Omlouváme se - tento produkt již není k dispozici

ČJ literatura a estetická výchova

Kód: VZD00416
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
1 990 Kč
+ -

Seminář vychází z požadavků na rozvoj estetické výchovy a na interdisciplinární vztahy. Seznámíte se s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně implantovat hudbu a jak využít výtvarné umění v podobě obrazu, ilustrace komiksu aj. Texty písní budou východiskem pro rozbor po stránce literárně teoretické, umělecké a jazykové. Seznámíte se s možnostmi, jak netradičně využívat zhudebněnou poezii i originální písňové texty. Sami si prakticky vyzkoušíte, jak je možno prostřednictvím hudby a písní motivovat ke správnému porozumění uměleckému dílu, rozvíjet estetické cítění i jak vést žáky ke kreativitě ve vlastní produkční činnosti. Zohledněna budou i průřezová témata, zejména multikulturní, mediální a enviromentální výchova.

Cílem tohoto programu je seznámit Vás s netradičními postupy ve vyučování ČJL na základě vazby se vzdělávací oblastí Umění a kultura. Pomocí hudby navodit příznivé klima ve třídě a motivovat žáky k tvořivé práci. Použitím výtvarného umění naplnit požadavek názorného vyučování a naučit žáky vnímat umění komplexně a prožívat ho. Žák má být schopen vyjádřit, jaké má pocity při poslechu hudby, jak na něj působí a dát ji do souvislosti s poznatky z ČJL a dějepisu. Podobně i to, jak na něj působí výtvarné umění, jaké místo zaujímá v jeho životě. Měl by být schopen dát tato umění do souvislostí. Společně se žáky můžete vytvořit projekt, jehož pilíři budou český jazyk a hudební výchova – např. melodram, zhudebněná dramatizace vybraného literárního díla apod. Druhou možností je společná tvorba komiksu na vybrané nosné téma, s nímž se setkali v literární výchově, popř. ve výchově k občanství.

Obsah kurzu v bodech:

 • navození atmosféry a motivaci pomocí hudby
 • zhudebněnou poezii
 • práci s písňovým textem
 • práci s videoklipem
 • práci s obrazovým materiálem ve slohu
 • využití uměleckých artefaktů ve slohu
 • práci s ilustrací v literatuře
 • vyhledávání fotografie podle popisu
 • přiřazování limeriku k ilustraci
 • tvorbu kaligramů k vybraným básním
 • rozmanité možnosti využití komiksu

Seminář vychází z požadavků na rozvoj estetické výchovy a na interdisciplinární vztahy. Seznámíte se s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně implantovat hudbu a jak využít výtvarné umění v podobě obrazu, ilustrace komiksu aj. Texty písní budou východiskem pro rozbor po stránce literárně teoretické, umělecké a jazykové. Seznámíte se s možnostmi, jak netradičně využívat zhudebněnou poezii i originální písňové texty. Sami si prakticky vyzkoušíte, jak je možno prostřednictvím hudby a písní motivovat ke správnému porozumění uměleckému dílu, rozvíjet estetické cítění i jak vést žáky ke kreativitě ve vlastní produkční činnosti. Zohledněna budou i průřezová témata, zejména multikulturní, mediální a enviromentální výchova.

Cílem tohoto programu je seznámit Vás s netradičními postupy ve vyučování ČJL na základě vazby se vzdělávací oblastí Umění a kultura. Pomocí hudby navodit příznivé klima ve třídě a motivovat žáky k tvořivé práci. Použitím výtvarného umění naplnit požadavek názorného vyučování a naučit žáky vnímat umění komplexně a prožívat ho. Žák má být schopen vyjádřit, jaké má pocity při poslechu hudby, jak na něj působí a dát ji do souvislosti s poznatky z ČJL a dějepisu. Podobně i to, jak na něj působí výtvarné umění, jaké místo zaujímá v jeho životě. Měl by být schopen dát tato umění do souvislostí. Společně se žáky můžete vytvořit projekt, jehož pilíři budou český jazyk a hudební výchova – např. melodram, zhudebněná dramatizace vybraného literárního díla apod. Druhou možností je společná tvorba komiksu na vybrané nosné téma, s nímž se setkali v literární výchově, popř. ve výchově k občanství.

Obsah kurzu v bodech:

 • navození atmosféry a motivaci pomocí hudby
 • zhudebněnou poezii
 • práci s písňovým textem
 • práci s videoklipem
 • práci s obrazovým materiálem ve slohu
 • využití uměleckých artefaktů ve slohu
 • práci s ilustrací v literatuře
 • vyhledávání fotografie podle popisu
 • přiřazování limeriku k ilustraci
 • tvorbu kaligramů k vybraným básním
 • rozmanité možnosti využití komiksu
*
*
*