D-030.6 Prostor a čas

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02366
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
42 Kč
+ -

Určení: pro 6. ročník

Využití: Příspěvek zahrnuje tematický celek a učivo čtyř vyučovacích hodin, pro každou vyučovací hodinu zvolíme konkrétní postup. Základem je práce s učebnicí, kterou ve třídě používáme, obrázkovým materiálem, tvorba časové přímky a práce s ní. Pochopení pojmu a obsahu vyučovacího předmětu – dějepisu a historie všeobecně. Význam dějin pro člověka. Přírodní čas a jeho měření. Počítání času a dělení minulosti na jednotlivé časové úseky. Tvorba časových přímek. Časová orientace v historii. Vznik a význam svátků v životě lidí. Charakteristika jednotlivých svátků, symboly, tradice. Mezipředmětové využití s matematikou, výtvarnou výchovou, náboženskou výchovou, výchovou k občanství. Cíl: Pochopení nových pojmů – dějepis, letopočet, století, kalendář, svátek – pomocí tvořivých cvičení a her. Žáci pochopí význam nových pojmů, orientují se na časové přímce, zařazují historické události do jednotlivých časových období, chápou význam svátků, jejich symboliku a tradice.

Směřujeme ke kompetencím - orientovat se v letopočtech, osvojovat si poznatky

Učivo - čas, kalendář, svátky a tradice, letopočet

Určení: pro 6. ročník

Využití: Příspěvek zahrnuje tematický celek a učivo čtyř vyučovacích hodin, pro každou vyučovací hodinu zvolíme konkrétní postup. Základem je práce s učebnicí, kterou ve třídě používáme, obrázkovým materiálem, tvorba časové přímky a práce s ní. Pochopení pojmu a obsahu vyučovacího předmětu – dějepisu a historie všeobecně. Význam dějin pro člověka. Přírodní čas a jeho měření. Počítání času a dělení minulosti na jednotlivé časové úseky. Tvorba časových přímek. Časová orientace v historii. Vznik a význam svátků v životě lidí. Charakteristika jednotlivých svátků, symboly, tradice. Mezipředmětové využití s matematikou, výtvarnou výchovou, náboženskou výchovou, výchovou k občanství. Cíl: Pochopení nových pojmů – dějepis, letopočet, století, kalendář, svátek – pomocí tvořivých cvičení a her. Žáci pochopí význam nových pojmů, orientují se na časové přímce, zařazují historické události do jednotlivých časových období, chápou význam svátků, jejich symboliku a tradice.

Směřujeme ke kompetencím - orientovat se v letopočtech, osvojovat si poznatky

Učivo - čas, kalendář, svátky a tradice, letopočet

*
*
*
Předmět ZŠ
Dějepis
Určeno pro
II. stupeň ZŠ
Formát
A4