Cloudové služby ve škole

VZD00315
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-16936/2019-2-542MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Informační technologie a robotika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Obsahem semináře je posílit kompetence učitelů pro jejich profesní rozvoj s ohledem na využívání cloudových úložišť pro učitele i studenty a odpovídajícího softwarového vybavení během výuky.

Úvod do problematiky cloudových služeb. – výhody a nevýhody, na co si dát pozor, rozdíly a společné znaky různých platforem, možnosti připojení a používání při systému BYOD.

Pošta – vhodnost použití, technická omezení x výhody přístupu odkudkoliv; základní práce s poštou:

 • Odeslání e-mailu, práce s přílohou
 • Organizace zpráv do konverzací
 • Práce se složkami a štítky
 • Tvorba pravidel a filtrů v doručené poště
 • Možnosti a nastavení schránky                                           
 • Kalendář – vhodnost použití, technická omezení x výhody přístupu odkudkoliv; základní práce s kalendářem:
 • Vytvoření a změna událostí
 • Možnosti akcí a jejich nastavení – sdílení, přílohy, opakování
 • Práce se sdílenými kalendáři
 • Provázanost kalendáře s poštou a kontakty
 • Možnosti a nastavení kalendářů                                          

Cloudové úložiště – porovnání s klasickým harddiskem počítače a serverovým diskem, vhodnost použití, technická omezení x výhody přístupu odkudkoliv; základní práce s úložištěm:

 • Základní práce se soubory – ukládání, mazání, přesun
 • Práce se složkami – vytváření, přesuny, viditelné informace.
 • Sdílení dokumentů a složek – odkazy x lidé, udělovaná oprávnění
 • Napojení úložiště na složku HDD – okamžitá synchronizace pomocí klientského software a záloha
 • Provázanost úložiště s kontakty, poštou a dalšími aplikacemi
 • Možnosti a nastavení úložiště                                             

Dokumenty typy PowerPoint (prezentace) - porovnání s nainstalovaným PowerPointem, vhodnost použití, technická omezení x výhody; základní práce s prezentací:

 • Vytvoření prezentace na cloudovém úložišti
 • Jednoduchá editace – snímků, objektů, textů atd.
 • Grafika prezentace – přechody a animace
 • Provázanost souborů na úložišti
 • Možnosti a nastavení prezentací                  

Dokumenty typu Word (texty) - porovnání s nainstalovaným Wordem, vhodnost použití, technická omezení x výhody; základní práce s texty:

 • Vytvoření textového dokumentu na cloudovém úložišti
 • Jednoduchá editace textů – formátování dokumentů
 • Vkládání objektů – obrázky, videa, zvuky atd.
 • Provázanost souborů na úložišti
 • Možnosti a nastavení textového editoru                    

Dokumenty typu Excel (tabulky) - porovnání s nainstalovaným Excelem, vhodnost použití, technická omezení x výhody; základní práce s tabulkou:

 • Vytvoření tabulky na cloudovém úložišti
 • Jednoduchá editace tabulek – propočty, adresování, vzorce
 • Vkládání a formátování objektů – texty, obrázky, grafy atd.
 • Provázanost souborů na úložišti
 • Možnosti a nastavení tabulkového kalkulátoru

Po absolvování kurzu bude účastník znát základy metodiky používání různých cloudových služeb (pošta, kalendář, kontakty) a odpovídajícího softwarového vybavení během výuky tak, aby poutavou formou motivoval studenty k plnění zadaných úkolů. Zvládnutí pošty, kontaktů a kalendáře je základním stavebním kamenem pro sdílení libovolných podkladů mezi učitelským sborem a případně i studenty v jednotlivých třídách.

Účastníci se také seznámí se základními zákonitostmi používání cloudových služeb a udělají si přehled o možnostech, které jim poskytují.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení probíraných témat přímo na noteboocích nebo PC.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Obsahem semináře je posílit kompetence učitelů pro jejich profesní rozvoj s ohledem na využívání cloudových úložišť pro učitele i studenty a odpovídajícího softwarového vybavení během výuky.

Úvod do problematiky cloudových služeb. – výhody a nevýhody, na co si dát pozor, rozdíly a společné znaky různých platforem, možnosti připojení a používání při systému BYOD.

Pošta – vhodnost použití, technická omezení x výhody přístupu odkudkoliv; základní práce s poštou:

 • Odeslání e-mailu, práce s přílohou
 • Organizace zpráv do konverzací
 • Práce se složkami a štítky
 • Tvorba pravidel a filtrů v doručené poště
 • Možnosti a nastavení schránky                                           
 • Kalendář – vhodnost použití, technická omezení x výhody přístupu odkudkoliv; základní práce s kalendářem:
 • Vytvoření a změna událostí
 • Možnosti akcí a jejich nastavení – sdílení, přílohy, opakování
 • Práce se sdílenými kalendáři
 • Provázanost kalendáře s poštou a kontakty
 • Možnosti a nastavení kalendářů                                          

Cloudové úložiště – porovnání s klasickým harddiskem počítače a serverovým diskem, vhodnost použití, technická omezení x výhody přístupu odkudkoliv; základní práce s úložištěm:

 • Základní práce se soubory – ukládání, mazání, přesun
 • Práce se složkami – vytváření, přesuny, viditelné informace.
 • Sdílení dokumentů a složek – odkazy x lidé, udělovaná oprávnění
 • Napojení úložiště na složku HDD – okamžitá synchronizace pomocí klientského software a záloha
 • Provázanost úložiště s kontakty, poštou a dalšími aplikacemi
 • Možnosti a nastavení úložiště                                             

Dokumenty typy PowerPoint (prezentace) - porovnání s nainstalovaným PowerPointem, vhodnost použití, technická omezení x výhody; základní práce s prezentací:

 • Vytvoření prezentace na cloudovém úložišti
 • Jednoduchá editace – snímků, objektů, textů atd.
 • Grafika prezentace – přechody a animace
 • Provázanost souborů na úložišti
 • Možnosti a nastavení prezentací                  

Dokumenty typu Word (texty) - porovnání s nainstalovaným Wordem, vhodnost použití, technická omezení x výhody; základní práce s texty:

 • Vytvoření textového dokumentu na cloudovém úložišti
 • Jednoduchá editace textů – formátování dokumentů
 • Vkládání objektů – obrázky, videa, zvuky atd.
 • Provázanost souborů na úložišti
 • Možnosti a nastavení textového editoru                    

Dokumenty typu Excel (tabulky) - porovnání s nainstalovaným Excelem, vhodnost použití, technická omezení x výhody; základní práce s tabulkou:

 • Vytvoření tabulky na cloudovém úložišti
 • Jednoduchá editace tabulek – propočty, adresování, vzorce
 • Vkládání a formátování objektů – texty, obrázky, grafy atd.
 • Provázanost souborů na úložišti
 • Možnosti a nastavení tabulkového kalkulátoru

Po absolvování kurzu bude účastník znát základy metodiky používání různých cloudových služeb (pošta, kalendář, kontakty) a odpovídajícího softwarového vybavení během výuky tak, aby poutavou formou motivoval studenty k plnění zadaných úkolů. Zvládnutí pošty, kontaktů a kalendáře je základním stavebním kamenem pro sdílení libovolných podkladů mezi učitelským sborem a případně i studenty v jednotlivých třídách.

Účastníci se také seznámí se základními zákonitostmi používání cloudových služeb a udělají si přehled o možnostech, které jim poskytují.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení probíraných témat přímo na noteboocích nebo PC.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.