Čtením a psaním ke kritickému myšlení

VZD01855
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
GramotnostiČeský jazyk a literatura
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
„Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. “ 
- Milan Růžička


Naučte se využívat metody kritického myšlení ve svém životě i Vaší pedagogické praxi. Schopnost nahlížet na učivo v širším kontextu a podpořit v tom i své žáky usnadní proces výuky Vám i Vašim žákům. Jak na to?
 
Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový interaktivní seminář, kde Vám podrobně představíme metody kritického myšlení.
Seznámíte se s praktickými návrhy na implementaci těchto metod do výuky.  

Všechny metody si vyzkoušíte nejprve v roli žáků (na různých předmětech, s ohledem na různý věk a individuální možnosti reálných žáků).  V roli žáků budete i reflektovat jejich průběh.
V roli pedagogů pak budete jednotlivé metody analyzovat (zhodnotíte jejich výhody a nevýhody, posoudíte možnosti jejich použití a individualizace).

Přínosem pro Vás bude nejen vedení zkušenými lektory, ale i možnost opustit svou učitelskou „bublinu“ a podělit se o zkušenosti s jinými pedagogy. Výborné náměty často přinášejí učitelům právě kolegové z jiného stupně nebo typu škol.

Cíl kurzu

Posílit kompetence pedagogů k využívání metod kritického myšlení.  Zdokonalit schopnost vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení. Zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů, mohli podat maximální výkon a byli schopni samostatného uvažování.

Obsah kurzu v bodech:
 • třífázový model učení (EUR) – fáze evokace, uvědomění si významu a reflexe; žáci si zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení;
 • Myšlenková mapa (Mentální mapa) - grafické uspořádání klíčových slov doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti, metoda využívána například k učení, plánování nebo řešení problémů;
 • metoda INSERT - ujasnění si důležitých informací z naučného textu, jedná se o pomůcku zejména pro aktivnější čtení, porozumění textu a pozdější rychlejší orientaci v textu;
 • Kooperativní bingo – lze využít jak pro úvodní průzkum, co o daném tématu žáci již vědí z dřívějška, tak pro průběžné či závěrečné opakování k danému tématu; kombinovaná spolupráce a soutěž;
 • Pětilístek – shrnutí informací a názorů do výrazů, které vystihují daný námět nebo o něm uvažují;
 • Desetiřádková pyramida -metoda sloužící k reflexi a shrnutí tématu;
 • diskusní metoda Ano-ne

Seminář je určen přednostně učitelům předmětů, v nichž  žáci pracují se souvislými odbornými texty (není tedy určen učitelům matematiky).


Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. “ 
- Milan Růžička


Naučte se využívat metody kritického myšlení ve svém životě i Vaší pedagogické praxi. Schopnost nahlížet na učivo v širším kontextu a podpořit v tom i své žáky usnadní proces výuky Vám i Vašim žákům. Jak na to?
 
Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový interaktivní seminář, kde Vám podrobně představíme metody kritického myšlení.
Seznámíte se s praktickými návrhy na implementaci těchto metod do výuky.  

Všechny metody si vyzkoušíte nejprve v roli žáků (na různých předmětech, s ohledem na různý věk a individuální možnosti reálných žáků).  V roli žáků budete i reflektovat jejich průběh.
V roli pedagogů pak budete jednotlivé metody analyzovat (zhodnotíte jejich výhody a nevýhody, posoudíte možnosti jejich použití a individualizace).

Přínosem pro Vás bude nejen vedení zkušenými lektory, ale i možnost opustit svou učitelskou „bublinu“ a podělit se o zkušenosti s jinými pedagogy. Výborné náměty často přinášejí učitelům právě kolegové z jiného stupně nebo typu škol.

Cíl kurzu

Posílit kompetence pedagogů k využívání metod kritického myšlení.  Zdokonalit schopnost vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení. Zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů, mohli podat maximální výkon a byli schopni samostatného uvažování.

Obsah kurzu v bodech:
 • třífázový model učení (EUR) – fáze evokace, uvědomění si významu a reflexe; žáci si zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení;
 • Myšlenková mapa (Mentální mapa) - grafické uspořádání klíčových slov doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti, metoda využívána například k učení, plánování nebo řešení problémů;
 • metoda INSERT - ujasnění si důležitých informací z naučného textu, jedná se o pomůcku zejména pro aktivnější čtení, porozumění textu a pozdější rychlejší orientaci v textu;
 • Kooperativní bingo – lze využít jak pro úvodní průzkum, co o daném tématu žáci již vědí z dřívějška, tak pro průběžné či závěrečné opakování k danému tématu; kombinovaná spolupráce a soutěž;
 • Pětilístek – shrnutí informací a názorů do výrazů, které vystihují daný námět nebo o něm uvažují;
 • Desetiřádková pyramida -metoda sloužící k reflexi a shrnutí tématu;
 • diskusní metoda Ano-ne

Seminář je určen přednostně učitelům předmětů, v nichž  žáci pracují se souvislými odbornými texty (není tedy určen učitelům matematiky).


Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň,
Termín kurzu
17.12.2024 - 17.12.2024
Město konání
Praha
Poznámka k termínu
(9.00 - 15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 400 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.