Co, kdy a jak v předškolním věku?

VZD00011
Cílová skupina
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28925/2017-1-1088
Zaměření kurzu (kategorie)
Výchova a vývoj
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Předškolní výchova a vzdělávání předškolních dětí je první příležitostí k osvojování si a upevňování morálních hodnot a formování hranic ve výchově.

Proč učit děti uznávat základní morální hodnoty? Protože to tak dělali naši rodiče? Protože je to správné? Protože jim věříme? Proč nastavovat hranice ve světě bez hranic? Protože bez hranic nevíme, co, kde a komu patří.

Bez vědomí vlastních hranic a vlastní identity nelze dospět. Hranice nám poskytují též pocit důvěry k sobě i k okolnímu světu. Hranice jsou ochranou. Mám povinnosti, mám i právo. Vědomí mantinelů osvobozuje.

Úkolem semináře je nabídnout Vám, pedagogům předškolního zařízení, metody, které lze vhodně využít k budování zralé dětské osobnosti, která je schopna čelit dalším nárokům růstu a vývoje. Poskytneme Vám důležité informace o jednotlivých aktivitách a doporučíme vhodnou literaturu pro rozvoj morálního uvědomění dětí, k určování a dodržování hranic.

Obsah kurzu v bodech:

 • Vývojová psychologie podle Freuda, Piageta i Eriksona
 • Vývoj morálky dle Kohlberga
 • Vhled do sociologie rodiny
 • Vliv sociokulturního prostředí na vývoj jedince
 • Vývoj manipulace s předměty a dětské hry
 • Mateřská škola očima dítěte (Eric Berne)
 • Osvojování si základních hodnot v mateřské škole
 • Pomoz mi, abych to dokázal sám!
 • Komunikace s rodiči

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.
Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Předškolní výchova a vzdělávání předškolních dětí je první příležitostí k osvojování si a upevňování morálních hodnot a formování hranic ve výchově.

Proč učit děti uznávat základní morální hodnoty? Protože to tak dělali naši rodiče? Protože je to správné? Protože jim věříme? Proč nastavovat hranice ve světě bez hranic? Protože bez hranic nevíme, co, kde a komu patří.

Bez vědomí vlastních hranic a vlastní identity nelze dospět. Hranice nám poskytují též pocit důvěry k sobě i k okolnímu světu. Hranice jsou ochranou. Mám povinnosti, mám i právo. Vědomí mantinelů osvobozuje.

Úkolem semináře je nabídnout Vám, pedagogům předškolního zařízení, metody, které lze vhodně využít k budování zralé dětské osobnosti, která je schopna čelit dalším nárokům růstu a vývoje. Poskytneme Vám důležité informace o jednotlivých aktivitách a doporučíme vhodnou literaturu pro rozvoj morálního uvědomění dětí, k určování a dodržování hranic.

Obsah kurzu v bodech:

 • Vývojová psychologie podle Freuda, Piageta i Eriksona
 • Vývoj morálky dle Kohlberga
 • Vhled do sociologie rodiny
 • Vliv sociokulturního prostředí na vývoj jedince
 • Vývoj manipulace s předměty a dětské hry
 • Mateřská škola očima dítěte (Eric Berne)
 • Osvojování si základních hodnot v mateřské škole
 • Pomoz mi, abych to dokázal sám!
 • Komunikace s rodiči

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.