Mgr. Dana Forýtková

Dana Forýtková

Vzdělání

 • PřF UK Praha, obor učitelství, aprobace biologie, chemie
 • Mentor, kouč
 • Certifikovaný implementátor MŠMT – pověřený lektor ke Společnému vzdělávání
 • Konzultant ŠVP MŠ, ZŠ, SŠ

Praxe

 • Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě
 • Externí učitelka FF UP Olomouc ICV, JU České Budějovice, Slezská univerzita Opava
 • Lektorka ČŠI – InspIS ŠVP, InspIS SET
 • Lektorka vzdělávacích a výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost
 • Zástupce autorizované osoby (NSK): lektor, specialista vzdělávání, asistentka, personalista, specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců a specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Zaměření

 • Mentoring, koučink
 • Společné vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj učitele MŠ, ZŠ, SŠ
 • Čtenářská gramotnost na ZŠ, SŠ
 • Pedagogická diagnostika
 • Realizace kurikulární reformy – konzultace k ŠVP
 • Hodnocení, metody aktivního učení, OSV, etická výchova ve výuce
 • Manažerské dovednosti – manažerské techniky v praxi
 • Lektorské a konzultační dovednosti
 • Studium koordinátor ŠVP
 • Studium asistent pedagoga
 • a mnoho dalších…

Kurzy

Formativní hodnocení a role učitele

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:30.11.2022, 07.12.2022

Čtenářská a informační gramotnost

Od 1 990 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.12.2022

Školní metodik prevence - kombinované studium

Od 24 990 Kč
Lektor:PaedDr. Zdeněk Martínek+další 2
Město konání:On-line+Praha
Hodinová dotace kurzu:250
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.01.2023

Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství

Od 1 990 Kč
Město konání:Brno
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.01.2023