Čtenářská gramotnost na středních školách

VZD00019
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
Gramotnosti
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Cílem tohoto programu je nabídnout Vám podporu k tomu, abyste byli ve své praxi schopni vytvářet pročtenářskou atmosféru, ve které se budou Vaši žáci (studenti) rozvíjet jako přemýšliví a nezávislí čtenáři.

Poskytneme Vám, účastníkům, funkční a strukturovaný návod k porozumění procesu rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, a to i v oblasti analýzy a hodnocení. Získáte prostor pro diskusi, výměnu zkušeností a sdílení vlastní praxe.

Vzdělávací program vychází z potřeby rozvoje čtenářských kompetencí, a to nejen jako prostředků k lepšímu vzdělávání v rámci školního prostředí, ale především jako cesty k efektivnímu zvládání všech náročných životních úkolů. Čtenářská gramotnost se jeví jako jedna ze zásadních dispozic ke zvládnutí úspěšného života.

Obsahem kurzu je především práce s metodickými materiály ověřenými v praxi, analýza procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a vytváření podpory pro rozvoj čtenářských dovedností a postojů.

Vyzkoušíte si konkrétní metody a strategie, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti. Uvědomíte si různost vnímání odlišných typů textů. Osvojíte si přístup k rozvoji čtenářských kompetencí v rámci různých funkčních stylů a získáte nástroje k rozvoji kritického vnímání textu.

Nedílnou součástí semináře je i práce na individualizaci metod a metodických materiálů pro žáky (studenty) s individuálními vzdělávacími potřebami tak, abyste mohli, v rámci inkluze, plně podporovat rozvoj všech žáků (studentů).

Obsah kurzu v bodech:

 • Pojem čtenářská gramotnost
 • Motivace a podpora čtenářské gramotnosti
 • Rozvoj čtenářských kompetencí napříč obory
 • Funkční využití různých typů textů
 • Strategie a postupy vedoucí k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • Kritické vnímání textu
 • Jak postupovat při rozvoji čtenářské a informační gramotnosti v podmínkách inkluze – individualizace metod
 • Metody a formy práce, tzv. příklady dobré praxe
 • Začlenění čtenářských strategií do konkrétních lekcí
 • Využití metod a postupů pro rozvoj čtenářských kompetencí
 • Diskuse nad konkrétními problémy
 • Sdílení zkušeností z vlastní praxe

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Cílem tohoto programu je nabídnout Vám podporu k tomu, abyste byli ve své praxi schopni vytvářet pročtenářskou atmosféru, ve které se budou Vaši žáci (studenti) rozvíjet jako přemýšliví a nezávislí čtenáři.

Poskytneme Vám, účastníkům, funkční a strukturovaný návod k porozumění procesu rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, a to i v oblasti analýzy a hodnocení. Získáte prostor pro diskusi, výměnu zkušeností a sdílení vlastní praxe.

Vzdělávací program vychází z potřeby rozvoje čtenářských kompetencí, a to nejen jako prostředků k lepšímu vzdělávání v rámci školního prostředí, ale především jako cesty k efektivnímu zvládání všech náročných životních úkolů. Čtenářská gramotnost se jeví jako jedna ze zásadních dispozic ke zvládnutí úspěšného života.

Obsahem kurzu je především práce s metodickými materiály ověřenými v praxi, analýza procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a vytváření podpory pro rozvoj čtenářských dovedností a postojů.

Vyzkoušíte si konkrétní metody a strategie, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti. Uvědomíte si různost vnímání odlišných typů textů. Osvojíte si přístup k rozvoji čtenářských kompetencí v rámci různých funkčních stylů a získáte nástroje k rozvoji kritického vnímání textu.

Nedílnou součástí semináře je i práce na individualizaci metod a metodických materiálů pro žáky (studenty) s individuálními vzdělávacími potřebami tak, abyste mohli, v rámci inkluze, plně podporovat rozvoj všech žáků (studentů).

Obsah kurzu v bodech:

 • Pojem čtenářská gramotnost
 • Motivace a podpora čtenářské gramotnosti
 • Rozvoj čtenářských kompetencí napříč obory
 • Funkční využití různých typů textů
 • Strategie a postupy vedoucí k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • Kritické vnímání textu
 • Jak postupovat při rozvoji čtenářské a informační gramotnosti v podmínkách inkluze – individualizace metod
 • Metody a formy práce, tzv. příklady dobré praxe
 • Začlenění čtenářských strategií do konkrétních lekcí
 • Využití metod a postupů pro rozvoj čtenářských kompetencí
 • Diskuse nad konkrétními problémy
 • Sdílení zkušeností z vlastní praxe

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.