Omlouváme se - tento produkt již není k dispozici

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Kód: VZD01855
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
1 990 Kč
+ -
„Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. “ 
- Milan Růžička


Naučte se využívat metody kritického myšlení ve svém životě i Vaší pedagogické praxi. Schopnost nahlížet na učivo v širším kontextu a podpořit v tom i své žáky usnadní proces výuky Vám i Vašim žákům. Jak na to?
 
Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový interaktivní seminář, kde Vám podrobně představíme metody kritického myšlení.
Seznámíte se s praktickými návrhy na implementaci těchto metod do výuky.  

Všechny metody si vyzkoušíte nejprve v roli žáků (na různých předmětech, s ohledem na různý věk a individuální možnosti reálných žáků).  V roli žáků budete i reflektovat jejich průběh.
V roli pedagogů pak budete jednotlivé metody analyzovat (zhodnotíte jejich výhody a nevýhody, posoudíte možnosti jejich použití a individualizace).

Přínosem pro Vás bude nejen vedení zkušenými lektory, ale i možnost opustit svou učitelskou „bublinu“ a podělit se o zkušenosti s jinými pedagogy. Výborné náměty často přinášejí učitelům právě kolegové z jiného stupně nebo typu škol.

Cíl kurzu

Posílit kompetence pedagogů k využívání metod kritického myšlení.  Zdokonalit schopnost vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení. Zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů, mohli podat maximální výkon a byli schopni samostatného uvažování.

Obsah kurzu v bodech:
 • třífázový model učení (EUR) – fáze evokace, uvědomění si významu a reflexe; žáci si zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení;
 • Myšlenková mapa (Mentální mapa) - grafické uspořádání klíčových slov doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti, metoda využívána například k učení, plánování nebo řešení problémů;
 • metoda INSERT - ujasnění si důležitých informací z naučného textu, jedná se o pomůcku zejména pro aktivnější čtení, porozumění textu a pozdější rychlejší orientaci v textu;
 • Kooperativní bingo – lze využít jak pro úvodní průzkum, co o daném tématu žáci již vědí z dřívějška, tak pro průběžné či závěrečné opakování k danému tématu; kombinovaná spolupráce a soutěž;
 • Pětilístek – shrnutí informací a názorů do výrazů, které vystihují daný námět nebo o něm uvažují;
 • Desetiřádková pyramida -metoda sloužící k reflexi a shrnutí tématu;
 • diskusní metoda Ano-ne.
„Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. “ 
- Milan Růžička


Naučte se využívat metody kritického myšlení ve svém životě i Vaší pedagogické praxi. Schopnost nahlížet na učivo v širším kontextu a podpořit v tom i své žáky usnadní proces výuky Vám i Vašim žákům. Jak na to?
 
Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový interaktivní seminář, kde Vám podrobně představíme metody kritického myšlení.
Seznámíte se s praktickými návrhy na implementaci těchto metod do výuky.  

Všechny metody si vyzkoušíte nejprve v roli žáků (na různých předmětech, s ohledem na různý věk a individuální možnosti reálných žáků).  V roli žáků budete i reflektovat jejich průběh.
V roli pedagogů pak budete jednotlivé metody analyzovat (zhodnotíte jejich výhody a nevýhody, posoudíte možnosti jejich použití a individualizace).

Přínosem pro Vás bude nejen vedení zkušenými lektory, ale i možnost opustit svou učitelskou „bublinu“ a podělit se o zkušenosti s jinými pedagogy. Výborné náměty často přinášejí učitelům právě kolegové z jiného stupně nebo typu škol.

Cíl kurzu

Posílit kompetence pedagogů k využívání metod kritického myšlení.  Zdokonalit schopnost vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení. Zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů, mohli podat maximální výkon a byli schopni samostatného uvažování.

Obsah kurzu v bodech:
 • třífázový model učení (EUR) – fáze evokace, uvědomění si významu a reflexe; žáci si zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení;
 • Myšlenková mapa (Mentální mapa) - grafické uspořádání klíčových slov doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti, metoda využívána například k učení, plánování nebo řešení problémů;
 • metoda INSERT - ujasnění si důležitých informací z naučného textu, jedná se o pomůcku zejména pro aktivnější čtení, porozumění textu a pozdější rychlejší orientaci v textu;
 • Kooperativní bingo – lze využít jak pro úvodní průzkum, co o daném tématu žáci již vědí z dřívějška, tak pro průběžné či závěrečné opakování k danému tématu; kombinovaná spolupráce a soutěž;
 • Pětilístek – shrnutí informací a názorů do výrazů, které vystihují daný námět nebo o něm uvažují;
 • Desetiřádková pyramida -metoda sloužící k reflexi a shrnutí tématu;
 • diskusní metoda Ano-ne.
*
*
*