. Mix Match, Speedy). 

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.