Cyklus webinářů: Jak na novou informatiku? Pojďte s námi, my se jí nebojíme!

VZD02163
Cílová skupina
ZŠ 2. stupeňZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-15159/2022-5-499
Zaměření kurzu (kategorie)
Informační technologie a robotika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Jak začít s novou informatikou u vás ve škole? Pět odborníků na dané téma Vás provede cyklem webinářů, které mají za úkol jediné, podpořit vás a zbavit obav ze zavádění "nové informatiky".

Mgr. Lukáš Mertlík se s Vámi podělí o zkušenosti jak na to šli v jejich základní škole. Jsou to zkušenosti ze školy, která “novou informatiku” už naplno učí.
Lektor vychází z vlastních zkušeností získaných při zavádění nové informatiky na ZŠ Pohořelice z pozice zástupce ředitele školy. Představí zapojení IT do výuky napříč vyučovacími předměty. Předloží otázky, které je třeba odpovědět před samotným spuštěním nového předmětu. Zabývat se bude personálním pokrytím hodin informatiky a úlohou školního koordinátora ICT. Dále se zaměří na materiální zabezpečení výuky. Doporučí vhodné pomůcky a jejich využití ve třídě. Dalším bodem bude zpracování novinek do školního vzdělávacího programu. Lektor opět ukáže konkrétní řešení na ZŠ a MŠ Pohořelice.

Jak to je v RVP a jak v ŠVP? - Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek Vám v dalším dílu cyklu webinářů ukáží jaké požadavky na úpravy ŠVP plynou z inovovaného RVP ZV 2021, a jak k těmto požadavkům přistupovat.
V průběhu webináře s vámi projdou základními kroky inovačního cyklu ŠVP.
Budou se věnovat analýze požadavků RVP ZV včetně přístupu ke zpracování digitálních kompetencí a vztahů vzdělávacího obsahu s počty hodin.
Ukáží Vám možnosti konstruování učebních osnov Informatiky. Podíváte se na možnosti náběhu zavádění Informatiky do výuky i s možností využitím modelových ŠVP. Dále Vám ukáží některé nástroje, které vám při společné práci na inovacích osnov předmětu Informatika mohou pomoci.


Co můžeme udělat na prvním stupni? Praktické rady a tipy vám představí Ing. Tomáš Driml
V této části webináře se budeme věnovat nejen správné motivaci žáků prvního stupně a předpokladům hladkého průběhu výuky nové informatiky, ale představíme ukázky programovatelných vzdělávacích pomůcek (Smart Train, Blue-Bot, Pro-Bot) při řešení konkrétních úloh, a to včetně ukázky postupu v mobilní aplikaci. Důraz bude kladen na aplikaci získaných znalostí a dovedností v praxi, mezipředmětovou výuku jakožto výuku více předmětů současně a v kontextu. Obdržíte tipy na rozvoj konkrétních oblastí výuky informatického myšlení a informatiky.

A co můžeme udělat na stupni druhém? Na závěr Vám Mgr. Lukáš Javorek, prozradí, jak využít počítač/notebook tak, aby žáci mohli být tvůrci výstupů z vyučovací hodiny. Jak začlenit počítač/notebook do vyučovacího procesu, aby sami žáci mohli být tvůrci výukových materiálů, které budete používat ve výuce. Budou Vám kladeny otázky a společně na ně budeme hledat odpovědi. Rozšiřte si obzor na poli využití bezplatných webových stránek a najdete inspiracit, jak lze začít. Notebook a počítač vám bude představen jako váš pomocník.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Jak začít s novou informatikou u vás ve škole? Pět odborníků na dané téma Vás provede cyklem webinářů, které mají za úkol jediné, podpořit vás a zbavit obav ze zavádění "nové informatiky".

Mgr. Lukáš Mertlík se s Vámi podělí o zkušenosti jak na to šli v jejich základní škole. Jsou to zkušenosti ze školy, která “novou informatiku” už naplno učí.
Lektor vychází z vlastních zkušeností získaných při zavádění nové informatiky na ZŠ Pohořelice z pozice zástupce ředitele školy. Představí zapojení IT do výuky napříč vyučovacími předměty. Předloží otázky, které je třeba odpovědět před samotným spuštěním nového předmětu. Zabývat se bude personálním pokrytím hodin informatiky a úlohou školního koordinátora ICT. Dále se zaměří na materiální zabezpečení výuky. Doporučí vhodné pomůcky a jejich využití ve třídě. Dalším bodem bude zpracování novinek do školního vzdělávacího programu. Lektor opět ukáže konkrétní řešení na ZŠ a MŠ Pohořelice.

Jak to je v RVP a jak v ŠVP? - Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek Vám v dalším dílu cyklu webinářů ukáží jaké požadavky na úpravy ŠVP plynou z inovovaného RVP ZV 2021, a jak k těmto požadavkům přistupovat.
V průběhu webináře s vámi projdou základními kroky inovačního cyklu ŠVP.
Budou se věnovat analýze požadavků RVP ZV včetně přístupu ke zpracování digitálních kompetencí a vztahů vzdělávacího obsahu s počty hodin.
Ukáží Vám možnosti konstruování učebních osnov Informatiky. Podíváte se na možnosti náběhu zavádění Informatiky do výuky i s možností využitím modelových ŠVP. Dále Vám ukáží některé nástroje, které vám při společné práci na inovacích osnov předmětu Informatika mohou pomoci.


Co můžeme udělat na prvním stupni? Praktické rady a tipy vám představí Ing. Tomáš Driml
V této části webináře se budeme věnovat nejen správné motivaci žáků prvního stupně a předpokladům hladkého průběhu výuky nové informatiky, ale představíme ukázky programovatelných vzdělávacích pomůcek (Smart Train, Blue-Bot, Pro-Bot) při řešení konkrétních úloh, a to včetně ukázky postupu v mobilní aplikaci. Důraz bude kladen na aplikaci získaných znalostí a dovedností v praxi, mezipředmětovou výuku jakožto výuku více předmětů současně a v kontextu. Obdržíte tipy na rozvoj konkrétních oblastí výuky informatického myšlení a informatiky.

A co můžeme udělat na stupni druhém? Na závěr Vám Mgr. Lukáš Javorek, prozradí, jak využít počítač/notebook tak, aby žáci mohli být tvůrci výstupů z vyučovací hodiny. Jak začlenit počítač/notebook do vyučovacího procesu, aby sami žáci mohli být tvůrci výukových materiálů, které budete používat ve výuce. Budou Vám kladeny otázky a společně na ně budeme hledat odpovědi. Rozšiřte si obzor na poli využití bezplatných webových stránek a najdete inspiracit, jak lze začít. Notebook a počítač vám bude představen jako váš pomocník.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.