Mgr. Dana Svobodová

Dana Svobodová

Vzdělání

 • Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta - obor 1. – 5. roč. ZŠ

 

Praxe

 • Lektorka vzdělávání dospělých
 • Externí spolupracovnice ČŠI ČR – projekt NIQES
 • Externí spolupracovnice NÚV Praha – regionální koordinátorka projektu Metodika
 • Poradkyně bit.cz.training
 • Zástupkyně ředitele základní školy, koordinátorka ŠVP
 • Krajský úřad kraje Vysočina – odbor školství, mládeže a sportu – odborný pracovník na úseku základních škol
 • Ředitelka malotřídní základní školy
 • Učitelka ZŠ a dyslektická asistentka

 

Certifikáty

 • Imlementátorka společného vzdělávání
 • Lektorka „Rozvoj funkční gramotnosti"
 • ČŠI ČR – mobilní vzdělávací centra
 • Kouč – Kurikulum S
 • Specializační studium Koordinátor 250
 • Školení školitelů projektu KOORDINÁTOR (i lektor) - NIDV
 • Od RVP ZV k tvorbě ŠVP
 • Zkoušky odborné způsobilosti – školské zákony, správní řád, veřejná správa (MV a MŠMT ČR)
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení – RWCT
 • Manažerské vzdělávání ředitelů ZŠ, školský management