Mgr. Dana Forýtková

Dana Forýtková

Vzdělání

 • PřF UK Praha, obor učitelství, aprobace biologie, chemie
 • Mentor, kouč
 • Certifikovaný implementátor MŠMT – pověřený lektor ke Společnému vzdělávání
 • Konzultant ŠVP MŠ, ZŠ, SŠ

Praxe

 • Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě
 • Externí učitelka FF UP Olomouc ICV, JU České Budějovice, Slezská univerzita Opava
 • Lektorka ČŠI – InspIS ŠVP, InspIS SET
 • Lektorka vzdělávacích a výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost
 • Zástupce autorizované osoby (NSK): lektor, specialista vzdělávání, asistentka, personalista, specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců a specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Zaměření

 • Mentoring, koučink
 • Společné vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj učitele MŠ, ZŠ, SŠ
 • Čtenářská gramotnost na ZŠ, SŠ
 • Pedagogická diagnostika
 • Realizace kurikulární reformy – konzultace k ŠVP
 • Hodnocení, metody aktivního učení, OSV, etická výchova ve výuce
 • Manažerské dovednosti – manažerské techniky v praxi
 • Lektorské a konzultační dovednosti
 • Studium koordinátor ŠVP
 • Studium asistent pedagoga
 • a mnoho dalších…

Kurzy

Metody práce učitele

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.10.2023, 22.11.2023

Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)

Od 1 990 Kč
Lektor:Bc. Jiří Forýtek+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.10.2023, 09.11.2023, 07.12.2023

Školní metodik prevence – studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Od 24 990 Kč
Lektor:PaedDr. Zdeněk Martínek+další 2
Město konání:On-line+Praha
Hodinová dotace kurzu:250
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.10.2023, 23.10.2023, 21.11.2023

Hry a činnosti pro prevenci agrese – preventivní práce s třídními kolektivy

Od 5 300 Kč
Lektor:Mgr. Marika Kropíková+další 1
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:12
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:31.10.2023, 21.03.2024

Komunikace v krizových situacích ve školní družině

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.11.2023

Formativní hodnocení ve školní družině

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.11.2023

Sebereflexe učitele

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.11.2023, 12.12.2023

Rozvoj sociálních dovedností žáků

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.12.2023

Obrana proti syndromu vyhoření

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.01.2024

Hospitace, hospitační rozhovory

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.01.2024

Stereotyp a předsudek – preventivní práce s třídními kolektivy

Od 5 700 Kč
Lektor:Mgr. Dana Forýtková+další 1
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:16
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.10.2023, 07.02.2024

Asertivita v prostředí školní družiny

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.02.2024

Profesní kompetence metodika prevence

Od 8 500 Kč
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:24
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.04.2024

Stres – náš každodenní společník ve školní družině

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.05.2024

Vedení třídnických hodin – preventivní práce s třídními kolektivy

Od 8 500 Kč
Lektor:Mgr. Dana Forýtková+další 1
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:24
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.11.2023, 22.05.2024

Řekni NE závislosti – preventivní práce s třídními kolektivy

Od 8 500 Kč
Lektor:Mgr. Dana Forýtková+další 1
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:24
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.09.2024