Čtenářská gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení

VZD00018
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28678/2022-4-886
Zaměření kurzu (kategorie)
GramotnostiMetody a koncepce výuky
Hodinová dotace kurzu
32
Vhodné i pro šablony
ANO

Obsah celého vzdělávacího programu vychází z praktických zkušeností učitelů, kteří se čtenářské gramotnosti dlouhodobě věnují. Díky tomuto kurzu se naučíte pracovat s ověřenými metodickými materiály, s analýzou procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a nakládáním s informacemi.

Získáte motivaci pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k postupnému budování požadovaného cílového stavu – čtenářsky a informačně zdatného absolventa školy. Budete mít možnost získat představu o tom, jak ke čtenářské gramotnosti přistupovat. Spolu s lektorem budete pojmenovávat úskalí a možnosti, jak jim čelit.

Nedílnou součástí semináře je i individualizace metod a metodických materiálů pro žáky s individuálními vzdělávacími potřebami.

Další částí semináře budou modelové ukázky čtenářských strategií a hodnocení žáků. 

Obsah v bodech:

Teoretická část

 • Proč čtenářská gramotnost?
 • Je to záležitost češtinářů?
 • Získání a udržení motivace pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti
 • Postupy pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti
 • Jak postupovat při rozvoji čtenářské a informační gramotnosti v podmínkách inkluze - individualizace metod
 • Metody a formy práce, které se v praxi osvědčily

Praktická část 1

 • Modelové ukázky čtenářských strategií a metod ve školách
 • Vyhodnocení kladů, záporů a rizik modelových ukázek čtenářských strategií a metod
 • Ukázky modelových čtenářských strategií a metod pro talentované žáky
 • Ukázky modelových čtenářských strategií a metod pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Vyhodnocení kladů, záporů a rizik modelových ukázek čtenářských strategií a metod

Praktická část 2

 • Mapování cílů čtenářských strategií a metod ve školách účastníků semináře
 • Použití metod v praxi konkrétních škol, kde pracují účastnící semináře
 • Diskuse nad konkrétními problémy

Hodnocení

 • Metody a formy hodnocení – ukázky z praxe
 • Rozbor výhod a nevýhod modelových ukázek z praxe
 • Individualizace metod a forem hodnocení pro jednotlivé žáky a skupiny žáků
 • Individualizace metod a forem hodnocení pro talentované žáky
 • Individualizace metod a forem hodnocení pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Obsah celého vzdělávacího programu vychází z praktických zkušeností učitelů, kteří se čtenářské gramotnosti dlouhodobě věnují. Díky tomuto kurzu se naučíte pracovat s ověřenými metodickými materiály, s analýzou procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a nakládáním s informacemi.

Získáte motivaci pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k postupnému budování požadovaného cílového stavu – čtenářsky a informačně zdatného absolventa školy. Budete mít možnost získat představu o tom, jak ke čtenářské gramotnosti přistupovat. Spolu s lektorem budete pojmenovávat úskalí a možnosti, jak jim čelit.

Nedílnou součástí semináře je i individualizace metod a metodických materiálů pro žáky s individuálními vzdělávacími potřebami.

Další částí semináře budou modelové ukázky čtenářských strategií a hodnocení žáků. 

Obsah v bodech:

Teoretická část

 • Proč čtenářská gramotnost?
 • Je to záležitost češtinářů?
 • Získání a udržení motivace pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti
 • Postupy pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti
 • Jak postupovat při rozvoji čtenářské a informační gramotnosti v podmínkách inkluze - individualizace metod
 • Metody a formy práce, které se v praxi osvědčily

Praktická část 1

 • Modelové ukázky čtenářských strategií a metod ve školách
 • Vyhodnocení kladů, záporů a rizik modelových ukázek čtenářských strategií a metod
 • Ukázky modelových čtenářských strategií a metod pro talentované žáky
 • Ukázky modelových čtenářských strategií a metod pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Vyhodnocení kladů, záporů a rizik modelových ukázek čtenářských strategií a metod

Praktická část 2

 • Mapování cílů čtenářských strategií a metod ve školách účastníků semináře
 • Použití metod v praxi konkrétních škol, kde pracují účastnící semináře
 • Diskuse nad konkrétními problémy

Hodnocení

 • Metody a formy hodnocení – ukázky z praxe
 • Rozbor výhod a nevýhod modelových ukázek z praxe
 • Individualizace metod a forem hodnocení pro jednotlivé žáky a skupiny žáků
 • Individualizace metod a forem hodnocení pro talentované žáky
 • Individualizace metod a forem hodnocení pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.