Mgr. Dana Forýtková

Dana Forýtková

Vzdělání

 • PřF UK Praha, obor učitelství, aprobace biologie, chemie
 • Mentor, kouč
 • Certifikovaný implementátor MŠMT – pověřený lektor ke Společnému vzdělávání
 • Konzultant ŠVP MŠ, ZŠ, SŠ

Praxe

 • Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě
 • Externí učitelka FF UP Olomouc ICV, JU České Budějovice, Slezská univerzita Opava
 • Lektorka ČŠI – InspIS ŠVP, InspIS SET
 • Lektorka vzdělávacích a výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost
 • Zástupce autorizované osoby (NSK): lektor, specialista vzdělávání, asistentka, personalista, specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců a specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Zaměření

 • Mentoring, koučink
 • Společné vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj učitele MŠ, ZŠ, SŠ
 • Čtenářská gramotnost na ZŠ, SŠ
 • Pedagogická diagnostika
 • Realizace kurikulární reformy – konzultace k ŠVP
 • Hodnocení, metody aktivního učení, OSV, etická výchova ve výuce
 • Manažerské dovednosti – manažerské techniky v praxi
 • Lektorské a konzultační dovednosti
 • Studium koordinátor ŠVP
 • Studium asistent pedagoga
 • a mnoho dalších…

Kurzy

Diagnostika třídního kolektivu na základě prožitkových aktivit

Hodinová dotace kurzu : 24

Hovory o lásce – rakouský projekt pro sexuální výchovu

Hodinová dotace kurzu : 8

Komunikace v krizových situacích ve školní družině

Hodinová dotace kurzu : 4

Stres – náš každodenní společník ve školní družině

Hodinová dotace kurzu : 4

Asertivita v prostředí školní družiny

Hodinová dotace kurzu : 4

Formativní hodnocení ve školní družině

Hodinová dotace kurzu : 4

Obrana proti syndromu vyhoření

Hodinová dotace kurzu : 4

Metody práce učitele

Hodinová dotace kurzu : 4

Školní metodik prevence – studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Od 24 990 Kč
Lektor:Mgr. Marika Kropíková+další 2
Město konání:On-line+Praha
Hodinová dotace kurzu:250
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.09.2024, 07.10.2024

Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP) pro SŠ

Od 1 350 Kč
Lektor:Bc. Jiří Forýtek+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4+další 1
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.09.2024, 29.10.2024, 26.11.2024

Řekni NE závislosti – preventivní práce s třídními kolektivy

Od 8 500 Kč
Lektor:Mgr. Dana Forýtková+další 1
Město konání:Říčany u Prahy
Hodinová dotace kurzu:24
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.09.2024

Hospitace, hospitační rozhovory

Od 1 350 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.10.2024

Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)

Od 2 150 Kč
Lektor:Bc. Jiří Forýtek+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.10.2024, 06.11.2024, 03.12.2024

Formativní hodnocení a role učitele

Od 1 990 Kč
Lektor:Mgr. Hana Švejdová+další 2
Město konání:On-line webinář+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.09.2024, 25.09.2024, 04.11.2024, 02.12.2024, 16.12.2024