Čtenářské strategie

VZD03159
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňAsistent pedagogaŠD/ŠK
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Gramotnosti
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

"Pokrok nikdy nezastaví učení, které se vyvíjí skrze čtení."


Tento webinář je určen pro pedagogy různých předmětů, kteří chtějí rozvíjet čtenářskou gramotnost svých žáků.

Díky tomuto webináři se seznámíte s efektivními čtenářskými strategiemi, které pomáhají žákům lépe porozumět textu a rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Naučíte se, jak využívat tyto strategie v praxi, jak vést žáky k aktivnímu přemýšlení nad texty a jak je orientovat v procesu výběru podstatných informací z textu. Webinář je interaktivní a je doplněn o modelové lekce a konkrétní příklady.


Popis kurzu
Pedagogický vzdělávací program se zaměřuje na efektivní čtenářské strategie, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, pomáhají žákům lépe porozumět textům a rozšiřují jejich čtenářské dovednosti a kompetence. Tyto schopnosti jsou budovány prostřednictvím práce s beletristickými i naučnými texty.

V rámci programu budeme zkoumat čtenářské strategie na základě vlastního čtenářského prožitku a osvojíme si databázi čtenářských strategií, které usnadňují porozumění textu. Během modelových lekcí se budete moci seznámit s efektivními metodami práce s texty.


Důraz je kladen na individuální proces učení, nabízí tipy pro první hodiny práce se strategiemi, ukazuje, jak vést žáky k přemýšlení nad texty a zaměříme se na obecný popis jednotlivých fází výuky.

Celý proces je názorně demonstrován na konkrétních příkladech práce se strategiemi, což znamená, jakým způsobem můžeme žákům představit různé strategie, jako je sledování porozumění, předvídání, kladení otázek k textu, hledání souvislostí a usuzování.
Nabízí také metody pro rozvoj schopnosti vytváření představ a ukazuje, jak vést žáky k výběru podstatných informací z textu a zaznamenávání informací o přečteném.


Cíl kurzu
• Cílem tohoto webináře je seznámit Vás s různými čtenářskými strategiemi, které pomáhají žákům pochopit a analyzovat texty, a ukázat jim, jak tyto strategie efektivně využívat ve výuce.
• Osvojíte si databázi čtenářských strategií a naučíte se, jak je využívat v praxi k rozvoji čtenářství ve všech vzdělávacích předmětech.


Obsah kurzu v bodech
• seznámení s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost
Praktické napomáhání žákům s porozuměním textu;
• rozvoj čtenářských dovedností a kompetencí k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty;
• aplikace čtenářských strategií na základě vlastního prožitku čtení;
• osvojení si databáze čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu;
• efektivní práce s texty v modelových lekcích;
• důraz na vlastní proces při práci se strategiemi;
• tipy pro první hodiny se strategiemi;
• podpora žáků v přemýšlení nad texty;
• obecný popis jednotlivých fází výuky;
• demonstrace celého procesu na konkrétních příkladech práce se strategiemi;
• představení strategií jako sledování porozumění, předvídání, kladení otázek k textu, hledání souvislostí, usuzování;
• metody pro rozvoj vytváření představ;
• vedení žáků k výběru podstatných informací z textu a zaznamenávání informací o
přečteném.


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Pokrok nikdy nezastaví učení, které se vyvíjí skrze čtení."


Tento webinář je určen pro pedagogy různých předmětů, kteří chtějí rozvíjet čtenářskou gramotnost svých žáků.

Díky tomuto webináři se seznámíte s efektivními čtenářskými strategiemi, které pomáhají žákům lépe porozumět textu a rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Naučíte se, jak využívat tyto strategie v praxi, jak vést žáky k aktivnímu přemýšlení nad texty a jak je orientovat v procesu výběru podstatných informací z textu. Webinář je interaktivní a je doplněn o modelové lekce a konkrétní příklady.


Popis kurzu
Pedagogický vzdělávací program se zaměřuje na efektivní čtenářské strategie, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, pomáhají žákům lépe porozumět textům a rozšiřují jejich čtenářské dovednosti a kompetence. Tyto schopnosti jsou budovány prostřednictvím práce s beletristickými i naučnými texty.

V rámci programu budeme zkoumat čtenářské strategie na základě vlastního čtenářského prožitku a osvojíme si databázi čtenářských strategií, které usnadňují porozumění textu. Během modelových lekcí se budete moci seznámit s efektivními metodami práce s texty.


Důraz je kladen na individuální proces učení, nabízí tipy pro první hodiny práce se strategiemi, ukazuje, jak vést žáky k přemýšlení nad texty a zaměříme se na obecný popis jednotlivých fází výuky.

Celý proces je názorně demonstrován na konkrétních příkladech práce se strategiemi, což znamená, jakým způsobem můžeme žákům představit různé strategie, jako je sledování porozumění, předvídání, kladení otázek k textu, hledání souvislostí a usuzování.
Nabízí také metody pro rozvoj schopnosti vytváření představ a ukazuje, jak vést žáky k výběru podstatných informací z textu a zaznamenávání informací o přečteném.


Cíl kurzu
• Cílem tohoto webináře je seznámit Vás s různými čtenářskými strategiemi, které pomáhají žákům pochopit a analyzovat texty, a ukázat jim, jak tyto strategie efektivně využívat ve výuce.
• Osvojíte si databázi čtenářských strategií a naučíte se, jak je využívat v praxi k rozvoji čtenářství ve všech vzdělávacích předmětech.


Obsah kurzu v bodech
• seznámení s efektivními strategiemi, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost
Praktické napomáhání žákům s porozuměním textu;
• rozvoj čtenářských dovedností a kompetencí k učení prostřednictvím práce s beletristickými a naučnými texty;
• aplikace čtenářských strategií na základě vlastního prožitku čtení;
• osvojení si databáze čtenářských strategií, které napomáhají porozumění textu;
• efektivní práce s texty v modelových lekcích;
• důraz na vlastní proces při práci se strategiemi;
• tipy pro první hodiny se strategiemi;
• podpora žáků v přemýšlení nad texty;
• obecný popis jednotlivých fází výuky;
• demonstrace celého procesu na konkrétních příkladech práce se strategiemi;
• představení strategií jako sledování porozumění, předvídání, kladení otázek k textu, hledání souvislostí, usuzování;
• metody pro rozvoj vytváření představ;
• vedení žáků k výběru podstatných informací z textu a zaznamenávání informací o
přečteném.


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.